Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami. Środki zaskarżenia zajmują w ramach każdej... więcej ›

Opis książki

Publikacja omawia całościowo problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących pomiędzy tymi środkami.

Środki zaskarżenia zajmują w ramach każdej procedury miejsce szczególne. Nie ma bowiem chyba teoretyka prawa procesowego, który nie poświęcałby im – co najmniej niezbędnej – uwagi, jak też trudno o praktyka, który – podczas swojej prawniczej drogi – nie sporządzałby tych środków. W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszczalność poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów formalnych i fiskalnych związanych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem tych środków. Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi w pracy środkami zaskarżenia.

Czwarte – uaktualnione i uzupełnione – wydanie książki uwzględnia wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do przepisów regulujących środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym od czerwca 2017 r.

Ponadto w publikacji uwzględniono projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Druk sejmowy Nr 178, Sejm IX Kadencji, projekt skierowany do I czytania), który dotyczy usprawnienia procedury postępowania organów administracji ze skargami składanymi do sądów administracyjnych na decyzje tych organów poprzez wprowadzenie zasady, że organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Publikacja składa się z III części.

Część I. obejmuje praktyczny komentarz do takich zagadnień jak m.in:

 • zagadnień wprowadzających (m.in. pojęcie środków zaskarżenia i ich podziały (systematyka), warunki (przesłanki) dopuszczalności środka zaskarżenia);
 • wyboru właściwego środka zaskarżenia (m.in. konkurencja środków zaskarżenia decyzji i postanowień administracyjnych, domniemanie formy decyzji administracyjnej w aspekcie problematyki środków zaskarżenia, zaskarżenie orzeczenia wydanego w niewłaściwej formie);
 • środków zaskarżenia przysługujących od decyzji (postanowień) administracyjnych i rozstrzygnięć zapadłych milcząco (zwyczajne środki zaskarżenia: odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, a także skarga do sądu administracyjnego, środki zaskarżenia przysługujące na drodze cywilnej i środki zaskarżenia bezczynności lub przewlekłości proceduralnej);
 • środków zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych (zwyczajne środki zaskarżenia: skarga kasacyjna, zażalenie, wniosek o rozpoznanie postanowienia niepodlegającego zaskarżeniu zażaleniem, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, odwołanie od zarządzenia przewodniczącego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia: skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego).

Część II. zawiera wzory pism takie jak m.in.:

 • odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • zażalenie na postanowienie administracyjne,
 • wniosek o zmianę decyzji administracyjnej,
 • skarga do sądu administracyjnego,
 • skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego.

Część III. to propozycja kazusu odpowiadającego modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim).

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Z uwagi na swój praktyczny charakter może być przydatna również dla sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych w prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 844
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 920 g
 • ISBN: 978-83-8198-526-0
 • EAN: 9788381985260
 • Kod serwisu: 00853600

Kategorie