Bestseller

Przekształcenie, podział i połączenie lokali. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z przekształceniem, podziałem i połączeniem lokali, stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa. Publikacja zawiera wzory pism przydatne w praktyce prawniczej... więcej ›

Opis książki

Praktyczna publikacja, której celem jest szczegółowe omówienie zagadnień związanych z przekształceniem, podziałem i połączeniem lokali, stanowiących przedmiot odrębnej własności, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa.

Publikacja została podzielona na dwie części.

Pierwsza część zawiera obszerny komentarz praktyczny, gdzie omawiana problematyka przekształcenia, podziału i połączenia lokali została przedstawiona w oparciu o poglądy doktryny oraz poglądy wyrażone w orzecznictwie sądów polskich. Przy czym praktyka orzecznicza ma tutaj kluczowe znaczenie, gdyż pokazuje kierunek rozwiązania danego problemu prawnego.

Zawiera omówienie szeregu zagadnień praktycznych dotyczących m.in.:

 • podstaw prawnych przekształceń, podziału i połączenia lokali,
 • charakteru czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością,
 • kryteriów podziału nieruchomości,
 • problemów związanych ze sprawowaniem zarządu rzeczą wspólną,
 • treści uchwał właścicieli lokali jako podstawy przekształceń, podziału i połączenia lokali,
 • sposobu przekształceń, podziału i połączenia lokali w małej wspólnocie mieszkaniowej,
 • formy właściwej dla czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • czynności przekształceniowych niestanowiących czynności zarządu,
 • umocowania czynności prawnych, faktycznych i innych czynności zmierzających do przekształceń, podziału i połączenia lokali,
 • wpływu przekształceń, podziału i połączenia lokali na prawa i obciążenia nieruchomości wspólnej,
 • zakazu zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej,
 • wygaśnięcia odrębnej własności lokali,
 • umowy pomiędzy właścicielami wyodrębnionych lokali dotyczącej zmiany w składzie tych lokali,
 • upoważnienia przez sąd do dokonania prac adaptacyjnych umożliwiających fizyczny podział nieruchomości zabudowanej.

Druga część to wzory pism przydatnych w praktyce prawniczej: uchwały wspólnot mieszkaniowych, akty notarialne oraz orzeczenia sądowe. Są to:

 • przyłączenie części nieruchomości wspólnej do lokalu (przekształcenie) wraz ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólne,
 • połączenie lokali i przyłączenie części nieruchomości wspólnej do lokalu (przekształcenie) bez zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • połączenie lokali bez zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • podział lokalu obciążonego służebnością oraz hipoteką,
 • dział spadku przez podział lokalu oraz zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • podział i połączenie lokali jednego właściciela z umową wierzycieli,
 • połączenie lokali różnych właścicieli z hipoteką,
 • darowizna – przeniesienie części lokalu,
 • podział lokalu i sprzedaż,
 • podział lokalu oraz zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej – mała wspólnota,
 • protokół zebrania wspólnoty,
 • uchwała w trybie art. 22 ust. 2 WłLokU,
 • protokół zebrania wspólnoty – połączenie lokali w trybie art. 22 ust. 4 WłLokU powiązane ze zmianą udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Publikacja będzie przydatna – z uwagi na doniosły problem praktyczny przekształceń, podziału i połączeń lokali – przede wszystkim w praktyce prawniczej: notarialnej – notariuszom, zastępcom notarialnym, aplikantom notarialnym; adwokackiej i radcowskiej – adwokatom i radcom prawnym oraz aplikantom, a także praktyce sędziowskiej – sędziom orzekającym w sprawach cywilnych oraz referendarzom sądowym dokonującym czynności z tego zakresu.

Ponadto publikacja ta będzie pomocna dla członków wspólnot mieszkaniowych, zwłaszcza dla organów tych wspólnot podejmujących w tym zakresie uchwały.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Nieruchomości oraz dopuszczalność ich przekształcenia, podziału i połączenia – zagadnienia wstępne

 • 1. Definicje i rodzaje nieruchomości
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Nieruchomości gruntowe
  • 1.3. Nieruchomości budynkowe
  • 1.4. Nieruchomości lokalowe
 • 2. Dopuszczalność dokonywania przekształceń, podziału lub połączenia lokali
  • 2.1. Zagadnienia wstępne
  • 2.2. Podstawa prawna przekształcenia, podziału lub połączenia lokali
   • 2.2.1. Uwagi wstępne
   • 2.2.2. Artykuł 21 KWU
   • 2.2.3. Paragraf 123 ZakłKsWTelR
   • 2.2.4. Artykuł 22 ust. 4 zd. 1 oraz art. 22 ust. 2 i 3 pkt 5 WłLokU
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Charakter czynności dotyczących przekształceń, podziału i połączenia lokali

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Przekształcenia lokali w kontekście zarządu nieruchomością wspólną
  • 2.1. Przekształcenie, podział i połączenie lokali jako czynności zarządu nieruchomością wspólną
  • 2.2. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
 • 3. Przekształcenie, podział i połączenie lokali w „małych" wspólnotach
  • 3.1. Kryterium podziału wspólnot
  • 3.2. Sposób przekształceń lokali w małych wspólnotach
   • 3.2.1. Znaczenie art. 19 WłLokU
   • 3.2.2. Czynności przekształceniowe stanowiące czynności zarządu
   • 3.2.3. Podział i połączenie niestanowiące czynności zarządu
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Uchwała właścicieli lokali jako podstawa przekształcenia, podziału i połączenia lokali

 • 1. Cel podejmowania uchwał wyrażających zgodę
  • 1.1. Zagadnienia wstępne
  • 1.2. Uchwały podejmowane na podstawie art. 22 ust. 2 WłLokU
  • 1.3. Uchwały podejmowane na podstawie art. 22 ust. 4 WłLokU
  • 1.4. Uchwały podejmowane na podstawie art. 22 ust. 2 oraz art. 22 ust. 4 WłLokU
  • 1.5. Zgoda w małych wspólnotach
 • 2. Elementy uchwały wyrażającej zgodę
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Elementy uchwały
 • 3. Uchwała udzielająca pełnomocnictwa
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Podmiot upoważniony na podstawie uchwały wspólnoty
 • 4. Sposób podejmowania uchwał wyrażających zgodę i udzielających pełnomocnictwa
  • 4.1. Jedna uchwała a kilka uchwał
  • 4.2. Uchwała jednomyślna czy większościowa
 • 5. Skutki dokonania czynności prawnej bez zgody właścicieli lokali lub bez pełnomocnictwa
  • 5.1. Uwagi wstępne
  • 5.2. Czynności prawne podejmowane na podstawie art. 22 ust. 2 WłLokU
  • 5.3. Czynności prawne podejmowane na podstawie art. 22 ust. 4 WłLokU
 • 6. Forma uchwały właścicieli lokali
  • 6.1. Zagadnienia wstępne
  • 6.2. Uchwały podejmowane na podstawie art. 22 ust. 2 WłLokU
  • 6.3. Uchwały podejmowane na podstawie art. 22 ust. 4 WłLokU
   • 6.3.1. Zagadnienia wstępne
   • 6.3.2. Uchwały nieistniejące a uchwały nieważne
   • 6.3.3. Stosowanie art. 63 § 2 KC do uchwał podejmowanych na podstawie art. 22 ust. 4 WłLokU
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Rodzaje czynności prowadzących do przekształcenia, podziału i połączenia lokali

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Przekształcenia lokali oddziałujące na nieruchomość wspólną oraz podstawa dokonywania związanych z tym czynności
  • 2.1. Zagadnienia wstępne
  • 2.2. Interpretacja art. 21 ust. 3 WłLokU
  • 2.3. Zakres normowania art. 22 ust. 3 pkt 5 WłLokU
 • 3. Podział i połączenie lokali oraz podstawa dokonywania związanych z tym czynności
  • 3.1. Wyodrębnienie art. 22 ust. 4 WłLokU
  • 3.2. Charakter podziału lub połączenia lokali
   • 3.2.1. Zagadnienia wstępne
   • 3.2.2. Podział lub połączenie sensu stricto
   • 3.2.3. Przeniesienie części lokalu
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Dokonywanie czynności prawnych zmierzających do przekształcenia, podziału lub połączenia lokali

 • 1. Nabycie lokalu powstałego z nadbudowy lub przebudowy przez wspólnotę mieszkaniową
 • 2. Czynności jednostronne
 • 3. Umowy
  • 3.1. Zagadnienia wstępne
  • 3.2. Umowy zawierane przy przekształceniach lokali dokonywanych w trybie art. 22 ust. 2 i 3 pkt 5 WłLokU
  • 3.3. Umowy zawierane przy podziale lub połączeniu lokali dokonywanych w trybie art. 22 ust. 4 WłLokU
  • 3.4. Sposób zawierania umów związanych z podziałem lub połączeniem lokali
 • 4. Elementy aktu notarialnego dokumentującego dokonywane czynności
  • 4.1. Zagadnienia wstępne
  • 4.2. Opis przedmiotu czynności
  • 4.3. Oświadczenia stron
 • 5. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej
  • 5.1. Zagadnienia wstępne
  • 5.2. Składanie wniosków w przypadku przekształcenia lokali
  • 5.3. Składanie wniosków w przypadku podziału lub połączenia lokali
  • 5.4. Składanie wniosków w przypadku przeniesienia części lokalu
  • 5.5. Podstawy wpisu do księgi wieczystej
   • 5.5.1. Akt notarialny lub orzeczenie sądu
   • 5.5.2. Zaświadczenie o samodzielności lokalu
   • 5.5.3. Rzuty kondygnacji
   • 5.5.4. Dokumenty z ewidencji gruntów
   • 5.5.5. Uchwała właścicieli lokali
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Konsekwencje przekształcenia, podziału i połączenia lokali dla istniejących na nich obciążeń

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Obciążenie lokalu hipoteką
  • 2.1. Zagadnienia wstępne
  • 2.2. Połączenie lokali
  • 2.3. Podział lokali
  • 2.4. Przyłączenie części innego lokalu
  • 2.5. Przekształcenie lokalu poprzez przyłączenie części wspólnej
  • 2.6. Wpływ czynności przekształcenia, podziału lub połączenia lokali na obciążenia innego lokalu, który nie jest przedmiotem czynności
 • 3. Obciążenie lokalu służebnością lub użytkowaniem
  • 3.1. Zagadnienia wstępne
  • 3.2. Połączenie lokali
  • 3.3. Podział lokalu
  • 3.4. Przyłączenie części lokalu
 • 4. Prawa i roszczenia
  • 4.1. Połączenie lokali
  • 4.2. Podział lokali
 • 5. Prawa nieujawnione w księdze wieczystej
 • 6. Zgoda uprawnionych z tytułu hipoteki oraz innych praw obciążających lokale
 • 7. Zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego lokal
 • 8. Porozumienie uprawnionych
  • 8.1. Zagadnienia ogólne
  • 8.2. Kolizja praw
 • 9. Działania sądu wieczystoksięgowego
 • 10. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory aktów notarialnych oraz uchwał wspólnot mieszkaniowych

 • 1. Przyłączenie części nieruchomości wspólnej do lokalu wraz ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej
 • 2. Połączenie lokali i przyłączenie części nieruchomości wspólnej do lokalu bez zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • 3. Połączenie lokali bez zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • 4. Oświadczenie o podziale lokalu obciążonego służebnością oraz hipoteką
 • 5. Dział spadku przez podział lokalu oraz zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • 6. Podział i połączenie lokali jednego właściciela z umową wierzycieli
 • 7. Połączenie lokali różnych właścicieli z hipoteką
 • 8. Darowizna – przeniesienie części lokalu
 • 9. Podział lokalu i sprzedaż
 • 10. Podział lokalu oraz zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej – mała wspólnota
 • 11. Protokół zebrania wspólnoty
 • 12. Protokół zebrania wspólnoty – nienotarialny
 • 13. Protokół zebrania wspólnoty – połączenie lokali w trybie art. 22 ust. 4 WłLokU powiązane ze zmianą udziałów pozostałych współwłaścicieli

Indeks

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 560
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8356-040-3
 • EAN: 9788383560403
 • Kod serwisu: 00992800

Kategorie

Tagi