Przedsprzedaż

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: r.pr. Zbigniew Jara

Autor: r.pr. Tomasz Bieniek, prof. dr hab. Katarzyna Bilewska, r.pr. Beata Borowy, r.pr. Marcin Chomiuk, dr Dorota Czura-Kalinowska, adw. Aleksandra Kamińska, Agnieszka Krysik, not. Daniel Kupryjańczyk, Roman Marchaj, dr Iwona B. Mika, adw. Luiza Modzelewska, r.pr. Robert Pabis, dr Michał Przychoda, dr Katarzyna Reszczyk, r.pr. Urszula Roge, dr Robert Siwik, Marta Janina Skrodzka, adw. Karol Skrodzki, adw. Mariusz Stanik, sędzia Tomasz Szczurowski, adw. Sawa Zarębińska

Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem... więcej ›

Opis książki

Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie,
 • łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych,
 • przepisów karnych omawianej ustawy.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, w tym m.in.:

 • ustawę z 30.8.2019 r., która wprowadza obligatoryjną dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; zmiany wchodzą w życie 1.1.2021 r.
 • ustawę z 19.7.2019 r., wprowadzającą do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną, która ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: brak barier wejścia, szybka rejestracja elektroniczna, uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce, duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak "zamrożonego" kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom, uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków, nieskomplikowana i elastyczna struktura organów, uproszczona likwidacja PSA; zmiany wchodzą w życie 1.3.2020 r.;
 • ustawę z 19.7.2019 r., która reguluje udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; zmiana weszła w życie 3.9.2019 r.;
 • ustawę z 9.11.2018 r., która rozszerza katalog wolnych zawodów o fizjoterapeutę, zmiana weszła w życie 1.4.2019 r.;
 • ustawę z 26.1.2018 r., która wprowadza regulacje mające na celu przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej i usprawnia działanie sądów rejestrowych; zmiany weszły w życie 15.3.2018 r. oraz 1.10.2018 r.;
 • ustawę z 5.7.2018 r., która wprowadza pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych; dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci; zmiany weszły w życie 11.9.2018 r.;
 • ustawę z 6.3.2018 r. dostosowującą KSH do nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców; zmiany weszły w życie 30.4.2018 r.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych odnoszący się do kluczowych kwestii związanych z prawem handlowym napisany został przez grono wybitnych Autorów – adwokatów i radców prawnych.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 20 stycznia 2019 r. do 20 stycznia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Prawa upadłościowego,
 • Prawa restrukturyzacyjnego,
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawy o komercjalizacji i reprywatyzacji.

Czytelnik Dużych Komentarzy Becka może ponadto korzystać ze wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: 11 lutego 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2200
 • Waga: 2600 g
 • ISBN: 978-83-8158-932-1
 • EAN: 9788381589321
 • Kod serwisu: 00819500

Tagi