Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce

Promocyjna cena
%
 • 77,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze na rynku opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające zmiany prawne wprowadzone ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw... więcej ›

Opis książki

Pierwsze na rynku opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające zmiany prawne związane z regulacjami COVID-19.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • Zebrane w jednym miejscu informacje o najważniejszych zmianach w ustawie o PPK z autorską interpretacją stosowania,
 • Zbiór wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych,
 • Pomoc w interpretacji regulacji związanych z COVID-19,
 • Zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów,
 • Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i dylematów, których autorzy doświadczyli i napotkali przy wdrażaniu PPK w wielu podmiotach,
 • Tabelaryczne porównanie zmian,
 • Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.

Sytuacja kryzysowa w jakiej się obecnie znajdujemy, spowodowała że ustawodawca postanowił przesunąć ostateczne terminy na zawieranie umów w ramach PPK dla II kohorty pracodawców z kwietnia i maja na październik i listopad ( alternatywnie z wiosny 2020 na jesień 2020). Zgodnie z nowym terminem pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób wg stanu na dzień 30.6.2019 r., będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27.10.2020 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10.11.2020 r. (art. 54. ZmKoronawirusU20).

Wielkość zatrudnienia a termin stosowania przepisów PPKU, a także ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK przedstawia się następująco:

Termin początkowy obowiązywania przepisów PPKU w stosunku do danego podmiotu

 • Co najmniej 250 - 1.7.2019 r.
 • Co najmniej 50 - 1.1.2020 r.
 • Co najmniej 20 - 1.7.2020 r.
 • Co najmniej 1 - 1.1.2021 r.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • Co najmniej 250 - 25.10.2019 r.
 • Co najmniej 50 - 27.10.2020 r.
 • Co najmniej 20 - 27.10.2020 r.
 • Co najmniej 1 - 23.4.2021 r.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

 • Co najmniej 250 - 12.11.2019 r.
 • Co najmniej 50 - 10.11.2020 r.
 • Co najmniej 20 - 10.11.2020 r.
 • Co najmniej 1 - 10.5.2021 r.

Głównym celem książki jest pokazanie rozwiązań jakie można wprowadzić w firmie, bazując na praktyce autorów przy wdrożeniu PPK w wielu podmiotach. Stąd w książce liczne przykłady i wyjaśnia zaistniałych sytuacji.

Dzięki publikacji Czytelnik dowie się:

 • Czy obowiązkiem tworzenia PPK są objęci mikroprzedsiębiorcy?
 • Jakie są konsekwencje dla pracodawcy zobowiązanego do wdrożenia PPK za nieterminowe podpisanie umów o zarządzanie PPK?
 • Jakie są kryteria, jakimi powinien kierować się pracodawca, dokonując wyboru instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi?
 • Czy pracodawca może zmienić instytucję finansową zarządzającą pracowniczymi planami kapitałowymi
 • Czy zleceniobiorca może zostać objęty PPK?
 • Od kiedy podmioty zatrudniające będące JSFP mają obowiązek stosowania przepisów PPK?
 • Którzy pracodawcy mają możliwość utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego?
 • Jak badana będzie realizacja obowiązku zawarcia przez podmioty zatrudniające umowy o zarządzanie PPK?
 • Kiedy do PPK może przystąpić nowo zatrudniona osoba?
 • Kiedy uczestnik PPK może złożył podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z PPK?
 • Jaka jest maksymalna procentowa wysokość wpłat z wynagrodzenia uczestnika do PPK ?
 • Czy pracownik może sam zadeklarować dodatkowe wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i w jakie wysokości?
 • Czy wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe finansowe przez uczestnika PPK obliczane są od wynagrodzenia brutto czy netto uczestnika?
 • Co stanie się ze środkami z PPK po przejściu całości lub części zakładu pracy na nowego pracodawcę, który nie prowadził pracowniczych planów kapitałowych?
 • Czy środki wpłacane na rachunek PPK i inwestowane przez instytucje finansowe podlegają dziedziczeniu?
 • Czy można wycofać środki z PPK na cele mieszkaniowe?
 • W jakiej formule będzie dokonywana wypłata środków z PPK?

Publikacja skierowana jest zarówno do właścicieli firm, członków zarządu organizacji, pracowników działów kadr i rozliczeń należności pracowniczych, jak i osób umocowanych – reprezentacji zatrudnionych czy też potencjalnych uczestników PPK. Autorzy niniejszego opracowania starają się przeprowadzić czytelnika etapami od zaprojektowania do uruchomienia PPK – określają uprawnienia i obowiązki podmiotów zatrudniających, rolę i zasady działania reprezentacji osób zatrudnionych, a także prawa uczestników PPK.

Jedną z nowości zawartej w publikacji jest zestawianie tabelaryczne zmian w ustawie o PPK wprowadzonych postanowieniami ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Chociaż proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, pokazujemy jakie rozwiązania przygotował ustawodawca do wdrożenia od 1.6.2020 r. Tabela zawiera: przywołanie artykułu, opis zmiany i treść nowego zapisu.

Poradnik uwzględnia ponadto zmiany prawne wprowadzone ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z wartości prezentowanej książki są gotowe wzory dokumentów:

 • Wzór porozumienia o wyborze instytucji finansowej, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Wzór wniosku o przystąpienie osoby w wieku 55–70 lat do pracowniczych placów kapitałowych,
 • Wzór wniosku dokonywanie wpłat dodatkowych uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
 • Wzór wniosku o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej do pracowniczych planów kapitałowych,
 • Wzór wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej do pracowniczych planów kapitałowych,
 • Wzór wniosku o wskazanie osób uprawnionych do otrzymania środków po śmierci uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
 • Wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Przedstawiona została również symulacja wysokości zasileń w PPK. Przykładowo dla osoby zatrudnionej będącej uczestnikiem PPK z wynagrodzenia 4000 zł brutto pobrane zostaną:

 1. składka na ubezpieczenie emerytalne – 390,40 zł;
 2. składka na ubezpieczenie rentowe – 60,00 zł;
 3. składka na ubezpieczenie chorobowe – 98,00 zł;
 4. składka na ubezpieczenie zdrowotne – 310,64 zł;
 5. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 243,00 zł;
 6. wpłata podstawowa uczestnika do PPK – 80 zł.

Zatem wysokość wynagrodzenie netto do wypłaty wyniesie 2816,96 zł, a podmiot zatrudniający przekaże do instytucji finansowej 60 zł jako wpłatę podstawową. Oznacza to, że rachunek PPK uczestnika zostanie zasilony kwotą 140 zł (80 zł + 60 zł).


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 122
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 220 g
 • ISBN: 978-83-8198-614-4
 • EAN: 9788381986144
 • Kod serwisu: 00852300

Kategorie

Tagi