adw. dr Marcin Kostwiński

Doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.