dr Marcin Kostwiński

Doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.