Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy kierowców wszystkich rodzajów przewozów oraz form ich zatrudniania. Opracowanie uwzględnia zmiany wynikające z Pakietu Mobilności dotyczące m.in.: wynagrodzeń, czasu pracy, kar finansowych, kontroli firm transportowych. Odwołania do orzecznictwa oraz duża liczba faktycznych przykładów... więcej ›

Opis książki

Kompendium wiedzy na temat czasu pracy kierowców.

Szerokie kompendium wiedzy na temat bardzo skomplikowany, jakim jest czas pracy kierowców. Jest ona bardzo obszerna, gdyż tematykę potraktowano szeroko, uwzględniając wszystkie rodzaje przewozów, jakie mogą wykonywać polskie firmy (krajowe, unijne, pozaunijne, na trasach regularnych w komunikacji miejskiej czy podmiejskiej) oraz różne formy zatrudnienia kierowców (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnienie) i ich wpływ na czas pracy.

W najnowszym wydaniu książki szczegółowo opisano wszystkie zmiany wynikające z Pakietu Mobilności oraz ustawy z 26.1.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209), uwzględniając problematykę czasu pracy, wynagrodzeń, kontroli firm transportowych, w tym nowych kar finansowych. Są to m.in. zmiany dotyczące:

 • delegowania kierowców, zgłaszania kierowców delegowanych w systemie IMI, rozliczania wynagrodzeń kierowców oraz wpisywania symbolu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy, obowiązujące od 2.2.2022 r.;
 • nowych wymogów wobec siedziby przewoźnika i powrotu do bazy oraz obowiązku przechowywania dokumentów księgowych w siedzibie firmy, obowiązujących od 21.2.2022 r.;
 • wymagań wobec bazy eksploatacyjnej oraz nowego taryfikatora kar ITD, a także czasu pracy kierowców w przewozach regularnych na trasach do 50 km, obowiązujących od 1.3.2022 r.;
 • obowiązku posiadania licencji wspólnotowych dla busów, obowiązującego od 20.5.2022 r.;
 • zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy wszystkich kierowców, obowiązujących od 29.5.2022 r.;
 • nowych zasad zdobywania kwalifikacji wstępnej i odbywania szkoleń okresowych, obowiązujących od 6.4.2022 r.;
 • zasad wydawania karty kwalifikacji kierowcy, obowiązujących od 6.4.2022 r. czy wpisywania danych o odbyciu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazdy;
 • wagi naruszeń kontrolowanych przez ITD, wprowadzonych nowym unijnym rozporządzeniem od 23.5.2022 r.

Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 5 bloków tematycznych:

 1. zasady organizacji transportu i zatrudniania kierowców – rozdziały 1–3,
 2. czas pracy kierowców – rozdziały 4–9,
 3. dokumentacja i wynagrodzenia – rozdziały 10–12,
 4. tachografy i rejestracja czasu pracy – rozdziały 13–14,
 5. kontrola czasu pracy – rozdziały 15–17.

W książce wykorzystano dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące czasu pracy kierowców w różnych jego aspektach oraz stanowiska urzędowe dotyczące kwestii, które nie zostały jeszcze wyjaśnione w orzecznictwie, a co ważne, wszystkie te stanowiska zostały zamieszczone w ostatnim rozdziale książki.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy. Książka zawiera ponadto wzory podstawowych dokumentów, które są niezbędne w każdej firmie zatrudniającej kierowców.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań dotyczących nowych zagadnień ważnych dla firm transportowych, m.in.:

 • Jakie zmiany w czasie pracy kierowców i w jakich datach wprowadza Pakiet Mobilności?
 • Od kiedy kierowcy po przekroczeniu granicy państwa muszą rejestrować symbol państwa na tachografie?
 • Jak zarejestrować delegowanych kierowców w unijnym systemie IMI od 2.2.2022 r.?
 • Przez jaki okres obowiązuje zgłoszenie dokonane w systemie IMI?
 • Jak dokonywać zgłoszeń, gdy kierowcy są delegowani do kilku państw lub wykonują tylko tranzyt albo operacje bilateralne?
 • Jak od 2.2.2022 r. należy obliczać wynagrodzenia kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym?
 • Jak prawidłowo oskładkować i opodatkować wynagrodzenia kierowców po zmianach wprowadzonych od 2.2.2022 r.?
 • Którzy kierowcy odbywają podróże służbowe, a do których stosuje się przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców?
 • Jakie zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców weszły od 29.5.2022 r.?
 • Jakie są nowe zasady przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców?
 • Jak powinny być rozliczane przerwy kierowców pracujących w komunikacji miejskiej?
 • Na czym polegają zmiany wymagań formalnych, jakie musi spełnić firma transportowa od 21.2.2022 r.?
 • Na czym polegają zmiany w pojęciu bazy eksploatacyjnej?
 • Jakie zmiany w karach dla przewoźników i kierowców wprowadza ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie drogowym?
 • Co to jest profil kierowcy zawodowego i do czego służy?
 • Jakie zmiany w przebiegu szkoleń okresowych dla kierowców wprowadzono w 2022 r.?
 • Od kiedy będą stosowane tachografy inteligentne II generacji?
 • Od kiedy kierowcy busów o dmc powyżej 2,5 tony muszą stosować przepisy rozporządzenia Nr 561/2006?
 • Czy zmiany w czasie pracy kierowców wprowadzone przez unijny pakiet drogowy dotyczą także przewozów odbywanych poza obszarem UE?
 • Co to jest karta kwalifikacji kierowcy i profil kierowcy zawodowego?
 • Jakie zmiany w wymaganiach dla kierowców będą obowiązywały od 5.4.2022 r.?
 • Jakie podmioty po zmianach obowiązujących od 5.12.2021 r. mogą prowadzić szkolenia dla kierowców?
 • Kiedy szkolenia okresowe mogą się odbywać online?
 • Kiedy ponownie zmienią się zasady dotyczące szkoleń okresowych kierowców?
 • Do kiedy muszą nastąpić zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich dla kierowców?
 • Jak w praktyce stosować odpoczynki tygodniowe w transporcie międzynarodowym po zmianach wprowadzonych przez Pakiet Mobilności?
 • Od kiedy kontrole drogowe będą obejmowały okres 56 dni, a nie 28 dni?
 • Od kiedy trzeba będzie posiadać licencję na międzynarodowe przewozy towarowe pojazdami o dmc powyżej 2,5 tony?
 • Od kiedy pojazdy o dmc powyżej 2,5 muszą zostać wyposażone w tachografy?
 • Jakie zmiany dotyczące odpoczynków w załodze, na promie i wykorzystywanych w pojeździe wprowadził Pakiet Mobilności?
 • Jakie naruszenia czasu pracy kierowców grożą utratą dobrej reputacji po zmianach z maja 2022 r.?

Dodatkowym atutem jest autor opracowania, który jest cenionym specjalistą z zakresu problematyki czasu pracy, z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wiele z przedstawionych w książce problemów czy przykładów pochodzi ze szkoleń prowadzonych przez autora, nie są to zatem przypadki hipotetyczne, wymyślone na potrzeby publikacji.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

 • 1. Podstawy prawne
 • 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej
 • 3. Zmiany w przepisach polskich
 • 4. Podstawowe definicje

Rozdział II. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

 • 1. Ustawa o transporcie drogowym
 • 2. Czas prowadzenia pojazdu
 • 3. Kierowca-pracownik
 • 4. Rejestracja czasu pracy kierowcy
 • 5. Kontrola czasu pracy kierowców

Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

 • 1. Definicje
 • 2. Kryterium wieku
 • 3. Wymagania szczególne dla kierowców
 • 4. Profil kierowcy zawodowego
 • 5. Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe
 • 6. Badania kierowców
 • 7. Wpisywanie danych do prawa jazdy
 • 8. Świadectwo kierowcy

Rozdział IV. Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

 • 1. Zakres zastosowania rozporządzenia Nr 561/2006
 • 2. Czas jazdy i przerwy
 • 3. Odpoczynki – dobowy i tygodniowy

Rozdział V. Przewozy poza obszarem Unii Europejskiej

 • 1. Umowa AETR
 • 2. Wyłączenia stosowania Umowy AETR
 • 3. Okresy prowadzenia i przerwy w prowadzeniu
 • 4. Odpoczynek dzienny i jego rodzaje
 • 5. Odpoczynek w załodze
 • 6. Odpoczynek tygodniowy
 • 7. Odstąpienie od stosowania przepisów Umowy AETR

Rozdział VI. Przewozy regularne na trasach do 50 km

 • 1. Zasady wykonywania przewozów regularnych
 • 2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
 • 3. Przerwy i odpoczynki w przewozach regularnych na trasach powyżej 50 km
 • 4. Przewozy mieszane
 • 5. Nowe wymagania dotyczące warunków pracy prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej

Rozdział VII. Czas pracy kierowców będących pracownikami

 • 1. Podstawy prawne
 • 2. Czas pracy kierowcy
 • 3. Czas dyżuru kierowcy
 • 4. Systemy czasu pracy kierowców
  • 4.1. Rodzaje systemów czasu pracy
  • 4.2. Podstawowy czas pracy
  • 4.3. Równoważny czas pracy
  • 4.4. Przerywany czas pracy
  • 4.5. Zadaniowy czas pracy
  • 4.6. Mieszany czas pracy

Rozdział VIII. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

 • 1. Przekroczenie norm czasu pracy
 • 2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • 4. Czas wolny za godziny nadliczbowe
 • 5. Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
 • 6. Praca w niedziele i święta
 • 7. Praca w nocy

Rozdział IX. Czas pracy kierowców samozatrudnionych

 • 1. Wymogi Unii Europejskiej
 • 2. Zakres podmiotowy nowelizacji
 • 3. Pojęcie i ograniczenia czasu pracy
 • 4. Czas pracy kierowców pracujących na rzecz wielu przewoźników
  • 4.1. Samozatrudnienie i praca na etacie
  • 4.2. Samozatrudnienie i współpraca z kilkoma różnymi podmiotami
 • 5. Dokumentacja czasu pracy

Rozdział X. Zasady wynagradzania kierowców w przewozach krajowych

 • 1. Budowa siatki płac w przewozach krajowych
 • 2. Pojęcie podróży służbowej
 • 3. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych

Rozdział XI. Zasady wynagradzania kierowców w przewozach międzynarodowych

 • 1. Ogólne zasady wynagradzania kierowców
 • 2. Zasady wynagradzania kierowców delegowanych
  • 2.1. Definicja kierowców delegowanych
  • 2.2. Obowiązek zgłoszenia delegowanych kierowców w systemie IMI
   • 2.2.1. Techniczne zasady zakładania konta i dokonywania zgłoszeń w systemie IMI
   • 2.2.2. Okresy, na jakie można dokonać zgłoszenia i współpraca w ramach kontroli
  • 2.3. Zasady obliczania wynagrodzeń kierowcom delegowanym
 • 3. Zasady wynagradzania kierowców w przewozach dwustronnych

Rozdział XII. Dokumentacja czasu pracy kierowców

 • 1. Teczki dla kierowców
 • 2. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców
 • 3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
 • 4. Lista obecności dla kierowcy
 • 5. Ewidencja czasu pracy kierowcy
 • 6. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu
 • 7. Specyficzna dokumentacja przy przewozach regularnych do 50 km
 • 8. Wzory dokumentów
  • 8.1. Informacja dla kierowcy samochodu poniżej 3,5 tony (do 9 osób z kierowcą)
  • 8.2. Informacja dla kierowcy samochodu powyżej 3,5 tony (powyżej 9 osób z kierowcą)
  • 8.3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
  • 8.4. Miesięczna karta ewidencji czasu pracy kierowcy
  • 8.5. Wzór karty drogowej zgodnie z KartaDrogR
  • 8.6. Zaświadczenie o działalności w przewozach unijnych
  • 8.7. Zaświadczenie o działalności w przewozach pozaunijnych (suplement 3 do Umowy AETR)

Rozdział XIII. Używanie tachografów i wykresówek

 • 1. Obowiązek instalowania tachografu
 • 2. Zasady użytkowania tachografów analogowych
 • 3. Obowiązki pracodawcy
 • 4. Obowiązki kierowcy
 • 5. Nieprawidłowe użytkowanie tachografu

Rozdział XIV. System tachografów cyfrowych

 • 1. Obowiązek instalowania tachografów cyfrowych
 • 2. Karty elektroniczne (chipowe)
 • 3. Obsługa tachografu cyfrowego
 • 4. Działalność warsztatów instalujących tachografy cyfrowe
 • 5. Inteligentne tachografy
 • 6. Odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika

Rozdział XV. Zasady kontroli przedsiębiorców

 • 1. Zasady ogólne kontroli
 • 2. Rozpoczęcie kontroli
 • 3. Sposób przeprowadzenia kontroli
 • 4. Książka kontroli
 • 5. Ograniczenia kontroli
 • 6. Sprzeciw wobec podjęcia kontroli

Rozdział XVI. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy

 • 1. Organy uprawnione i zakres kontroli
 • 2. Zasady działania i prowadzenia kontroli przez ITD
 • 3. Zasady przeprowadzania kontroli przewozów drogowych przez inne podmioty
 • 4. Zasady kontroli i odpowiedzialności wynikające z rozporządzenia Nr 561/2006
 • 5. Europejskie zasady dotyczące liczby i zakresu kontroli
 • 6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych
 • 7. Odpowiedzialność kierowcy
 • 8. Odpowiedzialność zarządzającego transportem

Rozdział XVII. Kontrola czasu pracy kierowców przez PIP

 • 1. Miejsce i podstawa prawna prowadzenia kontroli
 • 2. Przebieg kontroli
 • 3. Zakres kontroli
 • 4. Kary pieniężne nakładane przez inspektorów pracy
 • 5. Porozumienie o współpracy z ITD

Rozdział XVIII. Stanowiska urzędowe

 • 1. Wytyczne i wyjaśnienia dotyczące pakietu mobilności
  • 1.1. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w postaci pytań i odpowiedzi dotyczące stosowania przepisów ustawy z 26.1.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw w zakresie wynagradzania kierowców realizujących międzynarodowe przewozy drogowe
  • 1.2. Wytyczne KE w postaci pytań i odpowiedzi w sprawie delegowania kierowców na podstawie dyrektywy Nr 2020/1057
  • 1.3. Wyjaśnienia ZUS – zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych – zmiany od 2.2.2022 r.
 • 2. Stanowisko dotyczące danych osobowych
  • 2.1. Stanowisko UODO z 21.9.2020 r. dotyczące uprawnienia pracodawcy do żądania od zatrudnianego kierowcy przekazania mu informacji na temat drugiego pracodawcy
 • 3. Przewozy regularne
  • 3.1. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców (GPP-302-4560-264/08/PE)
  • 3.2. Pismo GIP z 7.11.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców wykonujących przewozy regularne (GPP-417-4560-915/08/PE)
  • 3.3. Stanowisko GIP w sprawie udzielania odpoczynków kierowcom (GNP-401-023-220/07)
  • 3.4. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury z 2.6.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców (MR 826586/2008)
  • 3.5. Pismo MI z 22.10.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców komunikacji miejskiej (MR/869429/2008)
 • 4. Kierowca-pracownik
  • 4.1. Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z 30.7.2008 r. w sprawie kierowców (MR/845054/2008)
  • 4.2. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie doby pracowniczej (GPP-302-4560-264/08/PE)
  • 4.3. Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 6.4.2009 r. w sprawie naruszenia doby pracowniczej po wolnym dniu (GPP-417-4560-19/09/PE/RP)
  • 4.4. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie nadgodzin kierowców (GPP-302-4560-264/08/PE)
  • 4.5. Pismo GIP z 16.10.2007 r. w sprawie stosowania przepisów CzasKierU (GNP-302-4560-464/07/PE)
  • 4.6. Stanowisko GIP z 11.8.2008 r. w sprawie umów o pracę kierowców (GPP-302-4560-609/08/PE)
  • 4.7. Stanowisko GIP w sprawie przerw w czasie pracy kierowców (GNP-401-023-220/07)
  • 4.8. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie kierowców pojazdów do 3,5 t i do 9 osób (GPP-302-4560-264/08/PE)
  • 4.9. Stanowisko MZ z 28.6.2011 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (MZ-BP-P-0620-6142-2/OG/11)
  • 4.10. Stanowisko Biura Informacji i Promocji MI z 8.11.2011 r. w sprawie zasad wprowadzenia pory nocnej dla kierowców wynikającej z art. 2 pkt 6a CzasKierU (MR-1-mg-061-379/11)
  • 4.11. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ustalania rozkładów czasu pracy przy przewozach rzeczy (GNP 302/4560-184/07)
  • 4.12. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 16.3.2015 r. w sprawie podróży służbowej kierowcy (GNP-501/364-4560-3-1/15/PE-RP)
 • 5. Nadgodziny
  • 5.1. Pismo MI z 12.3.2009 r. w sprawie rocznego limitu nadgodzin u kierowców (MR/908723/2009)
  • 5.2. Stanowisko Komisji Prawnej GIP z 7.12.2009 r. w sprawie limitu godzin nadliczbowych u kierowców (GPP-417/501-4560-12/09/PE/RP)
  • 5.3. Stanowisko GIP z 2005 r. w sprawie czasu wolnego za nadgodziny (GNP-367-4560/05/PE)
  • 5.4. Stanowisko GIP z 23.1.2008 r. w sprawie obliczania dodatku za nadgodziny
  • 5.5. Stanowisko MPiPS z 20.8.2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach (DPR–III-079-475/ZN/08)
  • 5.6. Stanowisko MPiPS z 13.11.2008 r. w sprawie ustalania rocznego limitu pracy w nadgodzinach (DPR-III-079-612/TW/08)
  • 5.7. Stanowisko GIP z 29.5.2009 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (GPP-110-4560-14/09/PE/RP)
  • 5.8. Stanowisko GIP z 4.8.2009 r. w sprawie zasad wyznaczania niedzieli wolnej od pracy raz na 4 tygodnie (GPP-459-4560-49/09/PE/RP)
 • 6. Kontrole
  • 6.1. Stanowisko MTBiGM z 8.12.2011 r. w sprawie przesłanek odstąpienia od karania przedsiębiorcy za przekroczenie przez kierowcę czasu pracy (MR-1-jd-061-32/11 Doc. 1168911)
  • 6.2. Stanowisko Biura Informacji i Promocji MTBiGM z 1.12.2011 r. w sprawie sposobu liczenia 6-miesięcznego okresu przed rozpoczęciem kontroli (MR-1-mg-061-13/11)
  • 6.3. Wytyczne Nr 1 GITD z 28.7.2011 r. w sprawie postępowania inspektorów ITD w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o okresach prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących w przewozach drogowych
 • 7. Podróże służbowe
  • 7.1. Stanowisko MI z 2.8.2010 r. w sprawie podróży służbowej kierowcy, który w ciągu 1 doby kilkakrotnie pokonuje krótkie trasy (MR-1- jd/1042202 /2010)
  • 7.2. Stanowisko GIP z 17.12.2010 r. w sprawie odbywania podróży służbowych przez zatrudnionych na łączonych stanowiskach (GPP-364-4560-96-1/10/PE/RP)
 • 8. Kierowca samozatrudniony
  • 8.1. Stanowisko MTBiGM z 26.8.2013 r. w sprawie objęcia kierowców samo zatrudnionych przepisami CzasKierU (BM4-mg-061-367/13)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 504
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 830 g
 • ISBN: 978-83-8291-144-2
 • EAN: 9788382911442
 • Kod serwisu: 00936900

Kategorie