dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.