r. pr. dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Akademii im. Leona Koźmińskiego, radca prawny, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego.