dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN

Doktor habilitowany nauk prawnych, Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.