SSA Krzysztof Górski

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.