dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego