SSR del. do SO dr Piotr Gensikowski

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu delegowany do Sądu Okręgowego w Toruniu, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, autor ponad 60 publikacji naukowych.