dr hab. Piotr Osowy, prof. UJK, SSO

Dr. hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, SSO w Rzeszowie, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, autor lub współautor 170 publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego i prawa cywilnego materialnego, w tym monografii, systemu prawa procesowego cywilnego, komentarzy, podręczników akademickich, rozpraw, artykułów, glos, recenzji i opracowań encyklopedycznych.