Ustawa deweloperska. Komentarz

 • 219,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz przedstawia najważniejsze rozwiązania oraz praktyczne wskazówki dla deweloperów, inwestorów, prawników oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem mieszkaniowym. Komentarz zawiera także omówienie zasad sprzedaży i ochrony nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym,... więcej ›

Opis książki

Komentarz przedstawia najważniejsze rozwiązania oraz praktyczne wskazówki dla deweloperów, inwestorów, prawników oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem mieszkaniowym.

Komentarz zawiera także omówienie zasad sprzedaży i ochrony nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym, w tym określenie obowiązków deweloperów oraz warunków zawierania umów deweloperskich, a także wyjaśnienie zasad funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który gwarantuje zwrot wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku powierniczym.

Publikacja ta, oprócz szczegółowej wykładni przepisów ustawy, przedstawia praktyczne omówienie najważniejszych kwestii związanych z rynkiem deweloperskim, uwzględniając najnowsze orzecznictwo, stanowiska doktryny oraz inne regulacje prawne powiązane z ww. przepisami.

Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym: deweloperów, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów różnych zawodów prawniczych, pracowników banków oraz innych osób zajmujących się problematyką obrotu deweloperskiego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

A. Komentarz

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Zakres stosowania, umowy zobowiązaniowe
 • Art. 3. Zakres stosowania, umowy przenoszące własność lokalu
 • Art. 4. Umowy sprzedaży zawierane z nabywcą przez przedsiębiorcę innego niż deweloper
 • Art. 5. Objaśnienie pojęć

Rozdział 2. Środki ochrony wpłat nabywcy

 • Art. 6. Środki ochrony wpłat nabywcy
 • Art. 7. Obowiązki dotyczące posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Art. 8. Zasady dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • Art. 9. Wypowiedzenie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank
 • Art. 10. Obowiązek zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem
 • Art. 11. Obowiązek informacyjny wobec nabywcy
 • Art. 12. Zawarcie umowy z innym bankiem, obowiązek informacyjny
 • Art. 13. Zasady dysponowania środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Art. 14. Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku

Rozdział 3. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

 • Art. 15. Wypłata środków z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Art. 16. Wypłata środków z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Art. 17. Kontrola zakończenia etapów przedsięwzięcia
 • Art. 18. Odstąpienie od umowy
 • Art. 19. Rozwiązanie umowy

Rozdział 4. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

 • Art. 20. Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego
 • Art. 21. Obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami
 • Art. 22. Informacja o zmianie prospektu informacyjnego
 • Art. 23. Informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej dewelopera
 • Art. 24. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego
 • Art. 25. Zgoda banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności
 • Art. 26. Dokumenty dostępne w lokalu dewelopera
 • Art. 27. Informacje na trwałym nośniku
 • Art. 28. Informacje dotyczące lokalu niebędącego lokalem mieszkalnym

Rozdział 5. Umowa rezerwacyjna

 • Art. 29. Instytucja umowy rezerwacyjnej
 • Art. 30. Forma zawarcia umowy
 • Art. 31. Czas, na jaki zawiera się umowę rezerwacyjną
 • Art. 32. Wysokość opłaty rezerwacyjnej
 • Art. 33. Obowiązek informowania o zmianach w prospekcie
 • Art. 34. Zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej

Rozdział 6. Umowa deweloperska i inne umowy zawierane między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

 • Art. 35. Treść umowy deweloperskiej
 • Art. 36. Treść innych umów zawieranych z deweloperem
 • Art. 37. Ograniczenie przedmiotu umów, nakaz sprzedaży bez obciążeń
 • Art. 38. Wpis roszczeń do księgi wieczystej
 • Art. 39. Ekwiwalentność kar umownych i odsetek
 • Art. 40. Zawarcie w formie aktu notarialnego
 • Art. 41. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Art. 42. Nieważność postanowień umowy

Rozdział 7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej

 • Art. 43. Przesłanki odstąpienia od umowy
 • Art. 44. Obowiązki dewelopera w przypadku odstąpienia nabywcy od umowy
 • Art. 45. Skuteczność odstąpienia

Rozdział 8. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

 • Art. 46. Utworzenie Funduszu
 • Art. 47. Gromadzenie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym
 • Art. 48. Przeznaczenie środków Funduszu
 • Art. 49. Wysokość składki na Fundusz
 • Art. 50. Ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego
 • Art. 51. Przekazywanie danych, uprawnienia Funduszu
 • Art. 52. Cele gromadzenia i przetwarzania danych w Ewidencji
 • Art. 53. Zakres udostępnianych danych, podmioty uprawnione
 • Art. 54. Zasady usuwania danych z Ewidencji
 • Art. 55. Uruchomienie środków z Funduszu w przypadku upadłości
 • Art. 56. Monitorowanie płynności finansowej oraz działań Funduszu, sprawozdawczość

Rozdział 9. Przepisy karne

 • Art. 57. Sankcje za niezapewnienie przez dewelopera obowiązkowych środków ochrony wpłat nabywców
 • Art. 58. Sankcje za niesporządzenie prospektu informacyjnego
 • Art. 59. Sankcje za podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji lub danych
 • Art. 60. Sankcje za nieposiadanie przez dewelopera w dniu rozpoczęcia sprzedaży zgody wierzyciela hipotecznego
 • Art. 61. Podmiot odpowiedzialny
 • Art. 62. Sankcje za niezgodną z przepisami wypłatę środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym
 • Art. 63. Tryb orzekania

Rozdział 10. Zmiany w przepisach

Art. 64–75. (pominięte)

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 76. Przepisy intertemporalne
 • Art. 77. Stosowanie przepisów do rozpoczętego zadania inwestycyjnego
 • Art. 78. Stosowanie przepisów do umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Art. 79. Stosowanie przepisów do roszczeń nabywcy
 • Art. 80. Derogacja
 • Art. 81. Wejście w życie

Załącznik

B. Akty wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1341)

Podsumowanie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 378
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 470 g
 • ISBN: 978-83-8291-763-5
 • EAN: 9788382917635
 • Kod serwisu: 00974800

Kategorie

Tagi