Powództwo o ustalenie. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie zagadnień z art. 189 KPC związanych z powództwem o ustalenie. Komentarz składa się z części zawierającej ogólne informacje na temat powództwa o ustalenie oraz części z podziałem na konkretne rodzaje powództw. Liczne przykłady oraz aktualne orzecznictwo. Wzory pism procesowych... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz wraz z wzorami pism, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z powództwem o ustalenie (art. 189 KPC)Publikacja składa się z części zawierającej ogólne informacje na temat powództwa o ustalenie, tj. historia, legitymacja czynna i bierna, źródło w przepisach i ogólnych zasadach prawa oraz części z podziałem na konkretne rodzaje powództw.

W pierwszym wydaniu publikacji skupiono się na szczegółowym omówieniu przepisu materialnoprawnego, na podstawie którego dopuszczalne są powództwa o ustalenie stosunku prawnego oraz powództwa o ustalenie prawa, i to zarówno ustalenie pozytywne, jak i negatywne.  

Powództwo o świadczenie jest jednym z rodzajów powództw wyróżnianych się ze względu na rodzaj poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej. Powód może żądać zarówno pozytywnego ustalenia istnienia, jak i negatywnego ustalenia nieistnienia prawa lub stosunku prawnego.

Komentarz praktyczny z orzecznictwem to część I. publikacji, który zawiera liczne przykłady oraz aktualne orzecznictwo dobrane tematycznie do każdego z rozdziałów. W publikacji zostały szeroko omówione m.in. zagadnienia dotyczących powództw o ustalenie z zakresu:

 • prawa cywilnego (m.in. powództwo o ustalenie nieważności czynności prawnej z powodu naruszenia art. 58 KC, powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia zobowiązania),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa, powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego),
 • prawa spółdzielczego (m.in. powództwo o ustalenie nieważności uchwały, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielnia powództwo o ustalenie, powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały),
 • Kodeksu spółek handlowych (m.in. interes prawny wspólników, zabezpieczenie roszczeń, zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia na zasadach KC, roszczenie z art. 189 KPC i art. 24 KC, naruszenie art. 24 KC, zabezpieczenie roszczenia – wstrzymanie skuteczności),
 • prawa mieszkaniowego (m.in. wspólnota mieszkaniowa – powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały, legitymacja czynna i bierna, zakres roszczenia, art. 189 KPC a art. 58 KC, zabezpieczenie praw),
 • prawo ksiąg wieczystych (m.in. uzgadnianie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – art. 10 KWU czy art. 189 KPC, legitymacja czynna w ramach art. 10 KWU, legitymacja czynna do występowania z wnioskiem, wąskie rozumienie legitymacji, szerokie rozumienie legitymacji, legitymacja bierna, żądanie pozwu, zbieg roszczeń, zabezpieczenie roszczenia, przedawnienie roszczeń),
 • prawa pracy (m.in. powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, powództwo o ustalenie zawarcia umowy o cały etat),
 • prawo podatkowe (art. 189(1) KPC) (m.in. legitymacja czynna i bierna, przedmiot postępowania).

W części II. publikacji znajdują się wzory pism procesowych takie jak m.in.: pozew o ustalenie płci, pozew o ustalenie wierzytelności i zaspokojenie wierzyciela w trybie art. 533 KC, pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa, pozew o ustalenie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, pozew o ochronę dóbr osobistych członka zarządu, pozew o stwierdzenie nieistnienia uchwały Rady Nadzorczej Spółki, pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz powództwo o ustalenie, pozew o ustalenie stosunku pracy, odpowiedź na pozew organu o ustalenie stosunku prawnego lub prawa.

Dzięki wielopłaszczyznowej analizie poruszanych zagadnień, publikacja jest kierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności może być przydatna dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych. Przydatna będzie także dla wszystkich osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedze w zakresie powództwa o ustalenie.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa

Rozdział 1. Powództwo o ustalenie – zagadnienia ogólne

 • 1. Geneza powództwa o ustalenie
 • 2. Powództwo o ustalenie a systematyka Kodeksu postępowania cywilnego
 • 3. Powództwo o ustalenie a inne rodzaje powództw
 • 4. Wyrok ustalający a inne rodzaje wyroków
 • 5. Charakter normy z art. 189 KPC
 • 6. Charakter interesu prawnego z art. 189 KPC
 • 7. Interes prawny a zasada kontradyktoryjności
 • 8. Interes prawny a okoliczności brane przez sąd pod rozwagę z urzędu
 • 9. Pojęcie interesu prawnego – uwagi wprowadzające
 • 10. Interes prawny a inne instytucje postępowania cywilnego
 • 11. Ogólna definicja interesu prawnego
 • 12. Interes prawny w rozumieniu art. 189 KPC
 • 13. Wykazanie interesu prawnego
 • 14. Brak interesu prawnego
 • 15. Powaga rzeczy osądzonej wyroku oddalającego powództwo z powodu braku interesu prawnego
 • 16. Legitymacja procesowa
 • 17. Przedmiot ustalenia
 • 18. Wyrok zaoczny ustalający
 • 19. Artykuł 189 KPC a podstawy skargi kasacyjnej
 • 20. Interes prawny a międzynarodowe postępowanie cywilne
 • 21. Powództwo o ustalenie a orzekanie ponad żądanie
 • 22. Wyrok ustalający a egzekucja
 • 23. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Prawo cywilne

 • 1. Powództwo o ustalenie a postacie nieważności czynności prawnej
 • 2. Powództwo o ustalenie (stwierdzenie) nieważności czynności prawnej
 • 3. Powództwo o ustalenie a zobowiązania naturalne (niezupełne)
 • 4. Powództwo o ustalenie płci
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Przedmiot pozwu – roszczenia
  • 4.3. Podstawa prawna roszczenia
  • 4.4. Interes prawny – art. 189 KPC
  • 4.5. Legitymacja czynna
  • 4.6. Legitymacja bierna
  • 4.7. Dowody w sprawie powództwa o ustalenie płci oraz postępowanie dowodowe
  • 4.8. Właściwość sądu
  • 4.9. Przedawnienie
  • 4.10. Zabezpieczenie roszczenia
  • 4.11. Regulacje europejskie
  • 4.12. Rozwiązania de lege lata i de lege ferenda
  • 4.13. Podsumowanie
 • 5. Powództwo o ustalenie a art. 533 KC
  • 5.1. Uwagi wstępne
  • 5.2. Zakres przedmiotowy art. 189 KPC
  • 5.3. Legitymacja czynna
  • 5.4. Legitymacja bierna
  • 5.5. Przedmiot – zakres roszczenia
  • 5.6. Podsumowanie
 • 6. Przegląd orzecznictwa
  • 6.1. Powództwo o ustalenie nieważności czynności prawnej. Powództwo o ustalenie (stwierdzenie) nieważności czynności prawnej. Zobowiązania naturalne
  • 6.2. Powództwo o ustalenie płci
  • 6.3. Powództwo o ustalenie a art. 533 KC

Rozdział 3. Prawo rodzinne

 • 1. Stwierdzenie nieistnienia związku małżeńskiego
  • 1.1. Wstęp
  • 1.2. Legitymacja czynna
  • 1.3. Legitymacja bierna
  • 1.4. Przedmiot roszczenia
  • 1.5. Zabezpieczenie roszczenia
 • 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego
  • 2.1. Wstęp
  • 2.2. Legitymacja czynna – art. 133 KRO
  • 2.3. Legitymacja bierna
  • 2.4. Przedmiot roszczenia – art. 133 ust. 3 KRO
  • 2.5. Artykuł 133 ust. 2 KRO – niedostatek
  • 2.6. Podstawa uchylenia obowiązku – art. 138 KRO
  • 2.7. Artykuł 840 KPC
  • 2.8. Artykuł 5 KC
  • 2.9. Legitymacja z art. 133 ust. 2 KRO
  • 2.10. Powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego – art. 189 KPC
  • 2.11. Legitymacja czynna na podstawie art. 189 KPC
  • 2.12. Legitymacja bierna w ramach art. 189 KPC
  • 2.13. Przedmiot roszczenia i podstawy z art. 189 KPC
  • 2.14. Zabezpieczenie powództwa
  • 2.15. Podsumowanie
 • 3. Przegląd orzecznictwa
  • 3.1. Stwierdzenie nieistnienia związku małżeńskiego
  • 3.2. Powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego

Rozdział 4. Prawo spółdzielcze

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Powództwo o ustalenie nieważności uchwały
 • 3. Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni a powództwo o ustalenie
 • 4. Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Prawo spółek handlowych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Legitymacja czynna
 • 3. Legitymacja bierna
 • 4. Interes prawny
 • 5. Interes prawny wspólników
 • 6. Zabezpieczenie roszczeń
 • 7. Zaskarżanie uchwał walnego (zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników) na zasadach KC
 • 8. Roszczenie z art. 189 KPC i art. 24 KC
 • 9. Naruszenie art. 24 KC
 • 10. Zabezpieczenie roszczenia – wstrzymanie skuteczności
 • 11. Podsumowanie
 • 12. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Prawo mieszkaniowe

 • 1. Wspólnota mieszkaniowa – powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały
 • 2. Legitymacja czynna
 • 3. Legitymacja bierna
 • 4. Zakres roszczenia
 • 5. Artykuł 189 KPC a art. 58 KC
 • 6. Zabezpieczenie praw
 • 7. Podsumowanie
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Prawo ksiąg wieczystych

 • 1. Uzgadnianie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – art. 10 KWU czy art. 189 KPC
 • 2. Legitymacja czynna w ramach art. 10 KWU
 • 3. Legitymacja czynna do występowania z wnioskiem
 • 4. Wąskie rozumienie legitymacji
 • 5. Szerokie rozumienie legitymacji
 • 6. Stanowisko doktryny
 • 7. Legitymacja bierna
 • 8. Żądanie pozwu
 • 9. Zbieg roszczeń
 • 10. Zabezpieczenie roszczenia
 • 11. Przedawnienie roszczeń
 • 12. Podsumowanie
 • 13. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 8. Prawo pracy

 • 1. Wstęp
 • 2. Legitymacja czynna
 • 3. Legitymacja bierna
 • 4. Przedmiot żądania
 • 5. Zabezpieczenie
 • 6. Podsumowanie
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 9. Prawo podatkowe (art. 1891 KPC)

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Legitymacja czynna
 • 3. Legitymacja bierna
 • 4. Przedmiot postępowania
 • 5. Podsumowanie
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory pism procesowych

 • 1. Pozew o ustalenie płci
 • 2. Pozew o ustalenie wierzytelności i zaspokojenie wierzyciela w trybie art. 533 KC
 • 3. Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • 4. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • 5. Pozew o ochronę dóbr osobistych członka zarządu
 • 6. Pozew o stwierdzenie nieistnienia uchwały Rady Nadzorczej Spółki
 • 7. Pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • 8. Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz powództwo o ustalenie
 • 9. Pozew o ustalenie stosunku pracy
 • 10. Odpowiedź na pozew organu o ustalenie stosunku prawnego lub prawa

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 439
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8356-039-7
 • EAN: 9788383560397
 • Kod serwisu: 00997600

Kategorie