Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 299,25 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 2 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 5.7.2018 r. o... więcej ›

Opis książki

Tom 2 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego.

Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), dotyczące formy zawarcia umowy o dział spadku oraz regulujące m.in. zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;
 • ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), dotyczące m.in. nowelizacji art. 118 KC polegającej na wprowadzeniu krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata. Za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia roszczeń przemawia przede wszystkim potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. Istotny argument stanowią tu trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu jest trudno nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie.
 • ustawy z 6.3.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) dotyczące prokury. Zmieniony został także art. 1091 § 1 KC poprzez wyraźne upoważnienie przedsiębiorców – osób fizycznych do udzielania prokury, po uzyskaniu wpisu w CEIDG;
 • ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398) dotyczące ustanowienia kuratora w sytuacji braku organów oraz wygaśnięcia prokury. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw dodała do art. 1097 KC § 31, zgodnie z którym ustanowienie kuratora na podstawie art. 42 § 1 KC spowoduje wygaśnięcie prokury, a w okresie trwania kurateli nie będzie możliwe ustanowienie prokury;
 • ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) dotyczące zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego);
 • ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), które m.in. wyeliminowały pojęcia i instytucje nieznane w rozporządzeniu eIDAS i dostosowały terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu oraz uregulowały te obszary, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia eIDAS na gruncie prawa polskiego, tj. m.in. wyznaczono organ nadzoru;
 • ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), które m.in. mają na celu kompleksowe i obejmujące wszystkich przedsiębiorców uregulowanie reprezentacji przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym;
 • ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), które m.in. wprowadziły zasadnicze zmiany w definicji państwowej osoby prawnej. Obecnie państwową osobą prawną jest osoba prawna utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych;
 • Druku sejmowego Nr 2862 dotyczące uregulowania zasad potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem granic.

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu, zaktualizowane i uzupełnione przez wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, zostało także wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, pokazujące najnowsze tendencje w orzecznictwie, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień oraz argumenty do obrony racji klienta.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego. Autorzy omawiają:

 • zagadnienia ogólne czynności prawnych (wiążąca moc czynności prawnych, oświadczenie woli, oświadczenie woli a czynność prawna);
 • wykładnię oświadczeń woli (zagadnienia ogólne, metody wykładni, rzeczywista wola jako priorytetowa reguła wykładni oświadczeń woli składanych innej osobie, wykładnia oświadczeń woli wyrażanych w postaci językowej oraz w postaci pisemnej, konkludentne oświadczenie woli);
 • formę czynności prawnej (zwykła forma pisemna, kwalifikowane formy pisemne, forma elektroniczna);
 • rodzaje czynności prawnych, takie jak: czynności prawne jednostronne, umowy, uchwały, czynności prawne konsensualne i realne, czynności prawne o skutkach zobowiązujących lub rozporządzających oraz czynności przysparzające, czynności prawne kauzalne i abstrakcyjne, czynności prawne nieodpłatne i odpłatne, czynności prawne upoważniające, czynności prawne powiernicze, czynności prawne między żyjącymi i na wypadek śmierci;
 • treść czynności prawnej (prawnie doniosła treść czynności prawnej, części składowe czynności prawnej, termin, warunek, polecenie);
 • dokonywanie czynności prawnej (składanie oświadczeń woli, orzeczenie zastępujące oświadczenie woli);
 • zawarcie umowy (oferta i jej przyjęcie, negocjacje i porozumienia przedkontraktowe, aukcja i przetarg);
 • wady oświadczenia woli, takie jak: brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźba;
 • sankcje wadliwej czynności prawnej (nieważność czynności prawnej, wadliwość czynności prawnej);
 • przedstawicielstwo (pojęcie i rodzaje, przesłanki prawnej skuteczności działania przedstawiciela, pełnomocnictwo, prokura);
 • problematykę dawności (ogólna charakterystyka, cechy konstrukcyjne przedawnienia, bieg przedawnienia, terminy zawite);
 • ochronę praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje ochrony, granice ochrony, zabezpieczenie możliwości realizacji ochrony praw podmiotowych, ochrona sądowa i własna).

Publikacja będzie bardzo przydatna przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów tych zawodów oraz studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2019
 • Tom: 2
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 960
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1560 g
 • ISBN: 978-83-8158-059-5
 • EAN: 9788381580595
 • Kod serwisu: 00782300

Kategorie