Zapowiedź

Ordynacja podatkowa. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kolejne już, 8. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi: ułatwić... więcej ›

Więcej o książce

Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:

 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • a także zobowiązań podatkowych.

Kolejne już, 8. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:

 • ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,
 • zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,
 • odkryć istotę organów podatkowych,
 • prawidłowo określić ich charakter prawny,
 • ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych.

Najnowsze wydanie Komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).

Obecne wydanie obejmuje wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne od ostatniego wydania, m.in.:

 • wprowadzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego
 • doprecyzowanie terminów dokonania zapłaty podatku przy zapłacie gotówką oraz w obrocie bezgotówkowym
 • umożliwienie mikroprzedsiębiorcom zapłaty podatku również w gotówce
 • doprecyzowanie definicji działalności gospodarczej jako każdej działalności zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z
 •  6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdej innej działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców
 • ustanowienie dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych obowiązku sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego
 • wprowadzenie do Ordynacji podatkowej nowego Dział IIIB „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych” oraz dodanie nowych  przepisów karnych (art. 305p–305r) określających nowe rodzaje przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemów finansowych w celu działalności przestępczej

Komentarz uwzględnia również wiele kluczowych dla prawa podatkowego zmian, będących na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, w tym również:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (UD372), który wprowadza zmiany w zakresie wydawania interpretacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1295) który wprowadza jeden uniwersalny termin na rozliczenie wszystkich podatków, a więc ustanowienie tzw. „dnia podatkowego” w ostatnim dniu następnego miesiąca

Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy i wybitni znawcy przedmiotu, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, zwracając szczególną uwagę na najnowsze zmiany.

Niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną oraz przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Publikacja będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy Ordynacji podatkowej. Ponadto Komentarz ma służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom.

Szczegóły

Premiera: Grudzień 2018 r.
Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2018
Wydanie: 8
ISBN: 978-83-815-8102-8
Liczba stron: 1300
Oprawa: Miękka