Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kolejne, 7. wydanie komentarza stanowiącego szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 676), będącej aktem prawnym regulującym problematykę wykonywania orzeczeń. Nowe wydanie prezentuje w sposób... więcej ›

Opis książki

Kolejne, 7. wydanie komentarza stanowiącego szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 676), będącej aktem prawnym regulującym problematykę wykonywania orzeczeń. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury obejmując swoim zakresem najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • nadzoru penitencjarnego;
 • wykonania kary i jej indywidualizacji;
 • odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności;
 • praw i obowiązków kuratora sądowego;
 • pozbawienia praw publicznych;
 • środków zabezpieczających.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Najważniejsze zmiany wynikają m.in. z:

 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), która m.in. modyfikuje przepis 195a KKW (dotyczący łącznego zabezpieczenia przepadku) w związku z wprowadzonymi zmianami porządkującymi właściwość miejscową organów egzekucyjnych prowadzących postępowania zabezpieczające na wniosek sądu lub prokuratora;
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która m.in. zawęża przypadki wykonywalności orzeczeń z chwilą uprawomocnienia tylko do wyroków oraz orzeczeń wydanych w trybie art. 420 KPK, ale tylko tych dotyczących przepadku albo dowodów rzeczowych, przyznaje sądowi penitencjarnemu możliwość wstrzymania wykonywalności postanowienia w postępowaniu wykonawczym, dostosowuje przepis dotyczący małżeńskiego ustroju majątkowego do aktualnie obowiązującej w KRO nomenklatury;
 • ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 679); która ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku TK z 22.3.2017 r., stwierdzającego niezgodność art. 204 § 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 KK z Konstytucją; przepis dotyczy udziału sprawcy, wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego;
 • ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która m.in. zobowiązuje podmiot dozorujący do udostępnienia komornikom sądowym (celem dokonania egzekucji świadczeń alimentacyjnych) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (celem weryfikacji ewentualnej pracy ,,na czarno") danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą związaną z dozorem elektronicznym.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień, co zapewnia ogromny walor praktyczny dzieła.

Wysoki poziom merytoryczny publikacji gwarantuje m.in. osoba autora – specjalisty w dziedzinie, posiadającego ugruntowany dorobek naukowy, jak również zamieszczenie w publikacji możliwych rozwiązań problemów pojawiających się w praktyce, związanych z wykładnią przepisów zawartych w KKW – zarówno tych zaproponowanych w doktrynie i orzecznictwie, jak i własnych. Pozwala to na lepsze zrozumienie metodyki pracy przedstawicieli niektórych organów wykonawczych.

Komentarz adresowany jest w szczególności do adwokatów, radców prawnych, sędziów, dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych, doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych poruszaną w publikacji tematyką.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 20 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego wykonawczego,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Kodeksu karnego,
 • ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 996
 • Waga: 1740 g
 • ISBN: 978-83-8158-894-2
 • EAN: 9788381588942
 • Kod serwisu: 00813000

Tagi