Nowość

Postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Apelacja stanowi podstawowy zwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od nieprawomocnych orzeczeń zapadających przed sądem I instancji (wyroków w postępowaniu procesowym i postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym). Celem komentarza jest przede... więcej ›

Opis książki

Apelacja stanowi podstawowy zwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od nieprawomocnych orzeczeń zapadających przed sądem I instancji (wyroków w postępowaniu procesowym i postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym).

Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie znaczenia postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego, a także nauczenie stosowania tego środka w praktyce prawniczej.

Praktyczny komentarz pomoże w:

 • samodzielnym sporządzeniu apelacji,
 • wskazaniu w apelacji właściwego zakresu zaskarżenia,
 • skonstruowaniu odpowiednich i skutecznych zarzutów,
 • skierowaniu apelacji do właściwego sądu,
 • przewidzeniu skutków wniesienia apelacji i orzeczenia zapadłego po jej wniesieniu,
 • zapoznaniu się z regułami postępowania apelacyjnego.

Publikacja uszczegóławia zmiany w zakresie postępowania apelacyjnego, dotyczące m.in.:

 • pojęcia apelacji jako środka odwoławczego (orzeczenia podlegające zaskarżeniu apelacją, gravamen, legitymacja do wniesienia apelacji);
 • wymogów formalnych i terminu wniesienia apelacji (wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego, oznaczenie zaskarżonego wyroku i zakresu zaskarżenia, zwięzłe przedstawienie zarzutów, wnioski apelacyjne, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia, termin wniesienia apelacji);
 • nadania biegu apelacji (wpływ apelacji, postępowanie naprawcze, pojęcie braków formalnych i fiskalnych apelacji, doręczenie odpisu apelacji);
 • przebiegu postępowania apelacyjnego (rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym, rozpoznanie apelacji na rozprawie, przebieg rozprawy przed sądem apelacyjnym, rozpoznanie apelacji na podstawie art. 3911 KPC);
 • zakresu kognicji sądu odwoławczego (granice apelacji i zaskarżenia, definicja granic zaskarżenia, granice apelacji i granice zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym, podmiotowe rozszerzenie granic apelacji, nieważność postępowania, rozpoznawanie postanowień sądu I instancji, dopuszczalność powołania nowych faktów i dowodów, podstawa orzeczenia sądu II instancji, zakaz rozszerzenia pozwu, zakaz orzeczenia na niekorzyść);
 • orzeczenia sądu drugiej instancji (oddalenie apelacji, zmiana zaskarżonego wyroku, stwierdzenie nieważności postępowania, orzeczenia w razie stwierdzenia negatywnych przesłanek procesowych, uchylenie wyroku na podstawie art. 386 § 4 KPC, pytanie prawne, zaskarżalność orzeczeń sądu II instancji, uzasadnienie orzeczeń sądu II instancji, prawomocność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym, obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu, zwrot akt do sądu I instancji, cofnięcie apelacji, odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji).

Autor w przystępny sposób dokonuje omówienia najistotniejszych przepisów z zakresu postępowania apelacyjnego, wskazując obowiązujące orzecznictwo (linie orzecznicze).

W publikacji znajdują się także przykładowe wzory apelacji, a także orzeczeń zapadających w tym postępowaniu.

Publikacja jest w szczególności polecana dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowychadwokatów i radców prawnych oraz dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 20 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 292
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8198-415-7
 • EAN: 9788381984157
 • Kod serwisu: 00863100