Bestseller

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 296,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 296,65 zł
  Cena katalogowa: 349,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Kolejne, 7. wydanie praktycznego komentarza do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), będącego profesjonalnym opracowaniem wszystkich zagadnień związanych z procedurą sądowoadministracyjną, w... więcej ›

Opis książki

Kolejne, 7. wydanie praktycznego komentarza do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), będącego profesjonalnym opracowaniem wszystkich zagadnień związanych z procedurą sądowoadministracyjną, w szczególności omawia:

 • właściwość i skład sądów administracyjnych,
 • strony – ich zdolność sądową i procesową, uczestników postępowania i pełnomocników,
 • postępowanie przed WSA – pisma, wnioski, skargi, doręczenia, posiedzenie sądowe, jego zawieszenie i podjęcie; orzeczenia sądowe oraz ich prawomocność,
 • środki odwoławcze – skarga kasacyjna, zażalenie,
 • uchwały NSA,
 • wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • wykonywanie orzeczeń sądowych,
 • postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt oraz w obrocie zagranicznym,
 • koszty postępowania.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), która przyznaje sądowi możliwość zawieszenia postępowania z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącej się procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania; weszła w życie 29.11.2019 r.;
 • ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294), która umożliwia opatrzenie pism sądu, odpisów pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, doręczanych przez sąd w postaci elektronicznej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; weszła w życie 22.12.2019 r.;
 • ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), która wyłącza spod kontroli sądu postanowienia wierzyciela w sprawie niedopuszczalności zarzutu; weszła w życie 30.7.2020 r.;
 • ustawą z 7.10.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Druk sejmowy Nr 239); która określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej i wprowadza tym samym duże zmiany w sposobie doręczania i wnoszenia pism przez organy i do organów administracji publicznej; zmiany w PPSA mają charakter wynikowy – związany m.in. ze zrównaniem prawnie e-doręczenia z wysłaniem listu poleconego lub doręczeniem osobistym; zobowiązaniem organów do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych; określeniem zasad usługi e-doręczenia; wprowadzeniem dowodów nadania i oraz odbioru przesyłek elektronicznych; utworzeniem specjalnego rejestru publicznego obejmującego bazę adresów elektronicznych;
 • projektem ustawy z 21.9.2020 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Nr projektu UD49), który wprowadza w odpowiednich przepisach PPSA zmiany o charakterze precyzującym, jasno wskazujące na udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Publikacja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalistów: adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, lecz może również służyć jako nieoceniona pomoc dla aplikantów czy studentów kierunków prawniczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1488
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2000 g
 • ISBN: 978-83-8198-820-9
 • EAN: 9788381988209
 • Kod serwisu: 00877300

Kategorie

Tagi