Przedsprzedaż

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 314,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
22 grudnia 2020
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Autor: dr Maksymilian Cherka, SNSA Janusz Drachal, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, SNSA Maria Jagielska, prof. dr hab. Jacek Jagielski, SNSA dr Piotr Pietrasz, SWSA dr Grzegorz Rząsa, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW, dr hab. Paweł Wajda, prof. UW, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, dr Karolina Wojciechowska, dr hab. Katarzyna Zalasińska

Kolejne, 7. wydanie praktycznego komentarza do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), będącego profesjonalnym opracowaniem wszystkich zagadnień związanych z procedurą sądowoadministracyjną, w... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

Kalendarz Prawnika 2021 Podręczny za 4,90 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Kolejne, 7. wydanie praktycznego komentarza do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), będącego profesjonalnym opracowaniem wszystkich zagadnień związanych z procedurą sądowoadministracyjną, w szczególności omawia:

 • właściwość i skład sądów administracyjnych,
 • strony – ich zdolność sądową i procesową, uczestników postępowania i pełnomocników,
 • postępowanie przed WSA – pisma, wnioski, skargi, doręczenia, posiedzenie sądowe, jego zawieszenie i podjęcie; orzeczenia sądowe oraz ich prawomocność,
 • środki odwoławcze – skarga kasacyjna, zażalenie,
 • uchwały NSA,
 • wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • wykonywanie orzeczeń sądowych,
 • postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt oraz w obrocie zagranicznym,
 • koszty postępowania.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), która przyznaje sądowi możliwość zawieszenia postępowania z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącej się procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania; weszła w życie 29.11.2019 r.;
 • ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294), która umożliwia opatrzenie pism sądu, odpisów pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, doręczanych przez sąd w postaci elektronicznej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; weszła w życie 22.12.2019 r.;
 • ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), która wyłącza spod kontroli sądu postanowienia wierzyciela w sprawie niedopuszczalności zarzutu; weszła w życie 30.7.2020 r.;
 • ustawą z 7.10.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Druk sejmowy Nr 239); która określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej i wprowadza tym samym duże zmiany w sposobie doręczania i wnoszenia pism przez organy i do organów administracji publicznej; zmiany w PPSA mają charakter wynikowy – związany m.in. ze zrównaniem prawnie e-doręczenia z wysłaniem listu poleconego lub doręczeniem osobistym; zobowiązaniem organów do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych; określeniem zasad usługi e-doręczenia; wprowadzeniem dowodów nadania i oraz odbioru przesyłek elektronicznych; utworzeniem specjalnego rejestru publicznego obejmującego bazę adresów elektronicznych;
 • projektem ustawy z 21.9.2020 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Nr projektu UD49), który wprowadza w odpowiednich przepisach PPSA zmiany o charakterze precyzującym, jasno wskazujące na udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Publikacja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalistów: adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, lecz może również służyć jako nieoceniona pomoc dla aplikantów czy studentów kierunków prawniczych.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: 22 grudnia 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1450
 • Waga: 7020 g
 • ISBN: 978-83-8198-820-9
 • EAN: 9788381988209
 • Kod serwisu: 00877300

Tagi