dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego, IPC na WPAiE UWr; radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu przedsiębiorców z branży budowlanej i deweloperskiej; wykładowca na szkoleniach dla aplikantów, radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów; specjalizuje się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym; autorka wielu opracowań (monografii, komentarzy, artykułów) poświęconych tym dziedzinom.