r. pr. dr hab. Izabella Gil, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postepowania Cywilnego, IPC na WPAiE UWr; radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu przedsiębiorców z branży budowlanej
i deweloperskiej; wykładowca na szkoleniach dla aplikantów, radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów; specjalizuje się w szeroko rozumianym postepowaniu cywilnym, postepowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym; autorka wielu opracowań (monografii, komentarzy, artykułów) poświęconych tym dziedzinom.