Zasiłki dla pracowników 2022. Prawo do zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru, przykłady obliczeń

 • 139,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie. Materia ta jest istotna dla wszystkich pracodawców, szczególnie zaś dla tych, którzy są płatnikami zasiłków. Obowiązki związane z zasiłkami tworzą... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie. Materia ta jest istotna dla wszystkich pracodawców, szczególnie zaś dla tych, którzy są płatnikami zasiłków.

Obowiązki związane z zasiłkami tworzą wiele problemów praktycznych. Wynikają one zarówno ze stopnia skomplikowania i rozbudowania tej materii, nakładania się na siebie przepisów „ustawy zasiłkowej" i Kodeksu pracy, jak i zmieniającego się stanu prawnego. To wszystko połączone jest z kontrolą prawidłowości w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków – co jest obowiązkiem znacznej części pracodawców – dokonywaną przez ZUS.

Szczególnym walorem książki, decydującym o jej aktualności, jest omówienie wchodzących w życie 1.1.2022 r. zmian przepisów ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wynikających z ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621). Zmiany te wprowadzają m.in.:

 • rezygnację z 70% zasiłku chorobowego,
 • zupełnie nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego,
 • skrócenie okresu pobierania zasiłku,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

Nowelizacja ustanawia także zasady przejściowe, które będą znajdować zastosowanie potencjalnie przez nawet kilka miesięcy 2022 r.

Książka obejmuje tematykę:

 • niezdolności do pracy i okresów zrównanych z niezdolnością (kwarantanna itp.),
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłku chorobowego,
 • okresów wyczekiwania na świadczenia chorobowe,
 • okresów zasiłkowych i zmian, które w tym zakresie wchodzą w życie 1.1.2022 r.,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,
 • zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków i wynagrodzenia chorobowego.

Najważniejsze zalety publikacji:

 • szerokie omówienie zmian w zasiłkach, które będą obowiązywać od 1.1.2022 r.,
 • przedstawienie zasad stosowania przepisów przejściowych w sytuacji rozpoczęcia pobierania zasiłku w 2021 r.,
 • liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia,
 • wiele przeanalizowanych stanów faktycznych,
 • szczegółowe omówienie zasad wliczania poszczególnych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z zasiłkami, m.in.

 • Kiedy ponownie ustalamy podstawę wymiaru zasiłku w razie świadczeń przysługujących w początkowym okresie 2022 r. po pobieraniu świadczeń pod koniec 2021 r.?
 • W jaki sposób wliczamy do podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej obok umowy o pracę?
 • Kiedy po zmianie przepisów przerwy w zasiłkach wpływają na kontynuowanie okresu zasiłkowego?
 • Czy kilkudniowa przerwa pomiędzy chorobami na przełomie 2021 i 2022 r. skutkuje ponownym rozpoczęciem liczenia zasiłku chorobowego?
 • W jaki sposób do podstawy wymiaru zasiłków wliczamy składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne?
 • Jak uzupełniamy podstawę wymiaru zasiłku przy nieobecnościach pracownika w okresie, z którego przyjmujemy wynagrodzenie?
 • W jakiej wysokości zasiłek otrzyma osoba przebywająca w szpitalu na przełomie roku?
 • Które składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Niezdolność do pracy i okresy zrównane z niezdolnością (kwarantanna itp.)

Rozdział II. Wynagrodzenie chorobowe

 • 1. Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego
 • 2. Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 • 3. Wynagrodzenie a zasiłek, choroba na przełomie roku

Rozdział III. Zasiłek chorobowy

 • 1. Okres wyczekiwania
 • 2. Zasiłek po ustaniu tytułu do ubezpieczenia – skrócenie okresu pobierania zasiłku od 2022 r.
 • 3. Wysokość zasiłku – zmiany od 2022 r.
 • 4. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu ustalania od 2022 r.
 • 5. Okresy, w jakich zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe nie przysługują

Rozdział IV. Świadczenie rehabilitacyjne

Rozdział V. Zasiłek wyrównawczy

Rozdział VI. Zasiłek macierzyński

 • 1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
 • 2. Okres, przez jaki przysługuje zasiłek
 • 3. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • 4. Przejście prawa do zasiłku macierzyńskiego na inną osobę
 • 5. Zasiłki w razie hospitalizacji matki lub dziecka
 • 6. Urlop ojcowski

Rozdział VII. Zasiłek opiekuńczy

 • 1. Przeznaczenie zasiłku opiekuńczego
 • 2. Zasiłek dla ojca
 • 3. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego
 • 4. Wysokość zasiłku
 • 5. Sytuacje wyłączające prawo do zasiłku opiekuńczego

Rozdział VIII. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków i wynagrodzenia chorobowego

 • 1. Okres, z jakiego ustala się podstawę wymiaru
 • 2. Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  • 2.1. Wynagrodzenie zmienne
  • 2.2. Wynagrodzenie stałe i zmienne
 • 3. Choroba w drugim miesiącu zatrudnienia
 • 4. Zasiłek po okresie dłuższej nieobecności
 • 5. Uzupełnianie wynagrodzenia za miesiące nie w pełni przepracowane
  • 5.1. Nieobecności usprawiedliwione
  • 5.2. Nieobecności nieusprawiedliwione
  • 5.3. Urlop wypoczynkowy i nieobecności chorobowe
 • 6. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru
 • 7. Uwzględnianie w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne
 • 8. Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu
 • 9. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem
  • 9.1. Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
  • 9.2. Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu
  • 9.3. Uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku
  • 9.4. Umowy zawierane na kolejne okresy
  • 9.5. Uzupełnianie wynagrodzenia
 • 10. Zmiana wymiaru czasu pracy
  • 10.1. Zmiana wymiaru czasu pracy a wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku składników za okresy dłuższe niż miesięczne
  • 10.2. Składnik kwartalny
  • 10.3. Składnik roczny
  • 10.4. Zmiana wymiaru czasu pracy w czasie przerwy pomiędzy okresami pobierania zasiłków
 • 11. Ustalenie podstawy wymiaru w razie przerw w okresach pobierania zasiłków – zmiany przepisów od 2022 r.

Aneks. Akty prawne

 • 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 87)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 202
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8235-072-2
 • EAN: 9788382350722
 • Kod serwisu: 00924700

Kategorie