Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Spółki kapitałowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

 • 279,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 223,20 zł
  Cena katalogowa: 279,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie spółek kapitałowych na potrzeby czynności notarialnych. W publikacji poza licznymi przykładami i klauzulami z aktów notarialnych, które zostały wskazywane podczas omawiania zagadnień, znajdują się również wzory aktów notarialnych do pobrania... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie spółek kapitałowych na potrzeby czynności notarialnych.

W publikacji uwzględniono:

 • aktualny stan prawny,
 • najnowsze i istotne orzecznictwo,
 • czynności notarialne wraz z projektami klauzul notarialnych,
 • wzory notarialne.

Opracowanie w praktyczny sposób omawia – uwzględniając najnowsza doktrynę oraz orzecznictwo – problematykę spółek kapitałowych z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • przepisów ogólnych dotyczących spółek handlowych, w tym pojęcia spółki handlowej,
 • zakresu przedmiotowego Kodeksu spółek handlowych oraz jego stosunku do Kodeksu cywilnego,
 • utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym: uwzględnienie udziałów oraz wyodrębnienie organów spółki,
 • charakterystyki prostej spółki akcyjnej, a także jej umowy, akcji, organów i zmian,
 • spółki akcyjnej z uwzględnieniem organów czy zmian statutu,
 • łączenia, podziału i przekształcania spółek,
 • rodzajów, postępowania i skutku podziału spółek,
 • rodzajów, postępowania i skutków przekształcenia spółek,
 • kwestie protokołowania zgromadzeń sp. z o.o. z S.A. oraz uwagi na temat art. 176 KSH.

W publikacji poza licznymi przykładami i klauzulami z aktów notarialnych, które zostały wskazywane podczas omawiania zagadnień, znajdują się również wzory aktów notarialnych.

Publikacja pozwala na dokładne zrozumienie danej tematyki oraz wskazuje odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy dokonywaniu czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. Wyjaśnieniu tych kwestii służą liczne przykłady hipotetycznych sytuacji poparte orzecznictwem oraz poglądami doktryny oraz przykłady klauzul używanych w aktach notarialnych.

Publikacja polecana jest szczególnie dla notariuszy i zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto będzie przydatna dla osób mającym na co dzień do czynienia z czynnościami notarialnymi: sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, komorników.

Publikacje z serii Praktyka Notarialna ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

 • 1. Pojęcie spółki handlowej – umowa spółki handlowej
 • 2. Zakres przedmiotowy KSH oraz jego stosunek do KC
 • 3. Spółka kapitałowa jako spółka dominująca, zależna lub powiązana, grupa spółek
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Spółka dominująca i zależna
  • 3.3. Spółka powiązana
  • 3.4. Grupa spółek
   • 3.4.1. Uczestnictwo w grupie spółek
   • 3.4.2. Wiążące polecenia wydawane spółce zależne (art. 212 –215 KSH)
   • 3.4.3. Przeglądanie ksiąg i dokumentów oraz udzielanie informacji dotyczących spółki zależnej (art. 216 KSH)
   • 3.4.4. Sprawowanie przez radę nadzorczą albo zarząd spółki dominującej stałego nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną (art. 217 KSH)
   • 3.4.5. Sprawozdanie o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą (art. 218 KSH)
   • 3.4.6. Badanie rachunkowości oraz działalności grupy spółek przez firmę audytorską (art. 219 KSH)
   • 3.4.7. Przymusowy odkup udziałów albo akcji w spółce zależnej (art. 2110 KSH)
   • 3.4.8. Przymusowy wykup udziałów albo akcji w spółce zależnej (art. 2111 KSH)
  • 3.5. Powiązania między spółkami w innych ustawach
 • 4. Firma
 • 5. Prokura
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Udzielający prokury
   • 5.2.1. Przesłanki
   • 5.2.2. Przedsiębiorca
    • 5.2.2.1. Uwagi wstępne
    • 5.2.2.2. Kryterium podmiotowe
    • 5.2.2.3. Kryterium funkcjonalne
   • 5.2.3. Podleganie obowiązkowi wpisu do CEIDG albo KRS
  • 5.3. Prokurent
  • 5.4. Udzielenie a ustanowienie prokury
  • 5.5. Forma udzielania prokury oraz jej wpis do rejestru
  • 5.6. Zakres przedmiotowy prokury
   • 5.6.1. Uwagi ogólne
   • 5.6.2. Czynności sądowe
   • 5.6.3. Czynności pozasądowe
   • 5.6.4. Związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa
   • 5.6.5. Ograniczenia zakresu prokury ze skutkiem zewnętrznym
  • 5.7. Rodzaje prokury
   • 5.7.1. Uwagi wstępne
   • 5.7.2. Prokura samoistna
   • 5.7.3. Prokura łączna
   • 5.7.4. Prokura łączna mieszana
  • 5.8. Wygaśnięcie prokury
 • 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych
 • 7. Przegląd orzecznictw
  • 7.1. Pojęcie spółki handlowej – umowa spółki handlowej. Zakres przedmiotowy KSH oraz jego stosunek do KC
  • 7.2. Spółka kapitałowa jako spółka dominująca, zależna lub powiązana, grupa spółek
  • 7.3. Firma
  • 7.4. Prokura
  • 7.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Rozdział 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Powstanie spółki
  • 2.1. Etapy i tryby utworzenia spółki
  • 2.2. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
  • 2.3. Zawarcie umowy w trybie wzorca umowy
  • 2.4. Zawarcie umowy w trybie reorganizacji spółki
  • 2.5. Spółka w organizacji
  • 2.6. Zgłoszenie spółki do rejestru
  • 2.7. Braki związane ze zgłoszeniem i po wpisie do rejestru
   • 2.7.1. Uwagi wstępne
   • 2.7.2. Drobne uchybienia zgłoszenia spółki do rejestru
   • 2.7.3. Nieprawidłowe wypełnienie wniosku o wpis
   • 2.7.4. Braki usuwalne przed wpisem do rejestru
   • 2.7.5. Braki usuwalne po wpisie spółki do rejestru
   • 2.7.6. Braki mogące skutkować rozwiązaniem spółki
   • 2.7.7. Sprostowanie wpisu
   • 2.7.8. Dane niedopuszczalne
 • 3. Prawa i obowiązki wspólników
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Prawa i obowiązki związane z udziałami
  • 3.3. Prawa i obowiązki związane z osobą wspólnika
  • 3.4. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych
  • 3.5. Obowiązek wniesienia dopłat
  • 3.6. Zbycie udziału
   • 3.6.1. Uwagi wprowadzające
   • 3.6.2. Zgoda na zbycie lub zastawienie udziału
   • 3.6.3. Inne ograniczenia w obrocie udziałami
   • 3.6.4. Odpowiedzialność za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału
   • 3.6.5. Zawiadomienie o zbyciu udziału
   • 3.6.6. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobiercy wspólnika
   • 3.6.7. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki współmałżonka wspólnika
  • 3.7. Wykonywanie praw przysługujących wspólnie
  • 3.8. Egzekucja z udziałów
   • 3.8.1. Uwagi wprowadzające
   • 3.8.2. Egzekucja sądowa
   • 3.8.3. Egzekucja administracyjna
   • 3.8.4. Sprzedaż egzekucyjna
  • 3.9. Prawo do udziału w zysku
  • 3.10. Umorzenie udziałów
  • 3.11. Udziały własne
 • 4. Organy
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Zarząd
   • 4.2.1. Uwagi wprowadzające
   • 4.2.2. Reprezentacja
  • 4.4. Prowadzenie spraw
  • 4.5. Kontrola i nadzór
   • 4.5.1. Uwagi wprowadzające
   • 4.5.2. Prawo indywidualnej kontroli
   • 4.5.3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna
   • 4.5.4. Badanie firmy audytorskiej
  • 4.7. Zgromadzenie wspólników
   • 4.7.1. Uwagi wprowadzające
   • 4.7.2. Podejmowanie uchwał wspólników
   • 4.7.3. Zwyczajne zgromadzenie wspólników
   • 4.7.4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
   • 4.7.5. Zwołanie zgromadzenia wspólników
   • 4.7.6. Przebieg zgromadzenia wspólników
   • 4.7.7. Uczestnictwo w zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   • 4.7.8. Głosowanie jawne i tajne
   • 4.7.9. Protokołowanie uchwał zgromadzenia wspólników
   • 4.7.10. Zaskarżanie uchwał
    • 4.7.10.1. Uwagi wprowadzające
    • 4.7.10.2. Powództwo o uchylenie uchwały
    • 4.7.10.3. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
 • 5. Zmiana umowy spółki
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Podwyższenie kapitału zakładowego
  • 5.3. Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
  • 5.4. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
  • 5.5. Procedura podwyższenia kapitału zakładowego
  • 5.6. Obniżenie kapitału zakładowego
 • 6. Wyłączenie wspólnika
 • 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki
 • 8. Likwidacja
 • 9. Odpowiedzialność cywilnoprawna
  • 9.1. Uwagi wprowadzające
  • 9.2. Odpowiedzialność wobec wierzycieli
   • 9.2.1. Odpowiedzialność za podanie fałszywych danych w oświadczeniu o wniesieniu wkładów (art. 291 KSH)
   • 9.2.2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki (art. 299 KSH)
  • 9.3. Odpowiedzialność wobec spółki
   • 9.3.1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy tworzeniu spółki (art. 292 KSH)
   • 9.3.2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (art. 293 KSH)
  • 9.4. Zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody
 • 10. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Prosta spółka akcyjna

 • 1. Charakterystyka prostej spółki akcyjnej
 • 2. Umowa prostej spółki akcyjnej. Wkłady
 • 3. Akcje
  • 3.1. Akcje w prostej spółce akcyjnej
  • 3.2. Uprawnienia korporacyjne w prostej spółce akcyjnej
  • 3.3. Uprawnienia majątkowe w prostej spółce akcyjnej
  • 3.4. Rejestr akcjonariuszy
  • 3.5. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych
  • 3.6. Ustąpienie akcjonariusza
  • 3.7. Wyłączenie akcjonariusza
 • 4. Organy prostej spółki akcyjnej
  • 4.1. Charakterystyka organów w prostej spółce akcyjnej
  • 4.2. Zarząd w prostej spółce akcyjnej
  • 4.3. Rada nadzorcza w prostej spółce akcyjnej
  • 4.4. Rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej
  • 4.5. Walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • 5. Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej przed rejestracją
  • 5.3. Emisja akcji
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Spółka akcyjna

 • 1. Charakterystyka spółki akcyjnej
 • 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Prawo do dywidendy
  • 2.3. Prawo poboru
  • 2.4. Prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej
  • 2.5. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu
  • 2.6. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu
  • 2.7. Prawo do informacji
  • 2.8. Prawo do zaskarżenia uchwał
  • 2.9. Obowiązek wniesienia wkładów
  • 2.10. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych
 • 3. Organy spółki akcyjnej
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Zarząd w spółce akcyjnej
  • 3.3. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej
  • 3.4. Walne zgromadzenie
 • 4. Kapitał zakładowy i jego zmiany
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Obniżenie kapitału zakładowego
  • 4.3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Łączenie, podział i przekształcenie spółek

 • 1. Łączenie się spółek kapitałowych
  • 1.1. Uwagi wprowadzające
  • 1.2. Sposoby łączenia się spółek kapitałowych
  • 1.3. Skutki połączenia
  • 1.4. Procedura łączenia się spółek kapitałowych
   • 1.4.1. Etapy łączenia spółek
   • 1.4.2. Pisemne uzgodnienie planu połączenia
   • 1.4.3. Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego
   • 1.4.4. Ogłoszenie planu połączenia
   • 1.4.5. Poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego
   • 1.4.6. Sporządzenie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie
   • 1.4.7. Zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką
   • 1.4.8. Podjęcie uchwał o połączeniu
   • 1.4.9. Zgłoszenie połączenia spółek do rejestru
   • 1.4.10. Ogłoszenie o połączeniu spółek
   • 1.4.11. Szczególne przypadki łączenia się spółek kapitałowych
  • 1.5. Odpowiedzialność
   • 1.5.1. Odpowiedzialność członków organów oraz likwidatorów (art. 512 KSH)
   • 1.5.2. Odpowiedzialność biegłego (art. 513 KSH)
  • 1.6. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
   • 1.6.1. Uwagi wprowadzające
   • 1.6.2. Sposoby łączenia transgranicznego
   • 1.6.3. Procedura transgranicznego łączenia się spółek
    • 1.6.3.1. Etapy transgranicznego łączenia się spółek
    • 1.6.3.2. Pisemne uzgodnienie planu połączenia
    • 1.6.3.3. Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego
    • 1.6.3.4. Ogłoszenie planu połączenia
    • 1.6.3.5. Sporządzenie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie
    • 1.6.3.6. Poddanie planu połączenia transgranicznego badaniu przez biegłego
    • 1.6.3.7. Zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką
    • 1.6.3.8. Podjęcie uchwał o połączeniu
    • 1.6.3.9. Wniosek o wydanie zaświadczenia
    • 1.6.3.10. Zgłoszenie połączenia spółek do rejestru
    • 1.6.3.11. Ogłoszenie o połączeniu spółek
    • 1.6.3.12. Procedura uproszczonego połączenia transgranicznego
   • 1.6.4. Odpowiedzialność
    • 1.6.4.1. Odpowiedzialność członków organów oraz likwidatorów
    • 1.6.4.2. Odpowiedzialność biegłego
    • 1.6.4.3. Odpowiedzialność komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
 • 2. Podział spółek
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Sposoby podziału spółek
  • 2.3. Skutki podziału
  • 2.4. Procedura podziału spółki
   • 2.4.1. Etapy podziału spółek
   • 2.4.2. Pisemne uzgodnienie albo sporządzenie planu połączenia
   • 2.4.3. Zgłoszenie planu podziału do sądu rejestrowego
   • 2.4.4. Ogłoszenie planu podziału
   • 2.4.5. Poddanie planu podziału badaniu przez biegłego
   • 2.4.6. Sporządzenie pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział
   • 2.4.7. Zawiadomienie o zamiarze podziału
   • 2.4.8. Podjęcie uchwały o podziale
   • 2.4.9. Zgłoszenie podziału spółek do rejestru
   • 2.4.10. Ogłoszenie o podziale spółek
  • 2.5. Szczególne przypadki podziału
  • 2.6. Odpowiedzialność
   • 2.6.1. Odpowiedzialność za zobowiązania (art. 546 KSH)
   • 2.6.2. Odpowiedzialność członków organów oraz likwidatorów (art. 548 KSH)
   • 2.6.3. Odpowiedzialność biegłego (art. 549 KSH)
 • 3. Przekształcenia spółek kapitałowych
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Skutki przekształcenia
  • 3.3. Procedura przekształcenia
   • 3.3.1. Etapy przekształcenia spółki
   • 3.3.2. Plan przekształcenia
   • 3.3.3. Poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta
   • 3.3.4. Zawiadomienie wspólników
   • 3.3.5. Uchwała o przekształceniu
   • 3.3.6. Zgłoszenie przekształcenia do rejestru
   • 3.3.7. Ogłoszenie przekształcenia
  • 3.4. Odpowiedzialność
 • 4. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Skutki przekształcenia
  • 4.3. Procedura przekształcenia
   • 4.3.1. Etapy przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
   • 4.3.2. Plan przekształcenia
   • 4.3.3. Poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta
   • 4.3.4. Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy
   • 4.3.5. Zgłoszenie przekształcenia do rejestru
   • 4.3.6. Ogłoszenie przekształcenia
  • 4.4. Odpowiedzialność
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Część II. Praktyczne aspekty protokołowania zgromadzeń wspólników sp. z o.o. oraz uwagi na temat art. 176 KSH. Wzory aktów i protokołów notarialnych

Rozdział 1. Praktyczne aspekty protokołowania zgromadzeń wspólników sp. z o.o. oraz uwagi na temat art. 176 KSH

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Protokołowanie zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi praktyczne
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Rola notariusza na zgromadzeniu
  • 2.3. Otwarcie zgromadzenia
  • 2.4. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej
  • 2.5. Przejęcie przewodniczenia zgromadzeniu
  • 2.6. Ustalenie osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu
  • 2.7. Porządek obrad
  • 2.8. Procedowanie punktów porządku obrad
  • 2.9. Niezbędne elementy protokołu
  • 2.10. Uchwały
  • 2.11. Podejmowanie uchwał, głosowanie
  • 2.12. Głosowanie poza zgromadzeniem
  • 2.13. Głosowanie pisemne
  • 2.14. Głosowanie obiegowe
  • 2.15. Ograniczenia głosowania pisemnego i obiegowego
  • 2.16. Przerwy w obradach i zawieszenie obrad
  • 2.17. Zamknięcie obrad zgromadzenia
  • 2.18. Uwagi do protokołu sporządzonego przez notariusza
  • 2.19. Protokołowanie zgromadzenia wspólników spółki jednoosobowej
  • 2.20. Split voting
  • 2.21. Tajność głosowania
  • 2.22. Przewodniczenie obradom zgromadzenia wspólników spółki jednoosobowej
  • 2.23. Dokumentowanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki jednoosobowej
  • 2.24. Wyłączenie od głosowania
  • 2.25. Kolejność zapisów niezbędnych elementów protokołu
  • 2.26. Podsumowanie
 • 3. Powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 176 KSH

Rozdział 2. Wzory aktów i protokołów notarialnych

 • 1. Akt założycielski spółki z o.o. przez spółkę z o.o.
 • 2. Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. – odwołanie zarządu i powołanie zarządu
 • 3. Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. i obciążenie udziałów w spółce świadczeniami niepieniężnymi na podstawie art. 176 KSH
 • 4. Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. – podwyższenie kapitału, konwersja wierzytelności bez zmiany umowy
 • 5. Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.
 • 6. Przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o.
 • 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A. – wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
 • 8. Likwidacja sp. z o.o. – protokół zgromadzenia wspólników
 • 9. Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy S.A.
 • 10. Umorzenie udziałów w sp. z o.o. bez obniżenia kapitału zakładowego
 • 11. Powołanie pełnomocnika na podstawie art. 210 KSH w spółce z o.o.
 • 12. Zmiana umowy jednoosobowej sp. z o.o.
 • 13. Oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z o.o.
 • 14. Protokół NZW sp. z o.o. podwyższenie kapitału i oświadczenie o objęciu udziału
 • 15. Plan przekształcenia przedsiębiorcy w sp. z o.o.
 • 16. Połączenie wielu spółek przez przejęcie – protokół zgromadzenia przejmowanej sp. z o.o.
 • 17. Protokół NZW jednoosobowej sp. z o.o., w której wspólnikiem jest inna sp. z o.o. – podwyższenie kapitału
 • 18. Przekształcenie spółki jawnej w sp. z o.o.
 • 19. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. powołanie pełnomocnika z art. 210 KSH, wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiana umowy spółki
 • 20. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. (II)
 • 21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (II)
 • 22. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A. split akcji, podwyższenie kapitału, przyznanie szczególnych uprawnień akcjonariuszowi, ustalenie wynagrodzenia zarządu
 • 23. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. grupy kapitałowej
 • 24. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną
 • 25. Powołanie prostej spółki akcyjnej
 • 26. Przekształcenie spółki komandytowej w prostą spółkę akcyjną
 • 27. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy S.A. tzw. widełkowe podwyższenie kapitału
 • 28. Plan przekształcenia sp. z o.o. w S.A.
 • 29. Warunkowa umowa nabycia udziałów w spółce z o.o.
 • 30. Umowa zastawu na udziałach w sp. z o.o.
 • 31. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. umorzenie udziałów i zmiana firmy
 • 32. NZWA S.A. podwyższenie kapitału aportem
 • 33. Umowa przeniesienia wierzytelności tytułem aportu – konfuzja
 • 34. Umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wykonaniu zobowiązania z umowy spółki
 • 35. Zawiązanie spółki z o.o. przez spółkę jawną z aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC
 • 36. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy S.A. – obniżenie kapitału z uwagi na nieobjęcie akcji
 • 37. Nadzwyczajne walne zgromadzenie sp. z o.o. podwyższenie kapitału aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej sp. z o.o.
 • 38. Podwyższenie kapitału w sp. z o.o., pokrycie go, wydzielenie oraz przeniesienie części majątku spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę
 • 39. Protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o. – obniżenie kapitału
 • 40. Przeniesienie własności nieruchomości na sp. z o.o. na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wzory aktów notarialnych zawartych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Praktyka Notarialna
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1438
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1320 g
 • ISBN: 978-83-8291-861-8
 • EAN: 9788382918618
 • Kod serwisu: 00980400

Kategorie

Tagi