Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o OOŚ. Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian w przepisach, liczne przykłady, bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz 21 wzorów dokumentów niezbędnych w procesie udostępniania informacji o środowisku... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Komentarz to publikacja skierowana do praktyków, która zawiera:

 • omówienie wszystkich zmian wprowadzonych w przepisach ustawy, w tym zmiany wynikające z ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,
 • liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,
 • bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,
 • 21 wzorów dokumentów niezbędnych w procesie udostępniania informacji o środowisku.

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian w przepisach ustawy, które zostały wprowadzone ustawą z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie dostępu tzw. zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. W tym celu zwiększono uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym.

Najważniejsze rozwiązania przyjęte w znowelizowanych przepisach to:

 • zapewnienie organizacjom ekologicznym dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o proces inwestycyjny prowadzony dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • rozszerzenie uprawnień stron postępowania i organizacji ekologicznych dotyczących decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • zapewnienie organizacjom ekologicznym i stronom postępowania – na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – możliwości wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu,
 • zapewnienie organizacjom ekologicznym i stronom postępowania – na etapie postępowania sądowego – możliwości wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych dotyczących decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu,
 • wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową.

Poszczególne zagadnienia wynikające z przepisów komentowanej ustawy zostały objaśnione w sposób jak najbardziej praktyczny. Unikano skomplikowanych wywodów naukowych, zastępując je praktycznymi wyjaśnieniami pojawiających się problemów, dotyczących np.:

 • obiegu dokumentów w procesie udostępniania informacji o środowisku,
 • ustalenia, kiedy organ musi udostępnić informacje o środowisku, a kiedy może odmówić ich udzielenia,
 • ustalenia, jakie organy powinny wziąć udział w postępowaniu o udzielenie informacji o środowisku.

Komentarz stanowi omówienie wszystkich artykułów ustawy wraz z odwołaniem się do innych aktów prawnych, w tym przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, licznych aktów prawnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej, a także do aktów prawnych, które wcześniej regulowały tę problematykę.

W II części komentarza został zawarty zbiór wzorów dokumentów występujących na różnych etapach postępowania przewidzianego w ustawie:

 • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • Wezwanie do uzupełnienia wniosku,
 • Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o nieistnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu,
 • Postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/przebudowie,
 • Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/przebudowie,
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opiniujące zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Obwieszczenie o prowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia,
 • Wniosek o pozwolenie na budowę,
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia w zakresie obszaru Natura 2000.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak wyglądają poszczególne etapy postępowania w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jakie w tym zakresie należy złożyć dokumenty?
 • Jak kształtuje się stosunek komentowanej ustawy do innych przepisów prawa krajowego regulujących tę problematykę?
 • Jak prawo uchwalane przez organy Unii Europejskiej wpływa na polskie przepisy w zakresie udostępniania informacji o środowisku?
 • Jakie kategorie informacji podlegają udostępnieniu?
 • Jaki krąg podmiotów zobowiązany jest do udostępnienia informacji o środowisku?
 • Kiedy organ może odmówić udzielenia informacji i jak w takiej sytuacji postąpić?
 • Jakie organy państwowe i w jakim zakresie biorą udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji o środowisku?
 • Jak wygląda postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć?
 • Jak wygląda postępowanie z dokumentacją w toku postępowania o udostępnienie informacji o środowisku?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 390
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8235-100-2
 • EAN: 9788382351002
 • Kod serwisu: 00878500

Kategorie