dr Marcin Glicz

Dr Marcin Glicz, LL.M. – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa prywatnego międzynarodowego.