dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.