prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.