Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 118,15 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwszy na rynku wydawniczym, praktyczny poradnik, który przeprowadzi firmę przez proces digitalizacji w obszarze kadrowym. W książce opisano krok po kroku obowiązki pracodawcy związane z przejściem z dokumentacji papierowej na elektroniczną w ujęciu zarówno prawnym, jak i technicznym. ... więcej ›

Opis książki

Pierwsze na rynku, praktyczne omówienie elektroniczego prowadzenia dokumentacji pracowniczej!

Poradnik przedstawia zarówno zasady przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną, jak i wymagania prawne oraz techniczne dotyczące późniejszego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej elektronicznie.

Książka składa się z 8 rozdziałów, z których:

 • pierwsze trzy rozdziały dotyczą problematyki prawa pracy, czyli głównie zasad podziału dokumentacji na zbiory oraz przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną,
 • kolejne dwa rozdziały dotyczą kwestii technicznych, związanych z podpisami kwalifikowanymi i wymaganiami dla samego systemu teleinformatycznego,
 • kolejne dwa rozdziały dotyczącą aspektów ochrony danych osobowych i wskazują, jakie dodatkowe obowiązki wynikają z RODO, gdy firma wprowadza elektroniczną dokumentację pracowniczą,
 • rozdział 8 jest domknięciem całości i zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki, które zostały omówione w książce.

W książce wykorzystano wszystkie dostępne stanowiska urzędowe i wypowiedzi oficjalne ze stron internetowych instytucji, które miały wpływ na kształt przepisów dotyczących elektronizacji dokumentacji pracowniczej w Polsce, a więc MRPiPS (obecnie MRPiT), MC oraz UODO, które w całości zostały zamieszczone w ostatnim rozdziale.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej. W ten sposób pokazano m.in.:

 • podział dokumentacji pracowniczej na zbiory,
 • możliwość etapowego wdrażania elektronizacji,
 • różne sposoby wykonania obowiązku informacyjnego względem załogi,
 • wygląd plików XML z metadanymi, które muszą się pojawić w procesie elektronizacji,
 • sposoby opatrywania dokumentów podpisem i pieczęcią kwalifikowaną,
 • zagrożenia z punktu widzenia przepisów RODO, które trzeba uwzględnić w ocenie ryzyka dotyczącej takiego procesu.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań, m.in.:

 • Jak przygotować się do procesu elektronizacji dokumentacji pracowniczej?
 • Jak wybrać oprogramowanie do prowadzenia e-teczek?
 • Czy elektronizacja może być etapowa?
 • Czy elektronizacja wpływa na okresy przechowywania dokumentacji?
 • Czy elektronizacja jest powiązana z raportowaniem do ZUS?
 • Jak poinformować w praktyce pracowników o zmianie postaci prowadzonej dokumentacji?
 • Jak podzielić dokumentację na zbiory i czy wszystkie z nich muszą być przechowywane w postaci elektronicznej?
 • Jak prawidłowo zorganizować proces skanowania dokumentów papierowych?
 • Co to są metadane i jakie ich rodzaje mają być gromadzone w związku z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji?
 • Jak przenosić dokumentację pracowniczą pomiędzy systemami teleinformatycznymi?
 • W jakich formatach plików mogą być przechowywane dokumenty?
 • Jak należy wydawać kopie elektronicznych dokumentów pracownikom?
 • Kiedy i w jaki sposób powinny być usuwane dokumenty elektroniczne z e-teczek?
 • Jak prawidłowo podpisać elektronicznie umowę o pracę?
 • Jaki podpis elektroniczny użyć do różnych rodzajów dokumentów i spraw?
 • Czy weryfikację podpisu elektronicznego można robić każdą aplikacją?
 • Do czego wykorzystujemy znakowanie czasem?
 • Kiedy można wykorzystać kwalifikowane pieczęcie elektroniczne?
 • Czy można jednak pozostać tylko przy formie pisemnej i odmawiać przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej?
 • Czy elektronizacja dokumentacji pracowniczej nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Jak wybrać oprogramowanie, aby było zgodne z wymaganiami RODO?
 • Jakie dodatkowe obowiązki należy wypełnić, aby wdrożyć e-teczki i móc wykazać rozliczalność na gruncie RODO, nie narażając się na kary finansowe?

Dodatkowym atutem są autorzy opracowania, którzy reprezentują dwa światy: prawniczy i informatyczny, dzięki czemu książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki i pozwala na właściwe przygotowanie się do wdrożenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Problematykę opisano dzięki temu z trzech perspektyw: prawa pracy i prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz IT.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Podstawowe zasady elektronizacji dokumentacji pracowniczej

 • 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej
 • 2. Podział dokumentacji pracowniczej na zbiory
 • 3. Zasady ogólne elektronizacji dokumentacji pracowniczej
 • 4. Okres przechowywania dokumentacji elektronicznej
 • 5. Zasady dołączania dokumentów papierowych do dokumentacji elektronicznej
 • 6. Pytania i odpowiedzi
  • 6.1. Czy możliwe jest równoległe prowadzenie akt osobowych papierowych i elektronicznych dla jednego pracownika?
  • 6.2. Jak potraktować zeskanowane do PDF akta osobowe, jeśli dokumenty nie są podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i jest to tylko ułatwienie w pracy dla działu HR?
  • 6.3. Czy pracodawca przejmujący pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę jest związany dotychczasową postacią prowadzonej dokumentacji pracowniczej?
  • 6.4. Czy konstruując liczbę zbiorów dokumentacji w e-teczce, można dołożyć zbiory obejmujące dokumentację ZUS i podatkową?
  • 6.5. Czy dział kadr może przyjmować od pracowników od razu zeskanowane dokumenty, które następnie będzie po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym umieszczał w e-teczce?
  • 6.6. Czy wniosek wysłany mailem, który trzeba dołączyć do dokumentacji pracowniczej, musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
  • 6.7. Czy skierowanie na badania i orzeczenie lekarskie mogą być zeskanowane łącznie jako jeden dokument?
  • 6.8. Czy ZUS może nie przyjąć elektronicznego świadectwa pracy, domagając się od pracownika świadectwa papierowego?
  • 6.9. Czy dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych musi być przechowywana w e-dokumentacji pracowniczej?
  • 6.10. Czy pracownik może złożyć jednorazowo oświadczenie, że nie chce odbierać papierowych wniosków związanych z czasem pracy po ich zeskanowaniu i dołączeniu do e-dokumentacji?

Rozdział II. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej w organizacji

 • 1. Przygotowanie procesu elektronizacji
 • 2. Obowiązek informacyjny wobec załogi
  • 2.1. Jednoetapowy obowiązek informacyjny
  • 2.2. Dwuetapowy obowiązek informacyjny
  • 2.3. Wydłużenie terminu na odebranie poprzedniej postaci dokumentacji
  • 2.4. Techniczny sposób informowania pracowników o odbiorze poprzedniej postaci dokumentacji
 • 3. Wydanie poprzedniej postaci dokumentacji
 • 4. Pytania i odpowiedzi
  • 4.1. Czy dział HR może rozpocząć proces elektronizacji akt osobowych od swoich pracowników?
  • 4.2. Czy, jeśli zdecydowano się na elektronizację archiwalnych teczek akt osobowych, musi ona objąć w jednej dacie wszystkich byłych pracowników?
  • 4.3. Czy proces elektronizacji dokumentacji może w całości przeprowadzić biuro rachunkowe lub firma obsługująca pracodawcę z zakresu kadr i płac?
  • 4.4. Czy trzeba informować nowego pracownika, że jego akta osobowe będą prowadzone elektronicznie?
  • 4.5. Czy można uznać za doręczoną informację o zmianie postaci dokumentacji, jeśli pracownik, który otrzymał ją e-mailem, nie potwierdził jego odebrania?
  • 4.6. Czy można uznać, że doszło do doręczenia zawiadomienia o odbiorze poprzedniej postaci dokumentacji, jeśli pismo wysłane pocztą do byłego pracownika wróciło z adnotacją: „Adresat wyprowadził się"?
  • 4.7. Komu należy wydać poprzednią postać dokumentacji byłego pracownika w sytuacji, gdy po jego śmierci do pracodawcy zgłosiły się niezależnie dwie osoby?
  • 4.8. Czy w przypadku doręczania informacji pracownikom o zmianie postaci dokumentacji pracowniczej za pośrednictwem pracowników sekretariatu możliwe jest prowadzenie dziennika, w którym osoby odbierające będą kwitowały odbiór pisma?
  • 4.9. Jak prawidłowo zabezpieczyć odebranie poprzedniej postaci dokumentacji przez ojczyma, macochę lub przysposabiającego byłego pracownika?
  • 4.10. Czy w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci akt osobowych pracownika pracodawca może nadal dokładać do nich dokumenty i prowadzić dokumentację równolegle w dwóch postaciach?

Rozdział III. Elektronizacja dokumentacji w różnych obszarach

 • 1. E-teczki w praktyce
 • 2. Obowiązek kontynuowania e-teczki czy nowa e-teczka?
  • 2.1. Wydawanie kopii dokumentów z e-teczki
  • 2.2. Usuwanie dokumentów z e-teczki
 • 3. E-urlopy wypoczynkowe
 • 4. Elektroniczna dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy
 • 5. Elektroniczne listy płac
 • 6. Elektroniczna dokumentacja przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • 7. Elektronizacja w innych obszarach
 • 8. Pytania i odpowiedzi
  • 8.1. Czy pracodawca może posiadać dla jednego pracownika dwie teczki akt osobowych – jedną elektroniczną, a drugą papierową?
  • 8.2. Czy wdrażając rozwiązanie dotyczące e-dokumentacji, które dotyczy korporacji o zasięgu ogólnoświatowym, można zastosować inny podział dokumentacji w systemie teleinformatycznym niż wynikający z DokPracR?
  • 8.3. Czy e-teczka może być połączona z aplikacją dostawcy usług medycyny pracy, w której są wystawiane e-skierowania na badania, które będą automatycznie trafiały do odpowiedniej części akt osobowych?
  • 8.4. Czy przechowywanie w e-teczce dokumentów podatkowych lub ubezpieczeniowych grozi karami UODO za naruszenia związane z ochroną danych osobowych?
  • 8.5. Czy w dokumentacji e-urlopów wypoczynkowych muszą znaleźć się wnioski o urlop na żądanie?
  • 8.6. Czy w dokumentacji e-urlopów powinien być archiwizowany wniosek o urlop dodatkowy i turnus rehabilitacyjny pracownika niepełnosprawnego?
  • 8.7. Czy dokumentacja z zakresu bhp może stanowić w e-dokumentacji jeden zbiór, aby wygodniej było specjalistom z zakresu bhp nadzorować ten obszar?
  • 8.8. Czy zwolnienie pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wpłynie na okres przechowywania dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy?
  • 8.9. Czy wnioski o indywidualny rozkład czasu pracy mogą się znajdować i w aktach osobowych w części B, i w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?
  • 8.10. Czy wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego złożony przez portal pracowniczy przechowuje się razem z listami płac?

Rozdział IV. Podpisy i pieczęcie elektroniczne w procesie elektronizacji

 • 1. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania
 • 2. Podpis elektroniczny
 • 3. Zaawansowane i kwalifikowane podpisy elektroniczne
 • 4. Certyfikat podpisu elektronicznego
 • 5. Czas złożenia podpisu
 • 6. Inne atrybuty złożenia podpisu
  • 6.1. Powód złożenia podpisu
  • 6.2. Miejsce złożenia podpisu
  • 6.3. Rola podpisującego
 • 7. Jednorazowe i krótkoterminowe podpisy elektroniczne
 • 8. Pieczęć elektroniczna
 • 9. Weryfikacja podpisów i pieczęci elektronicznych
 • 10. Konserwacja podpisu elektronicznego
 • 11. Formaty i struktura podpisów elektronicznych
 • 12. Wizualizacja podpisu elektronicznego
 • 13. Inne rodzaje podpisów elektronicznych
  • 13.1. Podpis zaufany
  • 13.2. Podpis osobisty
  • 13.3. Podpisy biometryczne
  • 13.4. Platformy podpisowe
 • 14. Pytania i odpowiedzi
  • 14.1. Czy pracodawca może odmówić przyjęcia od pracownika dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
  • 14.2. Czy pracownik może odmówić akceptacji dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym od pracodawcy?
  • 14.3. Podpis nie zawiera znacznika czasu – czy jest ważny?
  • 14.4. Czy weryfikacja podpisu w Adobe Acrobat Reader może stanowić podstawę do uznania podpisu za ważny?
  • 14.5. Czy podpis elektroniczny musi zawierać wizualizację?
  • 14.6. Czy weryfikacja, że dokument zawiera wizualizację podpisu elektronicznego, jest wystarczająca do potwierdzenia, że dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
  • 14.7. Czy dokument podpisany własnoręcznie i zeskanowany musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym?
  • 14.8. Czy można podpisywać dokumenty hybrydowo – jedna strona podpisuje podpisem własnoręcznym, druga natomiast elektronicznie?
  • 14.9. Czy dokumentację pracowniczą można podpisać podpisem zaufanym lub podpisem osobistym?
  • 14.10. Czy pracodawca, sporządzając umowę o pracę w postaci elektronicznej, może ją opatrywać kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną?

Rozdział V. Techniczne aspekty elektronizacji dokumentacji pracowniczej

 • 1. System teleinformatyczny a programy do archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej
 • 2. Zabezpieczenia systemu teleinformatycznego
 • 3. Metadane
 • 4. Zmiana postaci dokumentacji papierowej na postać elektroniczną
 • 5. Archiwizacja dokumentacji powstałej w formie elektronicznej
 • 6. Zasady wydawania kopii dokumentacji i przenoszenia pomiędzy systemami
 • 7. Zawartość i wygląd pliku XML
 • 8. Pytania i odpowiedzi
  • 8.1. Czy system do rejestracji czasu pracy, w którym jest tworzona m.in. ewidencja czasu pracy dla poszczególnych pracowników, wdrożony przed wejściem w życie DokPracR, może być uznany za system do archiwizacji ewidencji czasu pracy?
  • 8.2. Czy pracownicy mogą mieć dostęp do swoich dokumentów w archiwum elektronicznym i samodzielnie pobrać kopię dokumentacji?
  • 8.3. Dlaczego kopia ewidencji czasu pracy wydawana pracownikowi wygląda inaczej niż w systemie do rejestracji czasu pracy?
  • 8.4. Czy plik XML, jeżeli będzie zawierał wszystkie wymagane informacje, może mieć nazwy elementów w języku angielskim, np. employee zamiast pracownika, lastname, name zamiast nazwisko i imię itd.?
  • 8.5. Czy – jeżeli pracownik zawnioskuje o kopię tylko jednego dokumentu – dokument ten musi być również skompresowany?
  • 8.6. Czy systemy RCP, w których są rejestrowane godziny wejścia i wyjścia pracowników, muszą być dostosowane do wymagań DokPracR?
  • 8.7. Czy dla rekordów zapisywanych w bazie danych, np. związanych z ewidencją czasu pracy w systemie, w którym jest tworzona ta ewidencja, może być ona zapisywana do plików PDF, które następnie będą archiwizowane jako część e-dokumentacji?
  • 8.8. Czy jest potrzeba tworzenia kolejnych wersji dokumentów przechowywanych w elektronicznym archiwum?
  • 8.9. Czy systemy do elektronicznej archiwizacji powinny blokować dołączenie innych formatów plików niż PDF?
  • 8.10. Czy, wydając kopię dokumentacji elektronicznej w postaci papierowej, należy drukować pliki XML? Czy można wydrukować jedynie pliki zawierające poszczególne dokumenty?

Rozdział VI. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji a RODO – aspekty prawne

 • 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych – czy trzeba pytać o zgodę?
  • 1.1. Dane pracowników objęte dokumentacją pracowniczą
  • 1.2. Inne dane
 • 2. Obowiązek informacyjny
 • 3. Pozostałe zasady ogólne
 • 4. Realizacja praw wynikających z RODO i zagrożenia z tym związane
  • 4.1. Środki organizacyjne realizacji praw
  • 4.2. Środki techniczne realizacji praw
 • 5. Wymogi bezpieczeństwa – relacja pomiędzy RODO i przepisami DokPracR
  • 5.1. RODO
   • 5.1.1. Uwagi ogólne
   • 5.1.2. RODO a prawo pracy
  • 5.2. Adresat wymogów
  • 5.3. Zakres obowiązków
 • 6. Powierzenie przetwarzania danych
 • 7. Transfer danych
 • 8. Automatyczne podejmowanie decyzji
 • 9. Ocena ryzyka i ocena skutków
  • 9.1. Ogólny wymóg oceny ryzyka
  • 9.2. Ocena skutków jako szczególny przypadek oceny ryzyka
  • 9.3. Ocena ryzyka, w tym jej szczególny przypadek – ocena skutków
  • 9.4. Ocena skutków
   • 9.4.1. Systematyczny opis operacji
   • 9.4.2. Ocena proporcjonalności i niezbędności
 • 10. Incydenty bezpieczeństwa
 • 11. Pytania i odpowiedzi
  • 11.1. Czy pojęcie danych osobowych obejmuje także dane autoryzacyjne pracowników – użytkowników systemu obsługującego elektroniczną dokumentację?
  • 11.2. Czy DokPracR ma pierwszeństwo przed RODO?
  • 11.3. Czy do dokumentacji pracowniczej znajdą zastosowanie wymogi bezpieczeństwa wynikające z RODO?
  • 11.4. Czy umowa powierzenia z firmą skanującą dokumentację pracowniczą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności?
  • 11.5. Czy upoważnienia do przetwarzania danych muszą być nadawane na piśmie – w tradycyjnej formie pisemnej?
  • 11.6. Czy przechowywanie dokumentacji elektronicznej przez podmiot zewnętrzny dla pracodawcy wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?
  • 11.7. Czy umowę powierzenia przetwarzania danych należy zawrzeć także z pracownikami, którzy w imieniu pracodawcy obsługują system do przechowywania elektronicznej dokumentacji?
  • 11.8. Czy umowę powierzenia przetwarzania danych należy zawrzeć także z osobami współpracującymi na B2B (osoby fizyczne), które w imieniu pracodawcy obsługują system do przechowywania elektronicznej dokumentacji?
  • 11.9. Czy każde naruszenie wymogów RODO jest naruszeniem ochrony danych (incydentem bezpieczeństwa)?
  • 11.10. Czy do zabezpieczenia systemu służącego do przetwarzania danych osobowych w ramach elektronicznej dokumentacji można wykorzystać dane biometryczne pracowników?

Rozdział VII. Aspekt techniczny wdrożenia systemu informatycznego dokumentacji elektronicznej zgodnie z RODO

 • 1. Wybór systemu informatycznego do elektronizacji dokumentacji pracowniczej (PbD)
 • 2. Zagrożenia i podatności wpływające na ryzyko przetwarzania danych w systemie informatycznym
 • 3. Znaczenie bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • 4. Atrybuty bezpieczeństwa i prywatności
  • 4.1. Poufność
   • 4.1.1. Kontrola dostępu
   • 4.1.2. Prywatność
  • 4.2. Integralność, autentyczność, aktualność
  • 4.3. Dostępność
  • 4.4. Odporność systemów i usług przetwarzania
 • 5. Analiza ryzyka
  • 5.1. Etap 1. Opisanie czynności przetwarzania danych
  • 5.2. Etap 2. Ocena skutków przetwarzania danych na prywatność osoby
  • 5.3. Etap 3. Określenie zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia
  • 5.4. Etap 4. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności
  • 5.5. Etap 5. Dobór adekwatnych do ryzyka zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
 • 6. Dobór środków bezpieczeństwa
  • 6.1. Poufność
   • 6.1.1. Uwierzytelnianie
   • 6.1.2. Kontrola dostępu
   • 6.1.3. Prywatność przez dynamiczne maskowanie danych
   • 6.1.4. Bezpieczeństwo danych w spoczynku
   • 6.1.5. Bezpieczeństwo danych podczas transmisji
   • 6.1.6. Anonimizacja i pseudonimizacja
   • 6.1.7. Szyfrowanie
  • 6.2. Integralność, autentyczność, aktualność
  • 6.3. Dostępność
  • 6.4. Odporność
  • 6.5. Organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa
  • 6.6. Dobre praktyki – lista środków bezpieczeństwa adekwatnych do poziomu ryzyka według metody ENISA
 • 7. Podsumowanie
 • 8. Pytania i odpowiedzi
  • 8.1. Czego wymagać od dostawcy oprogramowania zgodnie z DokPracR i RODO?
  • 8.2. Jak postępować z danymi nieustrukturyzowanymi, czyli z plikami tymczasowymi/technicznymi wygenerowanymi z systemu?
  • 8.3. Co to jest atak typu „odmowa dostępu" oraz jakie są przykładowe inne typy zagrożeń, których należy się obawiać?
  • 8.4. Czym się różni backup od archiwum?
  • 8.5. Jak wykazać stosowanie ochrony danych w fazie projektowania przy wyborze systemu informatycznego do elektronizacji dokumentacji pracowniczej?
  • 8.6. Co wybrać – przetwarzanie danych w chmurze czy własne serwery?
  • 8.7. Jak zapewnić, aby użytkownicy systemu posiadali odpowiedni dostęp?
  • 8.8. Co to są metadane?
  • 8.9. Jak często należy weryfikować skuteczność stosowanych technicznych środków zabezpieczeń?
  • 8.10. Czy dane rzeczywiste można wykorzystać do celów rozwoju oprogramowania i testów?

Rozdział VIII. Wykaz stanowisk urzędowych dotyczących elektronizacji i dokumentacji pracowniczej

 • 1. Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji z 7.12.2018 r. w sprawie formatów plików w dokumentacji elektronicznej
 • 2. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7.12.2018 r. w sprawie liczenia okresu 50 lat przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • 3. Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji z 19.12.2018 r. w sprawie pojęcia systemu teleinformatycznego oraz numeracji dokumentów elektronicznych
 • 4. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.1.2019 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • 5. Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji z 18.1.2019 r. w sprawie metadanych w dokumentacji elektronicznej
 • 6. Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji z 4.2.2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
 • 7. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7.2.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • 8. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.2.2019 r. w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (uwagi Lewiatana do zmian do KP)
 • 9. Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji z 22.2.2019 r. w sprawie identyfikatora dokumentacji pracowniczej
 • 10. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.3.2019 r. w sprawie prowadzenia innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • 11. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 15.4.2019 r. w sprawie postaci elektronicznej dokumentacji pracowniczej
 • 12. Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji z 10.6.2019 r. w sprawie prowadzenia i przechowywania elektronicznej dokumentacji pracowniczej
 • 13. Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 17.7.2019 r. w sprawie anonimizacji danych elektronicznych
 • 14. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 6.8.2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • 15. Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 26.9.2019 r. w sprawie rozumienia pojęcia „przetwarzanie danych osobowych"
 • 16. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 31.10.2019 r. w sprawie elektronicznych rozkładów czasu pracy
 • 17. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5.11.2019 r. w sprawie postaci dokumentacji pracowniczej w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę wydane dla DGP
 • 18. Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 27.8.2020 r. w sprawie usuwania danych osobowych z dokumentacji pracowniczej wydane dla DGP
 • 19. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 30.12.2020 r. w sprawie zasad wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
 • 20. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 25.2.2021 r. w sprawie dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej
 • 21. Stanowisko Ministerstwa Finansów z 26.2.2021 r. w sprawie dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej
 • 22. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 5.3.2021 r. w sprawie elektronicznych skierowań na badania profilaktyczne (znak: DPP-IV.055.14.2021 – wydane dla DGP)
 • 23. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 1.4.2021 r. w sprawie wdrażania elektronicznej dokumentacji pracowniczej wydane dla DGP
 • 24. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 16.4.2021 r. dotyczące terminu na wydanie poprzedniej postaci dokumentacji w procesie jej elektronizacji (wydane dla DGP)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 256
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8235-593-2
 • EAN: 9788382355932
 • Kod serwisu: 00906300

Kategorie

Tagi