Nowość Bestseller

Umowa o dożywocie. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych

 • 239,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka zawiera omówienie zagadnień regulujących dopuszczalność i sposób sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę dożywocia uregulowaną w art. 908-916 KC. W publikacji wyszczególniono elementy ważne dla praktyki, a ponadto do każdego zagadnienia wskazano linię orzeczniczą z tego zakresu. Uwzględniono również najnowszą literaturę oraz orzecznictwo... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do zagadnień związanych z uregulowaną w art. 908–916 KC umową o dożywocie, polegającą na przeniesieniu przez zbywcę na nabywcę prawa własności w zamian za zapewnienie mu dożywotniego utrzymania.

Publikacja została podzielona na dwie części.

Część I zawiera przede wszystkim omówienie zagadnień regulujących dopuszczalność i sposób sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę dożywocia, a także m.in.:

 • charakter prawny umowy o dożywcie (odpłatność, kauzalność, niezbywalność, alimentacyjność);
 • podmiot umowy o dożywocie (zbywcy i nabywcy nieruchomości oraz dożywotnika);
 • przedmiot umowy o dożywocie;
 • świadczenia zobowiązanego do świadczeń na rzecz dożywotnika (w tym elementów fakultatywnych i obligatoryjnych);
 • zawarcie, zmianę i rozwiązanie umowy o dożywocie;
 • formę umowy o dożywocie (w tym także forma zmiany i rozwiązania);
 • wielość umów o dożywocie (dopuszczalność oraz skutki związania wieloma umowami);
 • zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia (zakres uprawnień zbywcy i nabywcy oraz ich odpowiedzialność);
 • wykreślenie prawa dożywocia z księgi wieczystej (przed śmiercią dożywotnika i za jego życia).

Część II to zbiór kilkunastu praktycznych wzorów umów związanych z umową o dożywocie. Są to m.in.:

 • umowa o dożywocie z przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości,
 • umowa o dożywocie ze służebnością mieszkania,
 • umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości,
 • umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z zastrzeżeniem służebności w treści prawa dożywocia,
 • umowa o zrzeczenie się prawa dożywocia.

W publikacji wyszczególniono elementy ważne dla praktyki, a ponadto do każdego zagadnienia wskazano linię orzeczniczą z tego zakresu. Uwzględniono również najnowszą literaturę oraz orzecznictwo.

Publikacja może okazać się przydatna przy sporządzaniu umowy o dożywocie przede wszystkim notariuszom, zastępcom notarialnym, a także aplikantom przygotowującym się do podjęcia egzaminów zawodowych. Będzie jednak pomocna również przedstawicielom innych zawodów prawniczych – adwokatom, radcom prawnym, komornikom, sędziom.

Publikacje z serii Praktyka Notarialna ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Charakter prawny umowy o dożywocie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Odpłatność w umowie o dożywocie
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Materialny charakter świadczeń nabywcy nieruchomości
  • 2.3. Umowa o dożywocie a umowa darowizny z zastrzeżonym prawem użytkowania albo służebnością
  • 2.4. Umowa o dożywocie a zachowek
 • 3. Kauzalność w umowie o dożywocie
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Wzajemny charakter świadczeń w umowie o dożywocie
 • 4. Niezbywalność w umowie o dożywocie
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Zbywalność nieruchomości
  • 4.3. Niezbywalność prawa dożywocia
 • 5. Alimentacyjność w umowie o dożywocie
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Zakres świadczeń nabywcy nieruchomości
  • 5.3. Obowiązek alimentacyjny z ustawy a obowiązek z umowy o dożywocie
  • 5.4. Zupełność i wyłączność umowy o dożywocie
 • 6. Podsumowanie
 • 7. Przegląd orzecznictwa
  • 7.1. Materialny charakter świadczeń nabywcy nieruchomości
  • 7.2. Umowa o dożywocie a zachowek
  • 7.3. Wzajemny charakter świadczeń w umowie o dożywocie
  • 7.4. Niezbywalność, zupełność i wyłączność umowy o dożywocie

Rozdział 2. Podmioty w umowie o dożywocie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Nabywca nieruchomości
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Podmiot zdolny do ustanowienia prawa dożywocia i realizacji świadczeń tym prawem objętych
  • 2.3. Podmiot zdolny do nabycia własności nieruchomości – przyjęcia nieruchomości na swoją rzecz
 • 3. Wtórny nabywca nieruchomości
 • 4. Nabywcy nieruchomości (wielość nabywców)
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Małżonkowie jako nabywcy nieruchomości
  • 4.3. Podsumowanie
 • 5. Zbywca nieruchomości
  • 5.1. Zbywca nieruchomości a pozostałe podmioty stosunku dożywocia
  • 5.2. Zbywca nieruchomości jako podmiot mający prawo do nieruchomości
  • 5.3. Zbywca nieruchomości jako podmiot zdolny do przyjęcia prawa dożywocia i posiadania osoby bliskiej
   • 5.3.1. Uwagi ogólne
   • 5.3.2. Podmiot zdolny do przyjęcia świadczeń z dożywocia
   • 5.3.3. Podmiot zdolny do posiadania osoby bliskiej
  • 5.4. Podsumowanie
 • 6. Dożywotnik
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Podmioty, na rzecz których może zostać ustanowione prawo dożywocia
   • 6.2.1. Uwagi ogólne
   • 6.2.2. Zbywca nieruchomości jako dożywotnik
   • 6.2.3. Zbywca nieruchomości wraz z osobą mu bliską jako dożywotnicy oraz sytuacja osoby bliskiej jednego z małżonków zbywających nieruchomość
   • 6.2.4. Osoba bliska zbywcy nieruchomości jako wyłączny dożywotnik
  • 6.3. Pojęcie bliskości w rozumieniu art. 908 § 3 KC
   • 6.3.1. Uwagi wstępne
   • 6.3.2. Podział osób bliskich ze względu na źródło ich bliskości
   • 6.3.3. Bliska relacja pomiędzy podmiotami
   • 6.3.4. Bliski stosunek pomiędzy podmiotami
   • 6.3.5. Osoba bliska osoby małoletniej oraz osoba bliska osoby ubezwłasnowolnionej
   • 6.3.6. Prawo dożywocia na rzecz osoby niebędącej zbywcą i niebędącej osobą bliską zbywcy
  • 6.4. Podsumowanie
 • 7. Przegląd orzecznictwa
  • 7.1. Nabywcy nieruchomości (przynależność majątkowa nieruchomości)
  • 7.2. Zbywca nieruchomości jako podmiot mający prawo do nieruchomości
  • 7.3. Dożywotnik i osoba bliska zbywcy nieruchomości

Rozdział 3. Przedmiot umowy o dożywocie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Zbycie własności więcej niż jednej nieruchomości
  • 2.3. Zbycie działki gruntu powstałej z podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej zbywcy
  • 2.4. Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości
  • 2.5. Zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości
  • 2.6. Zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości
  • 2.7. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • 2.8. Zbycie prawa do lokalu przed ustanowieniem jego odrębnej własności (po sporządzeniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności a przed założeniem księgi wieczystej)
  • 2.9. Zbycie nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym oraz zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia
 • 3. Zobowiązanie do zapewnienia zbywcy nieruchomości lub osobie jemu bliskiej przez nabywcę tej nieruchomości dożywotniego utrzymania
  • 3.1. Zakres podmiotowy świadczenia nabywcy nieruchomości
   • 3.1.1. Uwagi ogólne
   • 3.1.2. Wielopodmiotowość prawa dożywocia
   • 3.1.3. Wielopodmiotowość prawa dożywocia – wniosek wieczystoksięgowy
  • 3.2. Ustawowy zakres świadczeń objętych prawem dożywocia
   • 3.2.1. Uwagi ogólne
   • 3.2.2. Przyjęcie dożywotnika jako domownika oraz dostarczanie dożywotnikowi mieszkania
    • 3.2.2.1. Uwagi ogólne
    • 3.2.2.2. Przyjęcie dożywotnika jako domownika
    • 3.2.2.3. Dostarczanie mieszkania
    • 3.2.2.4. Przyjęcie dożywotnika jako domownika a dostarczanie mieszkania
   • 3.2.3. Dostarczanie dożywotnikowi wyżywienia
   • 3.2.4. Dostarczanie dożywotnikowi ubrania
   • 3.2.5. Dostarczanie dożywotnikowi światła i opału
   • 3.2.6. Zapewnianie pomocy i pielęgnowanie w chorobie
   • 3.2.7. Sprawienie własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym
  • 3.3. Relacje pomiędzy ustawowymi obowiązkami nabywcy nieruchomości wymienionymi w art. 908 § 1 KC
   • 3.3.1. Uwagi ogólne
   • 3.3.2. Nadrzędny charakter zobowiązania do przyjęcia zbywcy jako domownika
   • 3.3.3. Odrębny charakter zobowiązania do sprawienia zbywcy pogrzebu
   • 3.3.4. Okresowy charakter zobowiązań do dostarczania ubrania, opału oraz do pielęgnowania w chorobie
   • 3.3.5. Stały charakter zobowiązań do przyjęcia jako domownika, dostarczania mieszkania, wyżywienia, światła i do pomocy uprawnionemu
   • 3.3.6. Jednorazowy charakter zobowiązania do sprawienia pogrzebu
  • 3.4. Umowny zakres świadczeń objętych prawem dożywocia
   • 3.4.1. Uwagi ogólne
   • 3.4.2. Umowa o dożywocie zawarta „na wszelki wypadek"
    • 3.4.2.1. Uwagi ogólne
    • 3.4.2.2. Swoboda kontraktowania
    • 3.4.2.3. Natura umowy o dożywocie
    • 3.4.2.4. Umowa o dożywocie a umowa darowizny
    • 3.4.2.5. Dopuszczalność zawarcia umowy o dożywocie „na wszelki wypadek"
   • 3.4.3. Umowny zakres świadczeń nabywcy nieruchomości
    • 3.4.3.1. Uwagi ogólne
    • 3.4.3.2. Minimalny zakres świadczeń nabywcy nieruchomości
    • 3.4.3.3. Dostarczanie wyżywienia i ubrania dożywotnikowi
    • 3.4.3.4. Dostarczanie mieszkania, światła i opału dożywotnikowi
    • 3.4.3.5. Zapewnienie dożywotnikowi odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie go w chorobie
    • 3.4.3.6. Sprawienie dożywotnikowi pogrzebu własnym kosztem przez nabywcę nieruchomości
   • 3.4.4. Maksymalny zakres świadczeń nabywcy nieruchomości
    • 3.4.4.1. Uwagi ogólne
    • 3.4.4.2. Rozszerzenie zakresu ustawowych elementów dożywotniego utrzymania
    • 3.4.4.3. Użytkowanie na rzecz dożywotnika
    • 3.4.4.4. Służebność na rzecz dożywotnika
    • 3.4.4.5. Powtarzające się świadczenia pieniężne lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku na rzecz dożywotnika
 • 4. Przegląd orzecznictwa
  • 4.1. Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości
  • 4.2. Ustawowy zakres świadczeń objętych prawem dożywocia
  • 4.3. Maksymalny zakres świadczeń nabywcy nieruchomości

Rozdział 4. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o dożywocie; zrzeczenie się prawa dożywocia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zawarcie umowy o dożywocie
 • 3. Zmiana umowy o dożywocie
  • 3.1. Zmiana umowy o dożywocie a zamiana umowy o dożywocie
  • 3.2. Umowna zmiana umowy o dożywocie
   • 3.2.1. Uwagi wstępne
   • 3.2.2. Dopuszczalność umownej zmiany umowy o dożywocie
    • 3.2.2.1. Uwagi ogólne
    • 3.2.2.2. Podmiotowy zakres dopuszczalności zmiany umowy o dożywocie
    • 3.2.2.3. Przedmiotowy zakres dopuszczalności zmiany umowy o dożywocie
  • 3.2.3. Forma umownej zmiany umowy o dożywocie
 • 4. Zrzeczenie się prawa dożywocia przez dożywotnika
  • 4.1. Dopuszczalność zrzeczenia się prawa dożywocia przez dożywotnika
  • 4.2. Forma zrzeczenia się prawa dożywocia przez dożywotnika
  • 4.3. Dojście oświadczenia o zrzeczeniu się prawa dożywocia przez dożywotnika do adresata
  • 4.4. Skutki zrzeczenia się prawa dożywocia przez dożywotnika
   • 4.4.1. Uwagi ogólne
   • 4.4.2. Zrzeczenie się prawa dożywocia a własność nieruchomości
   • 4.4.3. Zrzeczenie się prawa w formie innej, aniżeli forma aktu notarialnego
   • 4.4.4. Zrzeczenie się prawa przez jednego z kilku dożywotników
   • 4.4.5. Zrzeczenie się prawa w odniesieniu do jednej z kilku obciążonych nieruchomości
 • 5. Rozwiązanie umowy o dożywocie
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Dopuszczalność umownego rozwiązania umowy o dożywocie
   • 5.2.1. Uwagi ogólne
   • 5.2.2. Brak wyłącznej kompetencji sądu w zakresie rozwiązania umowy o dożywocie
   • 5.2.3. Rozwiązanie umowy o dożywocie w braku zaistnienia wyjątkowego wypadku
   • 5.2.4. Żądanie sądowego rozwiązania umowy o dożywocie przez dożywotnika niebędącego zbywcą nieruchomości
   • 5.2.5. Żądanie sądowego rozwiązania umowy o dożywocie przez zbywcę nieruchomości niebędącego dożywotnikiem
   • 5.2.6. Dopuszczalność sądowego rozwiązania umowy o dożywocie w przypadku, gdy pierwotny nabywca nieruchomości z umowy o dożywocie następnie ją zbył i nie jest już jej właścicielem
   • 5.2.7. Warunki dopuszczalności umownego rozwiązania umowy o dożywocie
    • 5.2.7.1. Uwagi ogólne
    • 5.2.7.2. Umowne rozwiązanie umowy o dożywocie po zbyciu nieruchomości przez pierwotnie zobowiązanego
    • 5.2.7.3. Rozwiązanie umowy o dożywocie a zniesienie współwłasności nieruchomości
  • 5.3. Forma umownego rozwiązania umowy o dożywocie
  • 5.4. Skutki prawne rozwiązania umowy o dożywocie
   • 5.4.1. Uwagi ogólne
   • 5.4.2. Sądowe rozwiązanie umowy o dożywocie – skutki prawne
   • 5.4.3. Umowne rozwiązanie umowy o dożywocie – skutki prawne
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zakres uprawnień nabywcy nieruchomości
  • 2.1. Zakres uprawnień pierwotnego nabywcy nieruchomości
  • 2.2. Zakres uprawnień wtórnego nabywcy nieruchomości
 • 3. Zakres uprawnień dożywotnika
 • 4. Odpowiedzialność pierwotnego zobowiązanego i kolejnych zobowiązanych
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Wykreślenie prawa dożywocia z księgi wieczystej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wykreślenie prawa dożywocia z księgi wieczystej a wygaśnięcie prawa dożywocia
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Rozróżnienie wykreślenia prawa dożywocia i jego wygaśnięcia
   • 2.2.1. Uwagi ogólne
   • 2.2.2. Wykreślenie prawa dożywocia z księgi wieczystej bez jego wygaśnięcia
   • 2.2.3. Wykreślenie prawa dożywocia obciążającego kilka nieruchomości z ksiąg wieczystych prowadzonych dla niektórych z nich
  • 2.3. Podstawy wykreślenia prawa dożywocia
   • 2.3.1. Uwagi ogólne
   • 2.3.2. Zrzeczenie się niektórych uprawnień z prawa dożywocia
   • 2.3.3. Postanowienie o przysądzeniu własności a prawo dożywocia
  • 2.4. Wykreślenie a wygaśnięcie prawa dożywocia – wnioski
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Wielość umów o dożywocie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wielość umów o dożywocie po stronie zobowiązanego
 • 3. Wielość umów o dożywocie po stronie dożywotnika (zbywcy nieruchomości)
 • 4. Dopuszczalność zawierania kilku umów o dożywocie pomiędzy tymi samymi stronami
 • 5. Zawieranie kilku umów o dożywocie – uwagi praktyczne

Rozdział 8. Zakończenie

Część II. Wzory umów

 • 1. Umowa o dożywocie z przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości (wersja skrócona)
 • 2. Umowa o dożywocie z przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości
 • 3. Zrzeczenie się prawa dożywocia (wersja skrócona)
 • 4. Zrzeczenie się prawa dożywocia
 • 5. Częściowe zrzeczenie się prawa dożywocia (wersja skrócona)
 • 6. Zrzeczenie się prawa dożywocia (częściowe)
 • 7. Umowa o dożywocie z użytkowaniem nieruchomości w treści prawa dożywocia (wersja skrócona
 • 8. Umowa o dożywocie z użytkowaniem nieruchomości w treści prawa dożywocia
 • 9. Umowa o dożywocie z prawem zastrzeżonym wyłącznie na rzecz osoby trzeciej (wersja skrócona)
 • 10. Umowa o dożywocie z prawem zastrzeżonym wyłącznie na rzecz osoby trzeciej
 • 11. Umowa o dożywocie z prawem zastrzeżonym także na rzecz osoby trzeciej (wersja skrócona)
 • 12. Umowa o dożywocie z prawem zastrzeżonym także na rzecz osoby trzeciej
 • 13. Umowa o dożywocie ze służebnością mieszkania (wersja skrócona)
 • 14. Umowa o dożywocie ze służebnością mieszkania
 • 15. Umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości (wersja skrócona)
 • 16. Umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości
 • 17. Umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (wersja skrócona)
 • 18. Umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • 19. Umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z zastrzeżeniem służebności w treści prawa dożywocia (wersja skrócona)
 • 20. Umowa o dożywocie z przeniesieniem własności zabudowanej nieruchomości oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z zastrzeżeniem służebności w treści prawa dożywocia

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wzory aktów notarialnych zawartych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Praktyka Notarialna
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 428
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 530 g
 • ISBN: 978-83-8356-479-1
 • EAN: 9788383564791
 • Kod serwisu: 0A012000

Kategorie

Tagi