Kodeks wykroczeń. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najobszerniejsze, z dostępnych na rynku omówienie przepisów ustawy z 20.5.1971 r. – KW. Komentarz szczegółowo omawia problemy praktyczne, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń oraz zawiera odniesienia licznych kwestii natury teoretycznej. Uwzględnia najnowsze nowelizacje przepisów, bogatą literaturę i orzecznictwo... więcej ›

Opis książki

Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej.

Publikacja obejmuje przepisy zarówno części ogólnej, jak i części szczególnej KW, dzięki czemu Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:

 • zasad odpowiedzialności za wykroczenia,
 • kar, środków karnych i zasad ich wymiaru
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu
 • przedawnienia orzekania, wykonania kary oraz zatarcia ukarania
 • wykroczeń przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu, instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, bezpieczeństwu osób i mienia
 • bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, osobie, zdrowiu, mieniu, interesom konsumentów, obyczajności publicznej, urządzeniom użytku publicznego, obowiązkowi ewidencji, a także wykroczeń polegających na szkodnictwie leśnym, polnym i ogrodowym.

Ponadto, przede wszystkim z uwagi na blankietowy charakter licznych przepisów części szczególnej Kodeksu wykroczeń, przedmiotem analiz stały się również regulacje wielu aktów prawnych (ustawowych i podustawowych), głównie z obszaru prawa administracyjnego, które uzupełniają brakującą treść przepisu blankietowego.

W komentarzu szczegółowo omówiono nowelizację KW dokonane:

 • ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535), która wprowadza nowy przepis wprowadzający sankcję za uporczywe niestosowanie się do obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, wejście w życie 22.6.2023 r.;
 • ustawą z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 289 ze zm.), która rozszerza znamiona czynu z art. 66b dot. niestosowania się do wydanego przez sąd, Policję oraz Żandarmerię Wojskową nakazu lub zakazu; wejście w życie 15.8.2023 r.;
 • ustawą z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.), która m.in. ustanawia kwotowy próg przepołowienia przestępstw i wykroczeń na poziomie 800 zł czy rozszerza katalog przedmiotów wykonawczych wykroczenia z art. 65a; wejście w życie 1.10.2023 r.

Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień.

Komentarz, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu wykroczeń, a także innych ustaw.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Układ komentarza, dzięki nowej oprawie graficznej jest bardzo przejrzysty – oprócz syntetycznego spisu treści do każdego artykułu, wszystkie tezy są tytułowane, co ułatwia poruszanie się po jego treści i umożliwia szybkie odnalezienie rozwiązania interesujących Czytelnika problemów.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy i pracowników licznych służb i instytucji, którzy w swojej codziennej pracy stosują Kodeks wykroczeń (funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), strażnicy leśni, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego itd.). Ponadto stanowi również nieocenioną pomoc dla aplikantów zawodów prawniczych, pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1264
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1910 g
 • ISBN: 978-83-8291-778-9
 • EAN: 9788382917789
 • Kod serwisu: 00975900

Kategorie