Nowość

Wdrożenie aktu o usługach cyfrowych w e-commerce

 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja w szczegółowy sposób omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). Zawiera liczne przykłady, tabele oraz schematy funkcjonowania poszczególnych regulacji AUC... więcej ›

Opis książki

Publikacja w szczegółowy sposób omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). Nowe przepisy mają za zadanie zapewnić skuteczną ochronę konsumentów w internecie, zwalczać pojawianie się nielegalnych treści lub produktów, zwiększyć transparentność platform internetowych oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności na jednolitym rynku.

Nowe przepisy nakładają obowiązki na wszystkich pośredników internetowych, którzy oferują swoje usługi na rynku europejskim, bez względu na ich siedzibę. Mają również na celu zwiększenie poziomu kontroli publicznej nad działaniami w internecie, zwłaszcza na platformach, z których korzysta więcej niż 10% ludności Unii Europejskiej.

W publikacji omówiono zagadnienia związane z:

 • ustaleniem, które podmioty podlegają AUC;
 • terytorialnym zakresem AUC;
 • odpowiedzialnością dostawców usług pośrednich za nielegalne treści;
 • obowiązkami dostawców usług pośrednich;
 • wprowadzeniem i funkcjonowaniem mechanizmu zgłaszania nielegalnych treści;
 • regulacjami na rzecz bezpieczniejszego i bardziej transparentnego środowiska internetowego;
 • obowiązkami dotyczącymi platform internetowych, umożliwiających transakcje B2C;
 • sankcjami za nieprzestrzeganie AUC.

Część teoretyczna została dodatkowo uzupełniona o liczne przykłady (m.in. dotyczące wdrożeń AUC, ich mechanizmów funkcjonowania w e-commerce oraz naruszeń wskazanych regulacji), tabele (m.in. porównujące stare regulacje z nowymi regulacjami) oraz schematy funkcjonowania poszczególnych regulacji AUC.

Publikacja skierowana jest do praktyków, w tym: adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także do pracowników naukowych i studentów zainteresowanych tematyką unijnych regulacji pranych. Treść będzie przydatna również dla przedsiębiorców oferujących swoje usługi w internecie, pracowników branży e-commerce oraz konsumentów i użytkowników platform internetowych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w interakcjach online.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział 1. Jakie są cele Aktu o Usługach Cyfrowych?

 • 1. Czym jest AUC?
 • 2. Dlaczego powstało AUC?
 • 3. Cele AUC
  • 3.1. A jak aktualizacja – czyli dostosowanie obowiązujących przepisów do nowej rzeczywistości cyfrowej
  • 3.2. U jak ujednolicenie
  • 3.3. C jak cyberbezpieczeństwo
  • 3.4. Meta-cel: poskromienie cybergigantów i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich
 • 4. Czego jeszcze NIE wiemy?
 • 5. Dlaczego ignorowanie AUC nie jest dobrym pomysłem?

Rozdział 2. Kogo i w jakim zakresie obowiązuje Akt o Usługach Cyfrowych?

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • 3. Czy sklepy internetowe podlegają przepisom AUC?
 • 4. Zakres zastosowania AUC względem podmiotów różnej wielkości
 • 5. Platformy i wyszukiwarki internetowe

Rozdział 3. Jaki jest terytorialny zakres obowiązywania Aktu o Usługach Cyfrowych?

 • 1. Rozporządzenie unijne a nie ustawa krajowa
 • 2. Oferowanie usług w UE
 • 3. Dostawcy spoza UE
 • 4. Istotne powiązanie z UE
 • 5. Wyznaczenie przedstawiciela prawnego

Rozdział 4. Jak wygląda odpowiedzialność dostawców usług pośrednich za nielegalne treści?

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Treści podlegające moderacji
  • 2.1. Czym są nielegalne treści?
  • 2.2. Czym są treści niezgodne z warunkami świadczenia usług?
  • 2.3. Czym są treści szkodliwe?
 • 3. Na czym polega model odpowiedzialności dostawców usług pośrednich?
 • 4. Kiedy dostawcy poszczególnych usług pośrednich mogą zwolnić się z odpowiedzialności?
  • 4.1. „Zwykły przekaz" (art. 4 AUC)
  • 4.2. Caching (art. 5 AUC)
  • 4.3. Hosting (art. 6 AUC)
   • 4.3.1. Posiadanie faktycznej wiedzy o nielegalnych treściach
   • 4.3.2. Kiedy dostawca hostingu nie będzie mógł skorzystać z wyłączenia odpowiedzialności?
 • 5. Relacja odpowiedzialności dostawcy usług pośrednich między AUC a RODO
 • 6. Klauzula dobrego Samarytanina (art. 7 AUC)
  • 6.1. Dobrowolne działania
  • 6.2. Niezbędne środki, aby spełnić wymogi prawa
  • 6.3. Przykłady działań e-commerce
 • 7. Brak obowiązku monitorowania treści (art. 8 AUC)
 • 8. Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom lub udzielenia informacji
  • 8.1. Informacje wstępne
  • 8.2. Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom (art. 9 AUC)
  • 8.3. Nakaz udzielenia informacji (art. 10 AUC)

Rozdział 5. Podstawowe obowiązki dostawców usług pośrednich

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wyznaczenie punktów kontaktowych
 • 3. Wyznaczenie przedstawiciela prawnego
 • 4. Uwzględnienie w warunkach świadczenia usług informacji na temat ograniczeń związanych z korzystaniem z usług
 • 5. Obowiązki sprawozdawcze

Rozdział 6. Jak wdrożyć mechanizm zgłaszania nielegalnych treści?

 • 1. Uwagi ogólne
  • 1.1. Cel mechanizmu notice-and-action
  • 1.2. Kogo dotyczy obowiązek wdrożenia mechanizmu zgłaszania nielegalnych treści
 • 2. Wdrożenie mechanizmu zgłaszania nielegalnych treści
  • 2.1. Kto może złożyć zgłoszenie
  • 2.2. Które treści mogą podlegać zgłoszeniom
  • 2.3. Odbiór zgłoszenia
   • 2.3.1. Sposoby składania zgłoszeń
   • 2.3.2. Łatwa dostępność i przyjazność dla użytkownika
   • 2.3.3. Ułatwianie dokonywania wystarczająco precyzyjnych i odpowiednio uzasadnionych zgłoszeń
   • 2.3.4. Możliwość zgłaszania wielu potencjalnie nielegalnych treści w jednym zgłoszeniu
  • 2.4. Proces oraz zasady rozpatrywania zgłoszeń
   • 2.4.1. Odbiór zgłoszenia
   • 2.4.2. Zaufane podmioty sygnalizujące
   • 2.4.3. Ocena zgłoszenia
   • 2.4.4. Zawiadomienie organów ścigania
  • 2.5. Podjęcie decyzji o uznaniu zgłoszenia za zasadne albo niezasadne
   • 2.5.1. Działania w przypadku uznania zgłoszenia za niezasadne
   • 2.5.2. Działania w przypadku uznania zgłoszenia za zasadne
  • 2.6. Uzasadnienie decyzji
  • 2.7. Odwołania od decyzji i spory
 • 3. Raportowanie

Rozdział 7. Jakie obowiązki musi spełnić dostawca platformy internetowej?

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Do kogo kierowane są obowiązki przewidziane w Rozdziale III Sekcji 3 AUC?
  • 2.1. Kogo dotyczą regulacje?
  • 2.2. Kogo nie dotyczą regulacje? (art. 19 AUC)
 • 3. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg (art. 20 AUC)
  • 3.1. Kto może skorzystać z wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg?
  • 3.2. Na co mogą być wniesione skargi?
  • 3.3. Jak wnieść skargę?
  • 3.4. Jaki jest termin na wniesienie skargi?
  • 3.5. Jak wygląda tryb rozpatrywania skarg?
 • 4. Pozasądowe rozstrzyganie sporów (art. 21 AUC)
  • 4.1. Organy pozasądowego rozstrzygania sporów
  • 4.2. Kto wybiera organ pozasądowy?
  • 4.3. Ile czasu na podjęcie decyzji ma organ pozasądowego rozstrzygania sporu?
  • 4.4. Czy decyzje organu pozasądowego rozstrzygania sporów są wiążące?
  • 4.5. Kto pokrywa koszty postępowania przed organem pozasądowego rozstrzygania sporów? (art. 21 ust. 5 AUC)
 • 5. Priorytetowe traktowanie zgłoszeń dokonywanych przez zaufane podmioty sygnalizujące (art. 22 AUC) 5.1. Czym jest zaufany podmiot sygnalizujący? (art. 22 ust. 2 AUC)
  • 5.2. Jakie środki techniczne i organizacyjne ma wdrożyć dostawca platformy internetowej?
  • 5.3. Uprawnienia Komisji Europejskiej
 • 6. Wdrożenie i stosowanie mechanizmu reagowania na nadużycia w korzystaniu z usług przez odbiorców usług (art. 23 AUC)
  • 6.1. Co to znaczy, że określona treść jest „oczywiście nielegalna"?
  • 6.2. Uprzednie ostrzeżenie przed zawieszeniem świadczenia usług
  • 6.3. Zawieszenie świadczenia usług
  • 6.4. Zawieszenie rozpatrywania zgłoszeń i skarg
  • 6.5. Tymczasowy charakter zawieszenia
  • 6.6. Informacje o polityce nadużywania (art. 21 ust. 4 AUC)
  • 6.7. Możliwość wdrożenia dodatkowych środków
 • 7. Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dostawcy platformy internetowej (art. 24 AUC)
  • 7.1. Uzupełnienie podstawowych obowiązków sprawozdawczych
  • 7.1.1. Obowiązek publikacji liczby aktywnych odbiorców usługi
  • 7.1.2. Obowiązek sprawozdawczy względem koordynatora ds. usług cyfrowych i KE
  • 7.1.3. Obowiązek raportowy co do decyzji związanych z moderacją treści
 • 8. Zakaz stosowania zwodniczych interfejsów (art. 25 AUC)
  • 8.1. Przepisy AUC a inne akty prawne
  • 8.2. Dark patterns a nieuczciwe praktyki rynkowe
  • 8.3. Dark patterns a RODO
  • 8.4. Uprawnienia KE
 • 9. Obowiązki związane z prezentowaniem reklam na platformach internetowych (art. 26 AUC)
  • 9.1. Obowiązek zapewnienia dostępu do informacji (art. 26 ust. 1 AUC)
  • 9.2. Oświadczenie o informacji handlowej (art. 26 ust. 2 AUC)
  • 9.3. Zakaz reklam w oparciu o profilowanie z wykorzystaniem danych wrażliwych (art. 26 ust. 3 AUC)
 • 10. Obowiązki związane z systemem rekomendacji (art. 27 AUC)
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Posiadanie przez dostawcę więcej niż jednego systemu rekomendacji
 • 11. Obowiązki związane z ochroną małoletnich w Internecie (art. 28 AUC)
  • 11.1. Stosowanie odpowiednich i proporcjonalnych środków
  • 11.2. Zakaz profilowania z wykorzystaniem danych osobowych małoletnich
  • 11.3. Weryfikacja wieku na platformie internetowej

Rozdział 8. Obowiązki platform internetowych, które umożliwiają transakcje B2C

 • 1. Uwagi ogólne
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Kim jest konsument?
  • 1.3. Kim jest przedsiębiorca?
  • 1.4. Cele Rozdziału III Sekcji 4 AUC
 • 2. Kogo nie dotyczą analizowane przepisy?
  • 2.1. Kryteria wielkości MŚP
  • 2.2. Bardzo duże platformy internetowe
  • 2.3. Okres karencji
 • 3. Wprowadzenie i przestrzeganie zasady „Znaj swojego klienta" (art. 30 AUC)
  • 3.1. Geneza wprowadzenia zasady „Znaj swojego klienta"
  • 3.2. Przestrzeganie zasady „Znaj swojego klienta"
   • 3.2.1. Obowiązkowe dane identyfikujące
   • 3.2.2. Termin na dostarczenie informacji identyfikujących dla przedsiębiorców
   • 3.2.3. Termin zebrania informacji od dotychczasowych użytkowników platformy
   • 3.2.4. Weryfikacja danych
   • 3.2.5. Konsekwencje braku lub podania nieprawdziwych danych
   • 3.2.6. Bezpodstawne zablokowanie konta/ nieprawidłowa weryfikacja – skarga przedsiębiorcy
   • 3.2.7. Ujawnienie danych
   • 3.2.8. Usunięcie danych
 • 4. Projektowanie i organizacja platform w celu realizacji obowiązków z art. 31 AUC
  • 4.1. Obowiązki dotyczące projektowania i organizacji interfejsu (strony) platformy e-handlowej
  • 4.2. Weryfikacja informacji
  • 4.3. Losowe kontrole oferowanych produktów lub usług
  • 4.4. Stwierdzenie nielegalności produktu lub usługi
 • 5. Obowiązki informacyjne platform internetowych o nielegalności wskazane w art. 32 AUC
  • 5.1. Obowiązki informacyjne
  • 5.2. Powzięcie wiedzy o nielegalności produktu lub usługi
  • 5.3. Ocena wiarygodności informacji o nielegalności
  • 5.4. Forma przekazania informacji

Rozdział 9. Obowiązki bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Kto posiada status VLOP i VLOSE?
 • 3. Dodatkowe obowiązki nałożone na dostawców VLOP i VLOSE
 • 4. Przeprowadzenie oceny ryzyka systemowego i wdrożenie środków zmniejszających ryzyko
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Rodzaje ryzyk systemowych
 • 5. Wdrożenie środków zmniejszających ryzyko systemowe
  • 5.1. Rodzaje środków zmniejszających ryzyko systemowe
  • 5.2. Rola organu zarządzającego dostawcy w systemie zarządzania ryzykiem
 • 6. Dodatkowe obowiązki na wypadek sytuacji kryzysowej
  • 6.1. Czym jest kryzys?
  • 6.2. Na czym polega mechanizm reagowania kryzysowego?
  • 6.3. Kiedy Komisja może wydać decyzję zobowiązującą dostawcę do działań?
 • 7. Przeprowadzanie okresowych audytów
  • 7.1. Podmioty uprawnione do przeprowadzenia audytów
  • 7.2. Obowiązki dostawców w ramach przeprowadzania audytu
  • 7.3. Sprawozdania z audytu
  • 7.4. Akt delegowany precyzujący zasady przeprowadzenia audytów
 • 8. Dodatkowe wymogi dotyczące systemu rekomendacji
  • 8.1. Zasady działania systemów rekomendacji
  • 8.2. Rekomendacje oparte na profilowaniu
  • 8.3. Jak wdrożyć obowiązek zapewnienia opcji rekomendacji nieopartej na profilowaniu
 • 9. Dodatkowe wymogi dotyczące przejrzystości reklam internetowych
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Pojęcie reklamy w rozumieniu AUC
  • 9.3. Jakie elementy musi zawierać repozytorium reklam?
  • 9.4. Reklamy nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z usług dostawcy a repozytoria reklam
 • 10. Dostęp do danych i kontrola danych
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Udostępnienie danych Komisji oraz koordynatorom ds. usług cyfrowych (art. 42 ust. 1–3 AUC)
   • 10.2.1. Procedura uzyskania dostępu
   • 10.2.2. Zakres danych i cele ich wykorzystania
   • 10.2.3. Sposób udostępnienia danych
  • 10.3. Udostępnienie danych „zweryfikowanym badaczom" (art. 42 ust. 4–6 i ust. 8–11 AUC)
   • 10.3.1. Procedura uzyskania dostępu
   • 10.3.2. Zakres danych i cele ich wykorzystania
   • 10.3.3. Sposób udostępnienia danych
   • 10.3.4. Wniosek dostawcy VLOP i VLOSE o zmianę wniosku koordynatora ds. usług cyfrowych
  • 10.4. Udostępnienie danych na rzecz innych badaczy (art. 40 ust. 12 AUC)
   • 10.4.1. Procedura uzyskania dostępu
   • 10.4.2. Zakres danych i cele ich wykorzystania
   • 10.4.3. Sposób udostępnienia danych
 • 11. Wyznaczenie komórki nadzoru przestrzegania AUC
  • 11.1. Status komórki nadzoru przestrzegania AUC
  • 11.2. Zadania komórki nadzoru nad AUC
 • 12. Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości
 • 13. Obowiązek zapłaty opłaty nadzorczej
  • 13.1. Przyczyny nałożenia na VLOP i VLOSE obowiązku uiszczania opłaty nadzorczej
  • 13.2. Wysokość opłaty nadzorczej i sposób jej nakładania

Rozdział 10. Naruszanie przepisów AUC przez dostawców usług pośrednich – sankcje i odszkodowania

 • 1. Uprawnienia koordynatorów ds. usług cyfrowych
  • 1.1. Uprawnienia podstawowe
  • 1.2. Uprawnienia szczególne/ograniczenie dostępu do usług
 • 2. Sankcje
  • 2.1. Wstęp
  • 2.2. Niewypełnianie obowiązków
  • 2.3. Brak współpracy z organem
   • 2.3.1. Uwagi ogólne
   • 2.3.2. Zakres podmiotowy
   • 2.3.3. Wysokość kary
  • 2.4. Okresowe kary pieniężne
  • 2.5. Przedstawiciele prawni dostawcy
  • 2.6. Charakter sankcji
 • 3. Prawo do wniesienia skargi
 • 4. Odszkodowanie

Rozdział 11. Relacja Aktu o Usługach Cyfrowych w stosunku do RODO

 • 1. Relacja AUC – RODO
 • 2. Role w przetwarzaniu danych osobowych
 • 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • 3.1. Zasada zgodności z prawem i rzetelności
  • 3.2. Zgoda i uzasadniony interes prawny
  • 3.3. Przejrzystość
  • 3.4. Celowość
  • 3.5. Bezpieczeństwo danych
  • 3.6. Rozliczalność, dokumentacja
 • 4. Kontrola

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 428
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 530 g
 • ISBN: 978-83-8356-336-7
 • EAN: 9788383563367
 • Kod serwisu: 0A008400

Kategorie