Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,75 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Celem publikacji jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... więcej ›

Opis książki

Celem publikacji jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów.

Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497) – wprowadzające przede wszystkim zmianę wysokości świadczeń – spowodowało konieczność naliczenia zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna według nowych stawek.

Zgodnie z § 2 ust. 1 lipcowego rozporządzenia w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie, a od 1.11.2019 r. – wzrośnie do 215,84 zł. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wyniesie od 1 listopada br. 620 zł.

Zmiana oznacza konieczność zmiany decyzji ostatecznych ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna w zakresie związanym ze zmianą wysokości tych zasiłków. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w nowej wysokości będzie ustalane na nowy okres zasiłkowy.

Na podstawie tych i innych zmian prawnych autor przygotował wiele nowych (do tej pory niepublikowanych) wzorów pism w tym decyzji administracyjnych są to m.in:

 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – różnymi,
 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego w okresie, w którym nie zachodzi koordynacja,
 • decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa zasiłku rodzinnego – okresowa,
 • decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – przekroczenie kryterium w trakcie okresu zasiłkowego,
 • decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przypisanych do zwrotu,
 • decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekuna – zmiana wysokości zasiłku,
 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – prawo do zasiłku przysługuje przed 1.11.2018 r.,
 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – ważność orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r.),
 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe,
 • decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – od 1.11.2018 r. – orzeczenie z października 2019 r., ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
 • decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r.,
 • decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
 • postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Od 1.01.2018 r. nastąpiły także zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mają one wpływ na przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rozpatrywanie wniosków, sposób ustalania dochodu oraz wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

W tym zakresie przygotowane i uaktualnione zostały nowe wzory pism, w tym decyzje administracyjne, wnioski i postanowienia, m.in.:

 • wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 • decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydanej przez organ I instancji,
 • decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
 • wniosek organu właściwego wierzyciela o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 • informacja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia,
 • postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Prezentowana publikacja to ponad 150 wzorów dokumentów, które powstały w wyniku rozstrzygnięć konkretnej sytuacji. Często przed wzorem lub w treści uzasadnienia opisany jest konkretny stan faktyczny, obrazujący daną sytuację, a następnie pokazujący warianty jej rozwiązania. Na potrzeby publikacji został sporządzony autorski wzór decyzji umarzającej w całości nienależnie pobrane świadczenie przypisane do zwrotu decyzją, która stała się ostateczna.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu wzory decyzji, wniosków, postanowień w postępowaniu w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, niezbędnych w pracy każdego ośrodka pomocy społecznej,
 • praktyczną pomoc dla pracowników ośrodków pomocy społecznej jako organów prowadzących postępowania i wydających decyzje administracyjne,
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci gotowych wzorów pism.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • zbiór ponad 150 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • gotowe projekty najważniejszych decyzji administracyjnych,
 • gotowe projekty pism w postępowaniach, w których ośrodek pomocy społecznej występuje jako strona,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskiego wzoru uwzględniającego praktyczne zastosowanie tych zmian.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak należy sporządzać decyzje administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • jakie elementy powinny zawierać wnioski i postanowienia w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na konkretnych przykładach,
 • na czym polegają i w jakich sprawach będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 462
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 720 g
 • ISBN: 978-83-812-8584-1
 • EAN: 9788381285841
 • Kod serwisu: 00770100

Kategorie