Bestseller

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 135,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych i odpowiedzialności jaka ciąży na dyrektorze takiego podmiotu... więcej ›

Opis książki

Celem publikacji „Vademecum dyrektora instytucji kultury" jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych i odpowiedzialności jaka ciąży na dyrektorze takiego podmiotu. Drugie wydanie książki zawiera cztery części tematyczne, wzory dokumentów oraz opracowanie nowych elementów takich jak: ochrona danych osobowych czy udostępniania zasobów.

Publikacja omawia takie tematy jak:

 • zasady powołania, odwoływania i wynagradzania dyrektora instytucji kultury,
 • kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, prawo autorskie, ochrona danych osobowych itd.),
 • kwalifikacje zawodowe pracowników instytucji kultury (ze szczególnym opisem pracowników bibliotek),
 • zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury,
 • czas pracy pracowników instytucji kultury,
 • zasady gospodarki finansowej w instytucji kultury (prawa i obowiązku dyrektora wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
 • pozyskiwanie środków finansowych (krajowych i zagranicznych) na funkcjonowanie instytucji kultury,
 • współpraca instytucji kultury z innymi podmiotami,
 • tworzenie oferty programowej,
 • odpowiedzialność związaną z zarządzaniem instytucją kultury,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucjach kultury.

Vademecum zostało tak skonstruowane, żeby spełniało oczekiwania każdego dyrektora IK. Nie tylko długoletniego szefa, ale także osoby dopiero wchodzącej w środowisko instytucji kultury. Z tego powodu Część I to informacje o tym jak powołuje się, łączy czy przekształca IK. Jaki jest podział placówek i jakie są podstawy prawne jej funkcjonowania. Wiele miejsca poświęcono organom IK w tym:

 • osobie dyrektora (zasadom powoływania i odwoływanie) dyrektora IK oraz zastępcom (z podziałem czy jest to dyrektor samorządowej instytucji kultury państwowej instytucji kultury),
 • kwestii pełnomocnictw,
 • zasad działania organów doradczych takich jak np. rada muzeum, kolegium doradcze, rada powiernicza.

Część II to szereg wiedzy praktycznej w tym szczególnie ustalanie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury (premii i dodatkowych do wynagrodzeń). A także:

 • zamówienia publiczne (za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób uwarunkowany odpowiednimi przepisami Pzp odpowiada kierownik zamawiającego czyli – dyrektor IK);
 • dostęp do informacji publicznej (np. czy dyrektor musi udostępniać umowy zlecenia z autorami, wynagrodzenie swoich pracowników, informacje o przebiegu postępowania konkursowego);
 • bezpieczeństwo imprez masowych (wymogi na przeprowadzenie takiego wydarzenia i wydanie zezwolenia na taką imprezę, odpowiedzialność organizatora).

Czytelnik znajdzie również rozdział poświęcony ochronie danych osobowych. To wyjątkowo cenny rozdział dla każdego dyrektora IK, ponieważ pozwala na uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania RODO. W IK przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe użytkowników, np. osoby zwiedzające muzeum, uczestnicy spektakli artystycznych, warsztatów kulturalnych oraz dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie w IK.

W Vademecum dyrektora instytucji kultury nie może zabraknąć miejsca dla kwestii związanej z prawami autorskimi. Pośród problemów prawnych napotykanych w codziennym funkcjonowaniu instytucji kultury prawa autorskie zajmują kluczowe miejsce. Czytelnik pozna jakie są różnice pomiędzy:

 • Autorskim prawem osobistym a autorskim prawem majątkowym?
 • Licencją wyłączną i niewyłączną?
 • Dozwolonym użytkiem a prawem cytatu?
 • Utworem a dziełem?

Wiele miejsca poświęcono zapisom umów np. o udzielenie autorskich praw majątkowych (zarówno w umowach licencyjnych, jak i umowach przeniesienia tych prawy) gdzie kluczowe jest prawidłowe oznaczenie pól eksploatacji czy sprecyzowanie elementów wynagrodzenia.

Część III Vademecum to zbiór tematów finansowo-podatkowych. To tutaj dyrektor IK znajdzie informacje m.in. o:

 • Planie finansowym ( struktura planu finansowego);
 • Planowaniu przychodów i planowaniu kosztów,
 • Zmiany w planie finansowym;
 • Rachunkowości.

Kolejne rozdziały to kwestie związane z podatkiem dochodowym, VATem czy podatkiem od nieruchomości. W tych zakresach zmian w ostatnim okresie było dużo, a część z nich zacznie obowiązywać w 2020 roku. Warto już dzisiaj zapoznać jak w IK stosować :

 • ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (np. skala podatkowa i koszty pracownicze w 2019 r. i 2020 r.);
 • ustawę z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (nowelizacja ustawy o VAT np. wprowadzająca obowiązkowy MPP);
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

W części IV opisano zasady zarządzania IK. pod kątem finansowania i planowania. Tu znajdują się szczegóły jak przygotować ofertę programową IK, na co zwrócić uwagę aplikując o środki z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opis programów na 2020 roku) a także z projektów zagranicznych ( nie tylko unijnych). Szczególną wartością tej części jest opis współpracy z partnerem zagranicznym. Wiele miejsca poświęcono także kwestii wolontariatu w instytucji kultury.

Do książki dodana będzie płyta CD z licznymi wzorami m.in.:

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Wzór porozumienia w sprawie powierzenia gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej (art. 20a ust. 2 ustawy o bibliotekach),
 • Wzór - akt połączenia samorządowych instytucji kultury (art. 19 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Wzór informacji o połączeniu samorządowych instytucji kultury,
 • Wzór odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Wzór ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Wzór porozumienia pomiędzy instytucjami kultury/innymi podmiotami dotyczący realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
 • Wzór pisma informującego o niepublicznym charakterze informacji,
 • Wzór pisma informującego o odrębnej procedurze dostępu,
 • Wzór pisma informującego o braku wnioskowanej informacji,
 • Wzór powiadomienia o wcześniejszej publikacji informacji,
 • Wzór wezwania do wykazania istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego,
 • Wzór zawiadomienia o nowym terminie udostępnienia informacji,
 • Wzór zawiadomienia o dodatkowych kosztach udostępnienia,
 • Wzór decyzji odmawiającej udostępnienia informacji,
 • Wzór pisma przekazującego wnioskowaną informację,
 • Wzór uchwały rady gminy o nadaniu statutu,
 • Wzór odwołania obwinionego od orzeczenia w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 754
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1080 g
 • ISBN: 978-83-8198-192-7
 • EAN: 9788381981927
 • Kod serwisu: 00831900

Kategorie