Zapowiedź

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Autor: Stanisław Gurgul

Komentarz do ustawy – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) zawiera kompleksowe omówienie wszystkich przepisów ww. ustaw wraz z najnowszym orzecznictwem oraz... więcej ›

Opis książki

Komentarz do ustawy – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) zawiera kompleksowe omówienie wszystkich przepisów ww. ustaw wraz z najnowszym orzecznictwem oraz literaturą.

W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutkach tychże postępowań;
 • międzynarodowego postępowania upadłościowego i międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • odrębnego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań;
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanych ustawach, które weszły w życie od czasu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • ustawę z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), która tworzy Krajowy Rejestr Zadłużonych – źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych lub niewypłacalnością zagrożonych. Zmiany, wykorzystując nowe technologie, mają na celu m.in. zapewnić wierzycielom dostęp do akt postępowań za pośrednictwem Internetu, zwiększyć transparentność postępowań oraz je przyspieszyć, usprawnić nadzór wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, syndykiem, zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; ustawa wchodzi w życie 11.2.2019 r. i 1.12.2020 r.
 • ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), która m.in. rozszerza możliwości prawne poszukiwania majątku upadłego, rozszerza obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym, wprowadza możliwość sprzedaży składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy, doprecyzowuje przepisy dotyczące postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, wprowadza regulację dotyczącą dłużnika, który nie jest przedsiębiorcą, przeprowadzenia szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), którego celem jest zwiększenie elastyczności dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu, tworzy obowiązek informowania o ogłoszeniu upadłości również małżonka dłużnika; ustawa wchodzi w życie 8.10.2019 r. i 24.3.2020 r.
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), która dotyczy m.in. przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętej restrukturyzacją; ustawa wchodzi w życie 1.3.2021 r.
 • ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 398), która m.in. zmieniła przepisy stanowiące podstawę ustanawiania kurateli w prawie upadłościowym; ustawa wchodzi w życie 1.12.2020 r.
 • ustawę z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 912), która m.in. określa kryteria wyznaczania doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych postępowaniach, przyznaje w stosunku do doradców restrukturyzacyjnych kompetencje nadzorcze Ministrowi Sprawiedliwości, umożliwia zawieszenie bądź cofnięcie licencji doradcy, w sytuacji gdy uporczywie lub rażąco narusza przepisy prawa; ustawa wchodzi w życie 1.1.2020 r.

Niniejsza pozycja wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie ułatwiają Czytelnikowi szybką orientację w tekście.

Ponadto dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości prawne pojawiające się przy stosowaniu przepisów ustaw – Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Dzieło jest adresowane przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, sędziów-komisarzy, adwokatów, radców prawnych, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także do studentów, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: Maj 2020 r.
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 12
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1430
 • ISBN: 978-83-8198-584-0
 • EAN: 9788381985840