Przedsprzedaż

Tryb podstawowy w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych. Analiza praktyczna

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 132,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
26 lutego 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: Arkadiusz Szyszkowski

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który w przystępny sposób pokaże zasady stosowania nowego trybu podstawowego udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego ustawą z 11.9.2019 r. - PZP. Tryb podstawowy, zgodnie z nazwą nadaną przez ustawodawcę, jest elastyczną procedurą łączącą w sobie cechy zarówno trybu przetargowego, jak i negocjacyjnego. Ze stosowaniem tego trybu wiążą się liczne wątpliwości, niejasności i pułapki prawne... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień, realizując zamówienia publiczne w praktyce zawodowej, chcą się zapoznać z trybem podstawowym wprowadzonym nową ustawą – Prawo zamówień publicznych.

Książka to praktyczny przewodnik po nowym trybie podstawowym udzielania zamówień publicznych, przeznaczony dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tryb ten został wprowadzony do porządku prawnego nową ustawą z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i zanim miał okazję zaistnieć, został gruntownie zmodyfikowany ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275). 

Główne zalety publikacji:

 • dokładne omówienie przepisów dotyczących trybu podstawowego z podziałem na 3 ścieżki (standardowa, z negocjacjami fakultatywnymi, z negocjacjami obligatoryjnymi),
 • objęcie analizą zarówno przepisów dedykowane trybowi podstawowemu we wszystkich 3 ścieżkach, jak i innych niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucji prawnych (czynności związane ze składaniem, oceną, badaniem i odrzuceniem ofert, wykluczenie wykonawcy),
 • pogłębione praktyczne ujęcie aspektu elektronizacji postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego,
 • uwzględnienie dotychczasowego – i nadal aktualnego – orzecznictwa dotyczącego przepisów przeniesionych z ustawy - Prawo zamówień publicznych z 2004 r. do nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującej od 1.1.2021 r.,
 • wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w stosowanie trybu podstawowego,
 • szczegółowy opis przepisów wprowadzonych nową ustawą oraz dwóch kluczowych rozporządzeń wykonawczych: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych aspektów trybu podstawowego zarówno wprowadzonych nową ustawą, jak przeniesionych z przepisów dotychczasowych, które dotyczą:

 • analizy standardowej ścieżki trybu podstawowego (bez negocjacji),
 • analizy ścieżki negocjacji fakultatywnych,
 • analizy ścieżki negocjacji obligatoryjnych,
 • pogłębionej analizy samego procesu negocjacyjnego, z uwzględnieniem istniejących regulacji Kodeksu cywilnego i zmodyfikowanych aspektów dokumentowania,
 • specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań,
 • nowych zasad obliczania wartości zamówienia,
 • nowych oraz istotnie zmodyfikowanych przesłanek wykluczenia z postępowania,
 • wszelkich niezbędnych aspektów elektronizacji (walidacji podpisu, pełnomocnictwa elektronicznego, rodzajów podpisów elektronicznych, najczęstszych błędów zarówno zamawiającego, jak i wykonawców w obszarze elektronizacji),
 • nowych zasad otwarcia ofert (ofert dodatkowych, ofert ostatecznych),
 • terminu związania ofertą oraz terminu składania ofert,
 • zawarcia umowy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak stosować nowy tryb podstawowy?
 • Jakie instytucje i procedury wprowadziła nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem poszczególnych ścieżek trybu podstawowego?
 • Na jakie aspekty nowego trybu należy zwrócić szczególną uwagę, a jakie instytucje prawne nie uległy zmianom lub zmiany te są minimalne?
 • Jak wyglądają zmodyfikowane przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 • Jakie są nowe tryby udzielania zamówień i z jakich trybów zrezygnował ustawodawca?
 • Co to jest oferta dodatkowa i czym się różni od oferty ostatecznej?
 • Jakich nowych dokumentów zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 • Jak wyglądają nowe przesłanki odrzucenia oferty?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące wadium, w szczególności dotyczące elektronizacji?

 

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 26 lutego 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 250
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8235-423-2
 • EAN: 9788382354232
 • Kod serwisu: 00889800

Tagi