Prawo rynku kapitałowego. Tom II. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 424,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 399,20 zł
  Cena katalogowa: 499,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Tom II, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku omówienie: ustawy z o ofercie... więcej ›

Opis książki

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Tom II, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku omówienie:

 • ustawy z o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach kapitałowych;
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
 • rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • szczególnych uprawnień i obowiązków akcjonariuszy spółki publicznej;
 • bezpieczeństwa oraz stabilności rynku kapitałowego, w szczególności jego organizację oraz tryb wykonywania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • organizacji, zakresu i celu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym;
 • zasad i warunków dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;
 • unijnych ram regulacyjnych dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych, manipulacji na rynku oraz środków mających zapobiegać nadużyciom rynkowym;
 • wymogów odnośnie do sporządzania, zawierania i rozpowszechniania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Czwarte wydanie, uwzględnia również omówienie najnowszych zmian, w tym wprowadzonych m.in.:

 • ustawą z 7.7.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przepisy ustanawiają nowe obowiązki dla platform finansowania społecznościowego, m.in. narzucając im obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego. Ustawa wdrożyła także przepisy rozp. PE i Rady UE nr 2020/1503 dotyczące możliwości pozyskania finansowania społecznościowego przez spółki w kwocie do 5 000 000 euro w okresie 12 kolejnych miesięcy w ramach oferty publicznej.
 • ustawą z 7.4.2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą dyrektywę PE i Rady (UE) 2019/2162 w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE. Ustawa wprowadziła także uprawienia do nakładania sankcji administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wskazała warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji.

Publikacja uwzględnia także planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (RCL, druk UD 235).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1460
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1920 g
 • ISBN: 978-83-8235-210-8
 • EAN: 9788382352108
 • Kod serwisu: 00958800

Kategorie