Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Spółki osobowe. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 203,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 191,20 zł
  Cena katalogowa: 239,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie spółek osobowych na potrzeby czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. W publikacji poza licznymi przykładami i klauzulami z aktów notarialnych znajduje się 21 wzorów aktów notarialnych... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie spółek osobowych na potrzeby czynności notarialnych.

W publikacji uwzględniono:

 • aktualny stan prawny,
 • najnowsze i istotne orzecznictwo,
 • przykłady stanów faktycznych mających wpływ na czynności notarialne,
 • wzory ewentualnych klauzul stosowanych w aktach notarialnych.

Opracowanie w praktyczny sposób omawia problematykę spółek osobowych z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • przepisów ogólnych dotyczących spółek handlowych,
 • regulacji KSH oraz KC dotyczących: pełnomocnictw, prokury, firmy spółek osobowych,
 • odpowiedzialności cywilnej w spółkach osobowych,
 • umowy, stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółce jawnej, a także odpowiedzialności za jej zobowiązania;
 • umowy, postępowania rejestrowego, reprezentacji, odpowiedzialności w spółce partnerskiej;
 • umowy, pozycji komandytariusza w stosunkach wewnętrznych, reprezentacji, postępowania rejestrowego, rozwiązania spółki komandytowej;
 • umowy, pozycji akcjonariusza w stosunkach wewnętrznych, zakresu odpowiedzialności wspólników w zależności od ich pozycji, postępowania rejestrowego, zakresu reprezentacji, postępowania likwidacyjnego spółki komandytowo-akcyjnej;
 • postępowań w sprawie przekształceń, zmian umów spółek w przypadku łączenia, podziału i przekształcenia.

W publikacji poza licznymi przykładami i klauzulami z aktów notarialnych znajduje się 21 wzorów aktów notarialnych.

Publikacja pozwala na dokładne zrozumienie danej tematyki oraz wskazuje odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy dokonywaniu czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. Wyjaśnieniu tych kwestii służą liczne przykłady hipotetycznych sytuacji poparte orzecznictwem oraz poglądami doktryny oraz przykłady klauzul używanych w aktach notarialnych.

Publikacja polecana jest szczególnie dla notariuszy i zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto będzie przydatna dla osób mającym na co dzień do czynienia z czynnościami notarialnymi: sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, komorników.

Publikacje z serii Praktyka Notarialna ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

W publikacji znajdują się następujące wzory:

 1. Zmiana umowy spółki jawnej wraz z umową spółki jawnej
 2. Protokół z posiedzenia wspólników spółki jawnej wraz z przystąpieniem nowego wspólnika i wystąpieniem wspólnika
 3. Protokół z posiedzenia wspólników spółki jawnej, przystąpienie wspólnika
 4. Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową
 5. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
 6. Darowizna ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
 7. Zmiana umowy spółki partnerskiej wraz z umową spółki partnerskiej
 8. Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową
 9. Przeniesienie własności nieruchomości na spółkę tytułem wkładu w wykonaniu zobowiązania z umowy spółki
 10. Umowa spółki komandytowej
 11. Zmiana umowy spółki komandytowej - wystąpienie komplementariusza i przekształcenie w spółkę jawną
 12. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
 13. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 14. Protokół zgromadzenia spółki komandytowej
 15. Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
 16. Zawiązanie spółki komandytowej
 17. Umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej
 18. Podwyższenie kapitału w spółce komandytowo-akcyjnej
 19. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową
 20. Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową (protokół spółki akcyjnej)
 21. Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową (protokół spółki komandytowo-akcyjnej)

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

 • 1. Pojęcie spółki handlowej – umowa spółki handlowej
 • 2. Zakres przedmiotowy KSH oraz jego stosunek do KC
 • 3. Spółka osobowa jako spółka dominująca lub zależna
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Spółka dominująca i zależna
  • 3.3. Spółka powiązana
  • 3.4. Grupa spółek
  • 3.5. Powiązania między spółkami w innych ustawach
 • 4. Prokura
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Udzielający prokury
   • 4.2.1. Przesłanki
   • 4.2.2. Przedsiębiorca
    • 4.2.2.1. Uwagi wstępne
    • 4.2.2.2. Kryterium podmiotowe
    • 4.2.2.3. Kryterium funkcjonalne
   • 4.2.3. Podleganie obowiązkowi wpisu do CEIDG albo KRS
  • 4.3. Prokurent
  • 4.4. Udzielenie a ustanowienie prokury
  • 4.5. Forma udzielania prokury oraz jej wpis do rejestru
  • 4.6. Zakres przedmiotowy prokury
   • 4.6.1. Uwagi ogólne
   • 4.6.2. Czynności sądowe
   • 4.6.3. Czynności pozasądowe
   • 4.6.4. Związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa
   • 4.6.5. Ograniczenia zakresu prokury ze skutkiem zewnętrznym
  • 4.7. Rodzaje prokury
   • 4.7.1. Uwagi wstępne
   • 4.7.2. Prokura samoistna
   • 4.7.3. Prokura łączna
   • 4.7.4. Prokura łączna mieszana
  • 4.8. Wygaśnięcie prokury
 • 5. Firma
 • 6. Cywilnoprawna odpowiedzialność w spółkach osobowych
  • 6.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna
  • 6.2. Odpowiedzialność spółki osobowej a odpowiedzialność wspólników spółki osobowej
  • 6.3. Niewłaściwe wykonywanie reprezentacji spółki
  • 6.4. Prowadzenie spraw spółki
  • 6.5. Wniesienie wadliwego wkładu do spółki komandytowej
  • 6.6. Naruszenie zakazu konkurencji
 • 7. Przegląd orzecznictwa
  • 7.1. Pojęcie spółki handlowej – umowa spółki handlowej. Zakres przedmiotowy KSH oraz jego stosunek do KC
  • 7.2. Spółka osobowa jako spółka dominująca lub zależna
  • 7.3. Prokura
  • 7.4. Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek osobowych

Rozdział 2. Spółka jawna

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Umowa spółki jawnej
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Firma i siedziba spółki
  • 2.3. Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika
  • 2.4. Przedmiot działalności spółki
  • 2.5. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  • 2.6. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
  • 2.7. Charakter przepisów regulujących spółkę jawną
 • 3. Postępowanie rejestrowe – wpis spółki do rejestru
 • 4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 • 5. Stosunki wewnętrzne w spółce
  • 5.1. Uwagi wstępne
  • 5.2. Prawa i obowiązki korporacyjne
   • 5.2.1. Uwagi wstępne
   • 5.2.2. Prowadzenie spraw spółki
   • 5.2.3. Prawo do informacji
   • 5.2.4. Obowiązek lojalności
  • 5.3. Prawa i obowiązki majątkowe
   • 5.3.1. Uwagi wstępne
   • 5.3.2. Udział wspólników w zyskach lub stratach
 • 6. Stosunki zewnętrzne w spółce. Reprezentacja spółki
  • 6.1. Reprezentacja spółki
  • 6.2. Pozbawienie prawa reprezentacji
 • 7. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej
  • 7.1. Odpowiedzialność spółki
   • 7.1.1. Odpowiedzialność spółki za zobowiązania spółki wobec osób trzecich
   • 7.1.2. Odpowiedzialność spółki za zobowiązania spółki wobec wspólników
  • 7.2. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
   • 7.2.1. Odpowiedzialność solidarna wspólników spółki jawnej
   • 7.2.2. Odpowiedzialność subsydiarna (posiłkowa) wspólników spółki jawnej
   • 7.2.3. Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej jako dłużnika wyłącznego
   • 7.2.4. Odpowiedzialność nowego wspólnika – osoby przystępującej do spółki jawne
   • 7.2.5. Odpowiedzialność spadkobiercy wstępującego do spółki
   • 7.2.6. Odpowiedzialność w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym
   • 7.2.7. Odpowiedzialność wspólników w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę
   • 7.2.8. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki jawnej po jej zawiązaniu a przed jej wpisaniem do rejestru
   • 7.2.9. Nieskuteczność ograniczeń odpowiedzialności
   • 7.2.10. Zarzuty pozwanego wspólnika
   • 7.2.11. Zakaz potrącenia
 • 8. Rozwiązanie spółki jawnej. Postępowanie likwidacyjne
  • 8.1. Uwagi wstępne
  • 8.2. Przyczyny przewidziane w umowie spółki
  • 8.3. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników
  • 8.4. Ogłoszenie upadłości spółki
  • 8.5. Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
  • 8.6. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
  • 8.7. Rozwiązanie spółki przez sąd
  • 8.8. Rozwiązanie spółki przez przyznanie jednemu ze wspólników prawa przejęcia majątku spółki (spółki dwuosobowe)
  • 8.9. Postępowanie likwidacyjne
  • 8.10. Zakończenie likwidacji spółki jawnej
 • 9. Przekształcenie spółki jawnej w inną spółkę handlową
 • 10. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Spółka partnerska

 • 1. Uwagi wprowadzające
  • 1.1. Spółka partnerska a praktyka notarialna
  • 1.2. Geneza spółki partnerskiej
  • 1.3. Pojęcie spółki partnerskiej. Zarys regulacji
  • 1.4. Cel spółki partnerskiej i jej przedsiębiorstwo
  • 1.5. Zakres podmiotowy. Wolny zawód
   • 1.5.1. Osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów
   • 1.5.2. Pojęcie wolnego zawodu
   • 1.5.3. Wolne zawody wymienione w art. 88 KSH. Dodatkowe wymagania wynikające z ustaw odrębnych (art. 87 § 2 KSH)
    • 1.5.3.1. Adwokat
    • 1.5.3.2. Aptekarz (farmaceuta)
    • 1.5.3.3. Architekt
    • 1.5.3.4. Inżynier budownictwa
    • 1.5.3.5. Biegły rewident
    • 1.5.3.6. Broker ubezpieczeniowy
    • 1.5.3.7. Doradca podatkowy
    • 1.5.3.8. Makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny
    • 1.5.3.9. Księgowy
    • 1.5.3.10. Lekarz i lekarz dentysta
    • 1.5.3.11. Lekarz weterynarii
    • 1.5.3.12. Notariusz
    • 1.5.3.13. Pielęgniarka i położna
    • 1.5.3.14. Fizjoterapeuta
    • 1.5.3.15. Radca prawny
    • 1.5.3.16. Rzecznik patentowy
    • 1.5.3.17. Rzeczoznawca majątkowy
    • 1.5.3.18. Tłumacz przysięgły
    • 1.5.3.19. Diagnosta laboratoryjny
   • 1.5.4. Wolne zawody niewymienione w art. 88 KSH
   • 1.5.5. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania wolnego zawodu
    • 1.5.5.1. Adwokat
    • 1.5.5.2. Aptekarz (farmaceuta)
    • 1.5.5.3. Architekt oraz inżynier budownictwa
    • 1.5.5.4. Biegły rewident
    • 1.5.5.5. Broker ubezpieczeniowy
    • 1.5.5.6. Doradca podatkowy
    • 1.5.5.7. Makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny
    • 1.5.5.8. Księgowy
    • 1.5.5.9. Lekarz i lekarz dentysta
    • 1.5.5.10. Lekarz weterynarii
    • 1.5.5.11. Notariusz
    • 1.5.5.12. Pielęgniarka i położna
    • 1.5.5.13. Fizjoterapeuta
    • 1.5.5.14. Radca prawny
    • 1.5.5.15. Rzecznik patentowy
    • 1.5.5.16. Rzeczoznawca majątkowy
    • 1.5.5.17. Tłumacz przysięgły
    • 1.5.5.18. Diagnosta laboratoryjny
    • 1.5.5.19. Psycholog
   • 1.5.6. Specjalizacja w ramach wolnego zawodu i zaostrzenie wymagań stawianych przez art. 88 KSH
  • 1.6. Zmiana składu osobowego w spółce partnerskiej
  • 1.7. Zarząd w spółce partnerskiej
  • 1.7.1. Uwagi wstępne
  • 1.7.2. Charakter prawny zarządu
  • 1.7.3. Ustanowienie zarządu
  • 1.7.4. Powołanie i odwołanie zarządu. Liczebność zarządu
  • 1.7.5. Skład zarządu i kwalifikacje podmiotowe członków zarządu
  • 1.7.6. Mandat i kadencja
  • 1.7.7. Zakaz konkurencji
 • 2. Umowa spółki partnerskiej
 • 2.1. Forma umowy spółki partnerskiej
 • 2.2. Minimalna treść umowy spółki partnerskiej
 • 2.2.1. Uwagi wstępne
 • 2.2.2. Określenie wolnego zawodu
 • 2.2.3. Przedmiot działalności spółki
 • 2.2.4. Nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną
 • 2.2.5. Nazwiska i imiona partnerów reprezentujących spółkę, gdy reprezentują ją tylko niektórzy partnerzy
 • 2.2.6. Firma i siedziba spółki
 • 2.2.7. Czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony
 • 2.2.8. Określenie wkładów oraz ich wartość
 • 2.3. Elementy fakultatywne umowy spółki partnerskiej
 • 3. Postępowanie rejestrowe – wpis spółki do rejestru
 • 4. Stosunki wewnętrzne w spółce
 • 4.1. Uwagi wstępne
 • 4.2. Prawa i obowiązki majątkowe (stosunki majątkowe)
 • 4.3. Prawa i obowiązki korporacyjne
 • 4.4. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej, w której nie ustanowiono zarządu
 • 4.4.1. Uwagi wstępne
 • 4.4.2. Czynności zwykłego zarządu
 • 4.4.3. Czynności przekraczające zwykły zarząd
 • 4.4.4. Czynności nagłe
 • 4.4.5. Pozbawienie prawa prowadzenia spraw spółki
 • 4.5. Prowadzenie spraw spółki, w której ustanowiono zarząd
 • 4.5.1. Uwagi ogólne
 • 4.5.2. Zarząd jednoosobowy
 • 4.5.3. Zarząd wieloosobowy
 • 4.5.4. Sprzeczność interesów
 • 5. Reprezentacja
 • 5.1. Uwagi wstępne
 • 5.2. Spółka partnerska, w której nie ustanowiono zarządu
 • 5.2.1. Charakter prawny reprezentacji przez partnera
 • 5.2.2. Zakres reprezentacji
 • 5.2.3. Sposób reprezentacji
 • 5.2.4. Umowa z partnerem. Spór z partnerem
 • 5.2.5. Pozbawienie prawa reprezentacji
 • 5.2.5.1. Umowne pozbawienie prawa reprezentacji
 • 5.2.5.2. Pozbawienie prawa reprezentacji wskutek uchwały partnerów
 • 5.2.5.3. Pozbawienie prawa reprezentacji wskutek orzeczenia sądu
 • 5.2.5.4. Pozbawienie prawa reprezentacji – podsumowanie
 • 5.3. Spółka partnerska, w której ustanowiono zarząd
 • 5.3.1. Uwagi wstępne
 • 5.3.2. Zakres reprezentacji
 • 5.3.3. Sposób reprezentacji
 • 5.3.4. Umowa z członkiem zarządu. Spór z członkiem zarządu
 • 6. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej
 • 6.1. Uwagi ogólne. Zasady odpowiedzialności
 • 6.2. Odpowiedzialność partnerów
 • 6.2.1. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem przez niego wolnego zawodu
 • 6.2.2. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki związane z zachowaniami osób zatrudnionych przez spółkę i pozostających pod kierownictwem tego partnera
 • 6.2.3. Wyłączenie odpowiedzialności partnera
 • 6.2.4. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu
 • 6.2.5. Modyfikacja zakresu odpowiedzialności partnera
 • 6.2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do rejestru
 • 6.2.7. Odpowiedzialność partnerów przystępujących do spółki
 • 6.2.8. Rozliczenia regresowe między partnerami
 • 6.3. Odpowiedzialność członków zarządu
 • 7. Rozwiązanie spółki partnerskiej. Wyłączenie partnera. Postępowanie likwidacyjne
 • 7.1. Rozwiązanie spółki partnerskiej
 • 7.1.1. Uwagi wstępne
 • 7.1.2. Przyczyny rozwiązania spółki
 • 7.1.2.1. Uwagi wstępne
 • 7.1.2.2. Bezwzględne przyczyny rozwiązania spółki
 • 7.1.2.3. Względne przyczyny rozwiązania spółki
 • 7.1.3. Utrzymanie spółki
 • 7.1.4. Jednoosobowa spółka partnerska
 • 7.1.5. Skutki rozwiązania spółki
 • 7.2. Wyłączenie partnera
 • 7.3. Postępowanie likwidacyjne
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Spółka komandytowa

 • 1. Umowa spółki komandytowej
 • 2. Postępowanie rejestrowe – wpis spółki do rejestru
 • 3. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowej
 • 4. Stosunki zewnętrzne w spółce komandytowej. Reprezentacja spółki
 • 5. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej
 • 6. Rozwiązanie spółki komandytowej. Postępowanie likwidacyjne
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Spółka komandytowo-akcyjna

 • 1. Charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej. Statut spółki komandytowo-akcyjnej
 • 2. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej
 • 3. Organy spółki komandytowo-akcyjnej
  • 3.1. Walne zgromadzenie
  • 3.2. Rada nadzorcza
 • 4. Stosunki zewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej
 • 5. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej. Postępowanie likwidacyjne
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Łączenie i przekształcanie spółek

 • 1. Łączenie z udziałem spółek osobowych
  • 1.1. Uwagi wprowadzające
  • 1.2. Sposoby łączenia się z udziałem spółek osobowych
  • 1.3. Skutki łączenia
  • 1.4. Procedura łączenia się z udziałem spółek osobowych
   • 1.4.1. Uwagi wstępne
   • 1.4.2. Pisemne uzgodnienie planu połączenia
   • 1.4.3. Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego
   • 1.4.4. Poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego
   • 1.4.5. Sporządzenie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie
   • 1.4.6. Zawiadomienie o zamiarze połączenia
   • 1.4.7. Podjęcie uchwał o połączeniu
   • 1.4.8. Zgłoszenie połączenia spółek do rejestru
   • 1.4.9. Ogłoszenie o połączeniu spółek
  • 1.3. Odpowiedzialność
   • 1.3.1. Odpowiedzialność spółki przekształconej, nowo zawiązanej oraz wspólników (art. 525 KSH)
   • 1.3.2. Odpowiedzialność członków organów oraz likwidatorów (art. 526 KSH)
   • 1.3.3. Odpowiedzialność biegłego (art. 527 KSH)
 • 2. Przekształcenie spółki osobowej i spółki cywilnej
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Skutki przekształcenia
  • 2.3. Procedura przekształcenia
   • 2.3.1. Uwagi wstępne
   • 2.3.2. Plan przekształcenia
   • 2.3.3. Poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta
   • 2.3.4. Zawiadomienie wspólników
   • 2.3.5. Uchwała o przekształceniu
   • 2.3.6. Zgłoszenie przekształcenia do rejestru
   • 2.3.7. Ogłoszenie przekształcenia
 • 3. Odpowiedzialność
 • 4. Szczególne przypadki przekształcenia
  • 4.1. Przekształcenie spółki cywilnej
  • 4.2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • 4.3. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory aktów notarialnych

 • 1. Zmiana umowy spółki jawnej wraz z umową spółki jawnej
 • 2. Protokół z posiedzenia wspólników spółki jawnej wraz z przystąpieniem nowego wspólnika i wystąpieniem wspólnika
 • 3. Protokół z posiedzenia wspólników spółki jawnej, przystąpienie wspólnika
 • 4. Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
 • 6. Darowizna ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
 • 7. Zmiana umowy spółki partnerskiej wraz z umową spółki partnerskiej
 • 8. Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową
 • 9. Przeniesienie własności nieruchomości na spółkę tytułem wkładu w wykonaniu zobowiązania z umowy spółki
 • 10. Umowa spółki komandytowej
 • 11. Zmiana umowy spółki komandytowej – wystąpienie komplementariusza i przekształcenie w spółkę jawną
 • 12. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
 • 13. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14. Protokół posiedzenia wspólników spółki komandytowej
 • 15. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
 • 16. Zawiązanie spółki komandytowej
 • 17. Umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej
 • 18. Podwyższenie kapitału w spółce komandytowo-akcyjnej
 • 19. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową
 • 20. Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową (protokół spółki akcyjnej)
 • 21. Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową (protokół spółki komandytowo-akcyjnej)

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wzory aktów notarialnych zawartych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Praktyka Notarialna
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1088
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1160 g
 • ISBN: 978-83-8291-579-2
 • EAN: 9788382915792
 • Kod serwisu: 00960800

Kategorie

Tagi