Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z uwzględnieniem projektu, który dotyczy poprawy efektywności postępowań dot. nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych... więcej ›

Opis książki

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.) ze szczególnym naciskiem na aspekty praktycznego jej zastosowania.

Kolejne, 2 wydanie komentarza uwzględnia nowelizację która dotyczy poprawy efektywności postępowań dot. nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, a także wyłączenia jej stosowania;
 • zasady składania oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy;
 • kwestia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych;
 • dopuszczalne terminy zapłaty w zależności od statusu stron transakcji handlowej;
 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności;
 • konsekwencje prawne naruszenia przepisów ustawy dla ważności postanowień umownych;
 • obowiązek sprawozdawczy największych podatników CIT;
 • kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie zwalczania nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w tym kwestia kar administracyjnych;
 • instrumenty dochodzeniowe Prezesa UOKiK (kontrola, żądanie informacji i dokumentów);
 • przepisy karne dotyczące wykonywania obowiązków ustawowych,

a także zaproponowane w projekcie zmiany dotyczące:

 • sprawozdań o proponowanych terminach zapłaty,
 • kursu walutowego, po którym należy przeliczać wartości świadczeń pieniężnych,
 • wyłączenia opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych w ramach grup kapitałowych oraz transakcji w ramach działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w postępowaniu przed Prezesem UOKiK,
 • jednorazowego obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy,
 • uprawnienia do niedochodzenia rekompensaty przez agencje wykonawcze,
 • bezskuteczności zastrzeżenia umownego wyłączającego lub ograniczającego prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności w przeterminowanych transakcjach handlowych,
 • doprecyzowania przepisów w zakresie wyłączenia stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,
 • możliwości odroczenia uiszczenia nałożonej kary pieniężnej lub rozłożenia jej na raty,
 • wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych przy ustalaniu wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Komentarz przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim zaś praktyków zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno prywatnych jak i publicznych. Ponadto będzie ona przydatna adwokatom, radcom prawnym, sędziom, aplikantom zawodów prawniczych, studentom, a także wszystkim zainteresowanym powyższą tematyką.

Spis treści

Przedmowa

Bibliografia

Wykaz skrótów

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403)

Tekst jednolity z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 893)

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Zakres zastosowania przepisów ustawy
 • Art. 3. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy
 • Art. 4. Określenia ustawowe
 • Art. 4a. Wyłączenie stosowania przepisu Kodeksu cywilnego
 • Art. 4b. Zakaz
 • Art. 4c. Oświadczenie o posiadaniu statusu
 • Art. 5. Termin zapłaty; dopuszczalność dochodzenia odsetek ustawowych
 • Art. 6. Odsetki ustawowe
 • Art. 7. Odsetki ustawowe, wysokość
 • Art. 8. Odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
 • Art. 8a. Zakaz ustalania daty doręczenia
 • Art. 9. Badanie towaru lub usługi
 • Art. 9a. Bezskuteczność zastrzeżenia
 • Art. 10. Koszty odzyskiwania należności, rekompensata
 • Art. 11. Świadczenie pieniężne następujące częściami, harmonogram spłat
 • Art. 11a. Ocena postanowień umownych pod katem nieuczciwości
 • Art. 11b. Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
 • Art. 11c. Obwieszczenie o wysokości odsetek
 • Art. 12. Powództwo o zapłatę odsetek
 • Art. 13. Nieważność postanowień umowy
 • Art. 13a. Sprawozdanie
 • Art. 13aa. Korekta sprawozdania
 • Art. 13ab. Uwzględnienie zmian w sprawozdaniu
 • Art. 13b. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
 • Art. 13c. Postepowanie
 • Art. 13ca. Wystąpienie
 • Art. 13d. Zawiadomienie
 • Art. 13e. Strony postepowania
 • Art. 13f. Zadanie
 • Art. 13g. Przekazywanie ksiąg podatkowych
 • Art. 13h. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 13i. Kontrola
 • Art. 13j. Prawa kontrolującego
 • Art. 13k. Pomoc przy przeprowadzeniu kontroli
 • Art. 13l. Obowiązki kontrolowanego
 • Art. 13m. Warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli
 • Art. 13n. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 13o. Czas trwania kontroli
 • Art. 13p. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 13q. Zastosowanie przepisów KPA
 • Art. 13r. Zakończenie postepowania
 • Art. 13s. Sprawozdanie
 • Art. 13t. Kara pieniężna
 • Art. 13u. Umorzenie postepowania
 • Art. 13v. Wysokość kary
 • Art. 13va. Wykaz świadczeń pieniężnych poddanych analizie
 • Art. 13w. Obowiązek informacyjny
 • Art. 13x. Środki z kar pieniężnych
 • Art. 13xa. Odroczenie uiszczenia nałożonej kary
 • Art. 13y. Skutki uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej
 • Art. 13z. Przepis karny
 • Art. 13za. Przepis karny
 • Art. 13zb. Tryb orzekania
 • Art. 14. (pominięty)
 • Art. 15. Przepis przejściowy
 • Art. 16. Derogacja
 • Art. 17. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 376
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8291-730-7
 • EAN: 9788382917307
 • Kod serwisu: 00974600

Kategorie