Bestseller

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 149,25 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych z uwzględnieniem nowelizacji z 26 stycznia 2023 r. Poradnik zawiera ponad 190 szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz przykłady sporządzania sprawozdań budżetowych wraz z terminarzem... więcej ›

Opis książki

Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych.

Książka wyjaśnia, jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego występującego w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowelizację z 26.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 193), które weszły w życie 31.1.2023 r. Nowelizacja ta:

 • wprowadza nowe formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Zrezygnowano z formy papierowej na rzecz formy dokumentu elektronicznego przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki samorządu terytorialnego albo w sposób określony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
 • doprecyzowuje zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.
 • zmienia zasady wykazywania w sprawozdaniu RB-27S danych dotyczących dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.
 • ogranicza zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu RB-27S w odniesieniu do skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień (np. wyłączenie obowiązku prezentowania danych w zakresie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi).
 • zmienienia układ sprawozdania RB-NDS – w związku z nowelizacją art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych i wyodrębnieniem nowego źródła przychodów (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych).
 • doprecyzowuje zasady wykazywania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów i rozchodów związanych z zobowiązaniami dłużnymi zaciąganymi na finansowanie przejściowego deficytu.
 • ustala zasady prezentowania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów i rozchodów związanych z lokatami na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Poradnik zawiera:

 • szczegółowe omówienie zasad sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS,
 • wyjaśnienia jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego zgodnie z nowymi zasadami,
 • 20 nowych odpowiedzi, których nie było w wydaniu z 2022 r. i które odwołuję się do bieżących problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych,
 • 190 zaktualizowanych z poprzedniego wydania odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
 • wyjaśnienia jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w formie odpowiedzi na pytania,
 • przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
 • aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce znajdują się wyjaśnienia zagadnień dotyczących m.in.:

 • Jak wykazać i gdzie w sprawozdaniu Rb-27S zwrot dotacji na dodatek węglowy dokonany w 2023 r. Czy Rb-27S umniejszamy wykonanie dochodu czy ten zwrot następuje inny sposób?
 • Czy należy wykazać w Rb-27S dochody wynikłe z zapłaty kartami płatniczymi dokonanymi w grudniu – które wpłynęły na rachunek urzędu w styczniu 2023 r.? W ewidencji księgowej były na koncie 141.
 • W sprawozdaniu Rb-27S grudniowym zbiorczym JST (chodzi o sprawozdanie miesięczne a nie roczne) wykazujemy zwroty dotacji do dysponenta wykonane w styczniu?
 • Czy odsetki naliczone od dotacji przekazanej niepublicznej szkole podstawowej uznanej za nienależnie pobraną, sklasyfikowane w paragrafie 090 w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać tylko w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty" czy również w kolumnie „zaległości"?
 • Jeśli na wyciągu bankowym z 2.1.2023 r. są środki pieniężne regulujące należności cywilnoprawne z datą stempla 30.12.2022 r. to czy należy je zakwalifikować jako dochód wykonany i wykazać w sprawozdaniu rocznym Rb-27S za rok 2022?
 • W jaki sposób powinno się oszacować wartość nadpłaty z paragrafu 298 w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ w części A i w części B?
 • Czy zaangażowanie dotyczące wydatków niewygasających wykazuje się w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 r., jeżeli jednostka budżetowa miała ujęte w planie zadanie, na które miała zawartą umowę, zaangażowaną na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"?
 • Czy prawidłowo nie wykazaliśmy w Rb-NDS kredytu na tzw. przejściowy deficyt ale w sytuacji gdy zaciągnięto go na początku 2022 r. a spłacono po 30.9.2022 r.? Spłata była więc już po kwartalnym okresie sprawozdawczym.
 • Jeśli jednostka budżetowa złoży sprawozdanie w formie pisemnej, pomimo, że przy sprawozdaniach z operacji finansowych jest teraz taki obowiązek i pomimo, że zarząd JST wskaże elektroniczną formę złożenia sprawozdania w przypadku sprawozdań budżetowych, to czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy takie sprawozdanie uznaje się wtedy za złożone?

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania dotyczącymi zagadnień poruszanych w książce, których nie zamieściliśmy w wersji papierowej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 462
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8291-735-2
 • EAN: 9788382917352
 • Kod serwisu: 00971900

Kategorie