Wina rozkładu pożycia w prawie rozwodowym

Promocyjna cena
%
 • 237,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 209,25 zł
  Cena katalogowa: 279,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie problematyki winy rozkładu pożycia. W pracy kompleksowej analizie dogmatycznej poddano samo pojęcie winy oraz przesłanki jej przypisania w kontekście prawa rozwodowego... więcej ›

Opis książki

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki winy rozkładu pożycia.

W pracy kompleksowej analizie dogmatycznej poddano samo pojęcie winy oraz przesłanki jej przypisania w kontekście prawa rozwodowego. Tytułowa wina rozkładu pożycia została osadzona w systemie prawa rodzinnego z uwzględnieniem funkcji, jakie ma ona spełniać. Poza tym została ona skonfrontowana z winą jako przesłanką odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Analizy teoretyczne posłużyły do naświetlenia i przedstawienia propozycji rozwiązania zagadnień budzących nieustające wątpliwości w orzecznictwie sądowym, takich jak: znaczenie przebaczenia, doniosłość – dla przypisania winy – zachowań z okresu poprzedzającego zawarcie małżeństwa czy przypisanie winy rozkładu pożycia w przypadku wielości jego przyczyn.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnień:

 • cele i funkcje winy rozkładu pożycia;
 • charakter przyczyn rozkładu pożycia, doniosłych z perspektywy winy oraz ich powiązania kauzalnego z rozkładem oraz zupełnym i trwałym rozkładem pożycia;
 • źródła, przedmiot oraz treść bezprawności zachowań małżonków oraz okoliczności ją wyłączające;
 • istota oraz przedmiot zawinienia w prawie rozwodowym;
 • przesłanki przypisania winy rozkładu pożycia.

Książka przedstawia zagadnienie o dużym znaczeniu praktycznym. Jej adresatami są nie tylko naukowcy zajmujący się prawem rodzinnym, odpowiedzialnością cywilną, a nawet teorią prawa, ale przede wszystkim praktycy: adwokaci, radcowie prawni oraz sędziowie orzekający w sprawach rozwodowych. Jest ona skierowana także do wszystkich osób zainteresowanych prawem cywilnym w szczególności rodzinnym.

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

Introduction

Rozdział I. Perspektywa historyczna

 • § 1. Dawne prawo polskie oraz prawo okresu zaborów
 • § 2. Projekt Prawa małżeńskiego z 1929 r.
 • § 3. Unifikacja prawa cywilnego – dekret Prawo małżeńskie z 1945 r.
 • § 4. Kodyfikacja prawa rodzinnego – Kodeks rodzinny z 1950 r.

Rozdział II. Cele, funkcje i znaczenie winy w prawie rozwodowym

 • § 1. Zagadnienia terminologiczne
 • § 2. Cele i funkcje winy rozkładu pożycia
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Funkcje winy rozkładu pożycia małżeńskiego jako elementu negatywnej przesłanki rozwodowej (art. 56 § 3 KRO)
  • III. Funkcje winy rozkładu pożycia jako elementu . rozstrzygnięcia w sentencji wyroku rozwodowego (art. 57 KRO)
 • § 3. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego jako element sankcji oraz odpowiedzialności prawnej
  • I. Sankcje w prawie rozwodowym
  • II. Struktura normatywna sankcji w prawie rozwodowym
  • III. Odpowiedzialność prawna w prawie rozwodowym

Rozdział III. Zagadnienia konstrukcyjne winy rozkładu pożycia

 • § 1. Problem jedności pojęcia winy w prawie karnym i cywilnym
 • § 2. Specyfika winy rozkładu pożycia małżeńskiego – ekspozycja problemów
 • § 3. Wina a rozkład i zupełny oraz trwały rozkład pożycia
 • § 4. Wina a przyczyna rozkładu pożycia
 • § 5. Związek przyczynowy
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Problematyka przyczynowości w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej
  • III. Problem stosowania art. 361 KC w zakresie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego
  • IV. Konstrukcja powiązania przyczyny z rozkładem pożycia małżeńskiego
  • V. Problematyka przebaczenia
  • VI. Problem pogłębiania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
 • § 6. Selekcja przyczyn rozkładu pożycia: czyn małżonka jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Czyn w prawie cywilnym
  • III. Czyn w prawie karnym
  • IV. Wnioski dla prawa rodzinnego
  • V. Zaniechanie jako przyczyna rozkładu pożycia
 • § 7. Bezprawność
  • I. Zagadnienia ogólne – konieczność ustalenia bezprawności . jako przesłanki przypisania winy rozkładu pożycia
  • II. Przedmiot i źródło bezprawności
  • III. Stosunek prawny małżeństwa jako źródło oceny bezprawności zachowań małżonka
  • IV. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23–30 KRO) jako źródło norm postępowania
   • 1. Normatywna konstrukcja praw i obowiązków małżonków
   • 2. Dekodowanie norm postępowania z przepisów prawa . rodzinnego
   • 3. Problem naruszenia zasad współżycia społecznego jako źródła bezprawności zachowań małżonka
   • 4. Zachowania małżonków z okresu poprzedzającego zawarcie małżeństwa
  • V. Skutek zachowania małżonka a bezprawność
   • 1. Zagadnienia wprowadzające
   • 2. Bezprawność a rozkład pożycia małżeńskiego
  • VI. Bezprawność a elementy subiektywne
  • VII. Bezprawność zachowania małżonka a należyta staranność
 • § 8. Okoliczności wyłączające bezprawność
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Zarys konstrukcji okoliczności wyłączających bezprawność w prawie karnym
  • III. Konstrukcja okoliczności wyłączających bezprawność w prawie cywilnym
  • IV. Konstrukcja okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia obowiązków małżonków
  • V. Uzasadnienie istnienia okoliczności wyłączających bezprawność w prawie małżeńskim
  • VI. Szczegółowe zagadnienia okoliczności wyłączających bezprawność
   • 1. Uwaga wstępna
   • 2. Obrona konieczna
   • 3. Stan wyższej konieczności
   • 4. Działanie w ramach porządku prawnego (działanie w granicach uprawnień i obowiązków; wykonywanie prawa podmiotowego) oraz kolizja obowiązków
    • A. Zarys zagadnienia w prawie karnym oraz cywilnym
    • B. Działanie w ramach porządku prawnego: w granicach uprawnień i obowiązków; wykonywanie prawa podmiotowego oraz kolizja obowiązków w prawie rodzinnym
   • 5. Zgoda
 • § 9. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego w znaczeniu subiektywnym – zagadnienia ogólne
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Istota winy jako przesłanki cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Przedmiot zawinienia
  • III. Istota winy jako przesłanki odpowiedzialności karnej
   • 1. Uwagi wstępne
   • 2. Ujęcia psychologiczne
   • 3. Ujęcia normatywne
   • 4. Nowsze ujęcia
  • IV. Przedmiot zawinienia oraz istota winy rozkładu pożycia małżeńskiego w poglądach doktryny
  • V. Przedmiot zawinienia oraz istota winy rozkładu pożycia małżeńskiego – stanowisko własne
   • 1. Przedmiot zawinienia – wina a czyn naruszający obowiązki małżeńskie oraz rozkład pożycia małżeńskiego
   • 2. Istota winy rozkładu pożycia małżeńskiego
 • § 10. Zawinienie zachowania (czynu) stanowiącego przyczynę rozkładu pożycia
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Elementy wpływające na przypisanie winy czynu stanowiącego przyczynę rozkładu pożycia
   • 1. Stosunek intelektualno-psychiczny
    • A. Uwagi wstępne
    • B. Umyślność
     • a. Uwagi wstępne
     • b. Element intelektualny zamiaru – świadomość
     • c. Element wolicjonalny zamiaru
    • C. Nieumyślność
     • a. Uwagi wstępne
     • b. Zarys problematyki nieumyślności w prawie karnym
     • c. Zarys problematyki nieumyślności w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej
     • d. Nieumyślność naruszenia obowiązków małżonków
      • i. Brak zamiaru
      • ii. Przewidywanie (możliwość przewidywania) naruszenia obowiązków małżeńskich
      • iii. Źródło wzorca należytej staranności wykonywania obowiązków małżeńskich
      • iv. Rekonstrukcja wzorca należytej staranności wykonywania obowiązków małżeńskich
   • 2. Zarzucalność
 • § 11. Przesłanki przypisania winy
  • I. Podmiotowa zdolność do zawinienia – poczytalność
   • 1. Konstrukcja normy
   • 2. Zawinione wprowadzenie się w stan niepoczytalności
  • II. Rozpoznanie bezprawności czynu
  • III. Błąd co do okoliczności faktycznych
  • IV. Inne okoliczności wpływające na „wymagalność" postępowania zgodnego z normą
  • V. Problem dozwolonej reakcji małżonka skrzywdzonego
 • § 12. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego jako zawinienie skutku czynu
  • I. Konstrukcja zawinienia „deliktu małżeńskiego" a zawinienie rozkładu pożycia
  • II. Wina wyłączna

Podsumowanie i wnioski

Summary and conclusions

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 488
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 710 g
 • ISBN: 978-83-8356-042-7
 • EAN: 9788383560427
 • Kod serwisu: 00990700

Kategorie