dr hab. Anna Kościółek, prof. UR

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca licznych uniwersytetów zagranicznych. Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego procesowego, w tym monografii „Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym" oraz „Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym", za którą otrzymała Nagrodę Forum Prawa Mediów Elektronicznych za najlepszą monografię dotyczącą nowych technologii.