Kompleksowa oferta publikacji i szkoleń. Aktualnie i praktycznie o nowych przepisach!

 • Poznaj właściwą interpretację nowych przepisów
 • Skorzystaj z doświadczeń i opinii ekspertów
 • Zdobądź rzetelne informacje o swoich prawach i obowiązkach
 • Zastosuj praktyczne wskazówki na temat wdrożenia
Komentarze

Polska ustawa

Bestseller

Redakcja: dr adw. Paweł Litwiński
 • Pierwszy komentarz omawiający przepisy nowej ustawy
 • Warunki i tryb certyfikacji
 • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów
 • Kwestie kontroli przestrzegania przepisów
 • Zmiany w przepisach Kodeksu pracy

Przepisy RODO

Bestseller

Redakcja: dr adw. Paweł Litwiński
 • Najczęściej rekomendowany komentarz do RODO
 • Przedstawienie i wyjaśnienie założeń rozporządzenia
 • Praktyczne wskazówki ułatwiające rozpoczęcie stosowania nowych przepisów
 • Omówienie najistotniejszych problemów interpretacyjnych

Odesłanie do polskiej ustawy

Bestseller

Redakcja: dr r.pr. Marlena Sakowska-Baryła
 • Szczegółowe omówienie RODO z odesłaniem do polskiej ustawy
 • Rekomendacje sposobów stosowania przepisów rozporządzenia
 • Omówienie obowiązków administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe
 • Szczegółowa prezentacja praw osób, których dane dotyczą

Praktyczne podejście

15%
taniej

Autor: Anna Dmochowska, Aleksandra Piotrowska
 • Przystępna wykładnia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z praktycznymi przykładami
 • Analiza zakresu stosowania przepisów pod kątem podmiotowym i przedmiotowym
 • Odwołania do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 oraz orzecznictwa
 • Wykładnia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wytycznych RODO
Zbiory przepisów i wzory

Wzory klauzul

Niezbędnik

Autor: Agnieszka Sagan-Jeżowska
 • Gotowe do zastosowania zapisy klauzul wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Propozycje różnych modeli stosowania podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.
 • Wskazówki, na co zwrócić szczególną uwagę przy dostosowywaniu wzorów klauzul do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
 • Praktyczny komentarz do każdego wzoru z informacjami dotyczącymi zastosowanych rozwiązań w zakresie stosowania RODO oraz propozycje możliwych sposobów spełniania obowiązków informacyjnych i pozyskiwania zgód.

Przepisy i schematy

15%
taniej

Opracowanie: dr Grzegorz Sibiga, Katarzyna Syska
 • Pełen tekst RODO, w którym powiązano 99 artykułów RODO z 173 motywami preambuły, tworząc wygodą nawigację po przepisach.
 • Wykaz obowiązków dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, które musi spełnić administrator danych.
 • Schematy procedur działania w zakresie powoływania IOD, outsorcingu przetwarzania danych, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

Sektor medyczny

Poradnik

Bestseller

Redakcja: Aneta Sieradzka, dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
Autor: Maciej Gawroński, Michał Kibil, Ilona Kuźniecow, dr Paweł Litwiński, dr Michał Miłosz, dr inż. Robert Mołdach, Izabela Oleksy-Piesik, Monika Wieczorek, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, dr inż. Kajetan Wojsyk

Szkolenie

Prowadzi: adw. dr Paweł Litwiński
Warszawa

Kadry

Poradniki

RODO w sądach

Nowość

Autor: dr Monika Brzozowska-Pasieka
 • Kompleksowe omówienie problematyki przetwarzania danych osobowych przez podmioty postępowań sądowych.
 • Szczegółowe przedstawienie tematyki udostępniania, otrzymywania i archiwizacji danych z wykorzystaniem pośrednich środków komunikacji.
 • Przystępny sposób prezentacji problemu oraz konkretnego rozwiązania wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej.

Marketing

Bestseller

Autor: Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik
 • Koncentracja na kluczowych zagadnieniach RODO w zakresie marketingu i sprzedaży.
 • Omówienie skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy przepisami RODO, a regulacjami innych gałęzi prawa, np. prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 • Zobrazowanie omawianych problemów dzięki licznym przykładom, tabelom i schematom.

Audyt wdrożeniowy

Bestseller

Autor: Agnieszka Sagan-Jeżowska
 • Przykładowa metodyka przeprowadzania kontroli zgodności z RODO.
 • Harmonogram kontroli wraz ze wzorami i wskazówkami, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego ustalaniu.
 • Opis obszarów, które powinny zostać objęte kontrolą wraz z przykładowym zakresem czynności kontrolnych oraz najczęściej występującymi uchybieniami.

Dla firm

Bestseller

Autor: Leszek Kępa
 • Kompleksowy i przystępnie napisany przewodnik dla firm, jak legalnie i bezpiecznie przetwarzać dane osobowe zgodnie z nowymi przepisami RODO.
 • Analiza wymagań ustawowych w zakresie RODO z perspektywy procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
 • Przetwarzanie danych osobowych w różnych działach firmy (HR, marketing, sprzedaż, księgowość, obsługa klienta, windykacja, informatyka itp.) w oparciu o praktyczne przykłady.

Spółdzielnia mieszkaniowa

Bestseller

Autor: Maciej J. Nowak, Zuzanna Tokarzewska-Żarna
 • Publikacja opisuje udostępnianie danych osobowych lub dokumentów członków osobom trzecim, np. bankom, małżonkom, wierzycielom
 • Omawia przechowywanie aktów notarialnych umowy sprzedaży lokali wchodzących do zasobów wspólnoty.
 • Wyjaśnia w jaki sposób może być zorganizowany monitoring, rejestracja osób na terenie nieruchomości.

IOD (były ABI)

15%
taniej

Redakcja: Maciej Kołodziej
 • Przewodnik dla inspektorów, wskazujący obszary, w których należy prowadzić identyfikację stanu procesów ochrony danych oraz adaptację i wdrożenie przepisów RODO
 • Istotne dla IOD zagadnienia techniczne i prawne
 • Opinie specjalistów w kontekście najczęściej występujących problemów interpretacyjnych

Dla aplikantów i adwokatów

15%
taniej

Redakcja: Doc. dr Arwid Mednis, Maciej Pisz, Andrzej Zwara
 • Metodyka pracy adwokatów i aplikantów w zakresie ochrony danych
 • Kluczowe problemy w zakresie ochrony danych osobowych, ujawniające się w praktyce adwokackiej na tle przepisów RODO
 • Zasady postępowania i wzory dokumentów

Kancelaria prawna

15%
taniej

Redakcja: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
 • Wymogi RODO a przechowywanie danych w kancelarii
 • Odpowiedzialność prawnika za naruszenie wymogów bezpieczeństwa
 • Zasady bezpieczeństwa IT w kancelarii
 • Wykorzystanie systemów i narzędzi IT w pracy prawnika
Szkolenia
IOD
Prowadzący: adw. dr Paweł Litwiński
Warszawa, 4 czerwca 2019 r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Prowadzący: adw. dr Grzegorz Sibiga
Warszawa, 5 czerwca 2019 r.
RODO W PRAKTYCE
Prowadzi: adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga
Warszawa, 13 czerwca 2019 r.