Kompleksowa oferta publikacji i szkoleń.

 • Poznaj właściwą interpretację przepisów
 • Skorzystaj z doświadczeń i opinii ekspertów
 • Zdobądź rzetelne informacje o swoich prawach i obowiązkach
Nowości

Szczegółowe omówienie

Redakcja: dr Paweł Litwiński
 • Kompleksowa analiza przepisów ochrony danych osobowych z uwzględnieniem trzech lat doświadczeń stosowania RODO.
 • Praktyczne wskazówki ułatwiające stosowania przepisów rozporządzenia.
 • Wiele odwołań do praktyki stosowania prawa na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Decyzje organów nadzorczych i wyroki sądów wydawane na podstawie komentowanych przepisów.
 • Rekomendacje oraz opinie krajowych i europejskich organów nadzorczych.

System Compliance

Autor: dr Paweł Mielniczek
 • Omówienie 4 faz związanych z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego systemu ochrony danych osobowych.
 • Wskazanie zidentyfikowanych przypadków i kryteriów oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych
 • Przedstawienie wyników audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
 • Omówienie prawdopodobieństwa naruszeń, rekomendacji oraz kwestionariuszy administratora, procesora i właściciela zasobu.
Dostęp do informacji

Wzory decyzji odmownych

Płyta CD

Autor: dr Kazimierz Pawlik
 • Kompleksowe przedstawienie instytucji odmowy udostępnienia informacji publicznej z perspektywy dysponenta informacji.
 • Omówienie „krok po kroku" w jaki sposób powinien zostać rozpatrzony wniosek dostępowy.
 • Całość publikacji oparta jest na kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych.
 • Liczne wzory dokumentów na płycie CD.

Wzory dokumentów

Płyta CD

Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Przemysław Szustakiewicz
 • Omówienie zasad dostępu do informacji publicznej.
 • Odpowiedzi na liczne pytania.
 • Zbiór orzecznictwa NSA oraz WSA.
 • Wyjaśnienia wskazujące praktyczne konsekwencje wydanych wyroków sądowych.
 • Wzory dokumentów na płycie CD

Przewodnik po zmianach

 • Praktyczna analiza zmian z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz programu otwierania danych.
 • Poradnik zawiera omówienie nowych definicji, obowiązków i procedur w odniesieniu do wprowadzonych zmian.
 • Książka skierowana jest do osób zajmujących się udostępnianiem informacji, administratorów stron BIP, inspektorów ochrony danych osobowych, osób zajmujących się kształtowaniem polityki informacyjnej w urzędach, a także rzeczników prasowych i administratorów informacji publicznej.
Inspektor Ochrony Danych

Must have dla IOD

Redakcja: Maciej Kołodziej
 • Przewodnik dla ADO i IOD.
 • Omówienie zagadnień organizacyjnych, technicznych i prawnych, istotnych przy właściwym stosowaniu przepisów.
 • Wskazanie najważniejszych obszarów, w których należy zastosować wymagania stawiane przez RODO.
 • Doświadczeni autorzy zawodowo zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych.

Zbiór przepisów

 • Najnowszy stan prawny.
 • Przypisy od Redakcji
 • Czytelne hasła i teksty.
 • Indeks rzeczowy.
Poradniki

RODO w zatrudnieniu

Redakcja: dr Dominika Dörre-Kolasa
 • Jedyne na rynku kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Zbiór praktycznych komentarzy pozwalający na ocenę wykorzystywanych zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Zbiór modelowych rozwiązań, których implementacja zapewni zgodność przetwarzania danych z prawem zarówno unijnym, jak i krajowym.
 • Instrument „wprowadzający” Czytelnika na pole ochrony danych osobowych pracowników odbywające się w ramach społeczeństwa cyfrowego.
 • Przewodnik po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Wgląd na problemy i rozwiązania pojawiające się na gruncie ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia po wejściu w życie RODO.

Wzory dokumentów

Redakcja: Aneta Sieradzka, r.pr. Monika Wieczorek
 • Szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę.
 • Praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów.
 • Duża liczba przykładów oraz wyróżnienia szczególnie ważnych zagadnień.
 • Liczne wzory dokumentów i rozwiązań związanych ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów.

Praktyczny przewodnik

Redakcja: dr Aneta Sieradzka, Monika Wieczorek
 • Praktyczny przewodnik po najważniejszych aspektach przetwarzania danych przy użyciu monitoringu.
 • Omówienie problematyki stosowania monitoringu z perspektywy sektora publicznego.
 • Opis dokumentacji wewnętrznej, jaką powinien posiadać podmiot stosujący nagrania z monitoringu, ze szczególnym ukierunkowaniem na monitoring pracowników.
 • Praktyczne porady, które można zastosować, aby wiedzieć, jak zgodnie z przepisami stosować monitoring wizyjny, monitoring pracowników oraz udostępniać go uprawnionym podmiotom.
 • Przystępny język pozwalający zrozumieć omawiane wymagania i zabezpieczenia osobom bez technicznego wykształcenia.
 • Przykłady, zdjęcia, tabele i schematy, które obrazują poruszane zagadnienia.

Tabele i schematy

Autor: Leszek Kępa
 • Najważniejsze rodzaje zabezpieczeń oraz ich dobór w zależności od rodzaju przetwarzania.
 • Opis praktycznych zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych, zilustrowany wieloma przykładami.
 • Wykaz wymagań, opis uznanych norm i standardów pomocnych przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem danych.
 • Praktyczne porady z uwzględnieniem odpowiedniego oprogramowania.
 • Przykłady, zdjęcia, tabele i schematy obrazujące poruszane zagadnienia.

Wytyczne EROD

Redakcja: dr Aneta Sieradzka
 • Omówienie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących monitoringu wizyjnego z 29 stycznia 2020 r.
 • Omówienie przepisów RODO w kontekście stosowania monitoringu w placówkach medycznych.
 • Schematy przebiegu postępowania przed Prezesem UODO i Rzecznikiem Praw Pacjenta.
 • Wzory dokumentów i rozwiązań do zastosowania w placówkach medycznych stosujących monitoring.
 • Liczne przykłady z praktyki placówek medycznych.

Dla firm

Niezbędnik

Autor: Leszek Kępa
 • Jak legalnie i bezpiecznie przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.
 • Analiza wymagań ustawowych z perspektywy procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
 • Przetwarzanie danych osobowych w różnych działach firmy (HR, marketing, sprzedaż, księgowość, obsługa klienta, windykacja, informatyka itp.).
 • Wyjaśnienie aspektów szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych.

Audyt wdrożeniowy

Bestseller

Autor: Agnieszka Sagan-Jeżowska
 • Przykładowa metodyka przeprowadzania kontroli zgodności z RODO.
 • Harmonogram kontroli wraz ze wzorami i wskazówkami, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego ustalaniu.
 • Opis obszarów, które powinny zostać objęte kontrolą wraz z przykładowym zakresem czynności kontrolnych oraz najczęściej występującymi uchybieniami.

Wzory klauzul

Niezbędnik

Autor: Agnieszka Sagan-Jeżowska
 • Gotowe do zastosowania zapisy klauzul wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Propozycje różnych modeli stosowania podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.
 • Wskazówki, na co zwrócić szczególną uwagę przy dostosowywaniu wzorów klauzul do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
 • Praktyczny komentarz do każdego wzoru z informacjami dotyczącymi zastosowanych rozwiązań.

Sprzedaż i Marketing

Bestseller

Autor: Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik
 • Koncentracja na kluczowych zagadnieniach RODO w zakresie marketingu i sprzedaży.
 • Omówienie skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy przepisami RODO, a regulacjami innych gałęzi prawa, np. prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 • Zobrazowanie omawianych problemów dzięki licznym przykładom, tabelom i schematom.

Spółdzielnia mieszkaniowa

Bestseller

Autor: Maciej J. Nowak, Zuzanna Tokarzewska-Żarna
 • Publikacja opisuje udostępnianie danych osobowych lub dokumentów członków osobom trzecim, np. bankom, małżonkom, wierzycielom.
 • Omawia przechowywanie aktów notarialnych umowy sprzedaży lokali wchodzących do zasobów wspólnoty.
 • Wyjaśnia w jaki sposób może być zorganizowany monitoring, rejestracja osób na terenie nieruchomości.

RODO w sądach

Poradnik

Autor: dr Monika Brzozowska-Pasieka
 • Kompleksowe omówienie problematyki przetwarzania danych osobowych przez podmioty postępowań sądowych.
 • Szczegółowe przedstawienie tematyki udostępniania, otrzymywania i archiwizacji danych z wykorzystaniem pośrednich środków komunikacji.
 • Przystępny sposób prezentacji problemu oraz konkretnego rozwiązania wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej.

Sektor medyczny

Bestseller

Redakcja: dr Aneta Sieradzka, dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Liczne przykłady związane z prawidłowym przetwarzaniem szczególnych kategorii medycznych danych osobowych.
 • Wzory dokumentów i rozwiązań do zastosowania w jednostkach przetwarzających dane osobowe medyczne.
 • Schematy przebiegu postępowania przed Prezesem UODO.
 • Uwzględnienie aktualnych propozycji kodeksów postępowania dla sektora ochrony danych osobowych.
 • Doskonały zespół Autorów.

Sektor medyczny

Bestseller

Autorzy: adw. Klara Andres, Edyta Bielak-Jomaa, dr hab. Mariusz Jagielski, Piotr Kawczyński, Monika Krasińska, dr adw Paweł Litwiński, dr Aneta Sieradzka, dr inż. Kajetan Wojsyk
 • Omówienie ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych w kontekście danych osobowych medycznych.
 • Wzory dokumentów i rozwiązań do zastosowania w jednostkach przetwarzających dane.
 • Liczne przykłady związane z prawidłowym przetwarzaniem medycznych danych osobowych.
 • Doskonały zespół Autorów.

Sektor medyczny

Wzory umów

Redakcja: dr Aneta Sieradzka
 • Omówienie zakresu stosowania Dyrektywy Fałszywkowej w Polsce i na terenie UE.
 • Praktyczne wyjaśnienia dla środowiska medycznego.
 • Omówienie wpływu RODO na sektor medyczno-farmaceutyczny.
 • Wzory różnych dokumentów np. umów i procedur.
Szkolenia online

Cykl 4 szkoleń

Prelegenci: Piotr Kawczyński, adw. dr Paweł Litwiński
13 października 2022 - 17 listopada 2022 r.

Cykl 5 szkoleń

7 wybitnych prelegentów
26 października 2022 - 21 grudnia 2022

Praktyczne aspekty

Prelegent: Katarzyna Sandecka
21 listopada 2022 r.