Nowość Bestseller

Czynności pracownika kancelarii notarialnej. Zeszyt 5. Wnioski wieczystoksięgowe z opłatami sądowymi

 • 189,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 170,10 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompendium, które kompleksowo omawia zagadnienia związane ze składaniem wniosków wieczystoksięgowych oraz opłat sądowych. Publikacja zawiera liczne przykłady i wskazówki, które ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Ponadto znajdują się tam przepisy z aktów prawnych, które są potrzebne przy danej czynności... więcej ›

Opis książki

Czynności pracownika kancelarii notarialnej to kompendium, które kompleksowo omawia zagadnienia związane z prowadzeniem kancelarii notarialnej.

Zeszyt 5. odnosi się do szeroko pojętego składania wniosków wieczystoksięgowych oraz opłat sądowych. Porusza zagadnienia, które dotyczą m.in.:

 • informacji podstawowych o księgach wieczystych,
 • zarysu postępowania wieczystoksięgowego,
 • wytycznych w akcie notarialnym do sporządzenia projektu wniosku,
 • opłat sądowych,
 • systemu teleinformatycznego do składania wniosków,
 • typowych wniosków o wpis w księdze wieczystej,
 • najczęstszych uwag wizytatorów notarialnych.

Publikacja zawiera liczne przykłady i wskazówki, które ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Z uwagi na odbiorcę w publikacji wyszczególniono najważniejsze kwestie, wskazano odpowiednie przepisy ustawy potrzebne przy dokonywaniu poszczególnych czynności, a także dodano uwagi szczegółowe, o których każdy pracownik powinien wiedzieć. W publikacji znajduje się również miejsce na notatki Czytelnika, które są również czasami poprzedzone notatkami Autora.

Publikacja pozwoli na:

 • zapoznanie się z każdym aspektem pracy notariusza;
 • przygotowanie wniosku wieczystoksięgowego;
 • dokładne zaznajomienie się z pożądaną tematyką;
 • uniknięcie problemów, które pojawiają się podczas pracy notariusza i kancelarii notarialnej;
 • sprawdzenie jakie jest najlepsze rozwiązanie danego problemu.

Publikacja skierowana jest w szczególności do pracowników kancelarii notarialnej. Polecana jest także notariuszom, ponieważ stanowi systemowe omówienie aspektów pracy. Będzie przydatna przede wszystkim dla notariuszy zakładających swoja kancelarię i zaczynających karierę w notariacie, a także dla zastępców notariuszy i aplikantów notarialnych. Ponadto dla praktyków zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz, jako literatura uzupełniająca, oraz dla studentów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą notariusza oraz osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Księga wieczysta – informacje podstawowe

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Numer księgi wieczystej
 • 3. Działy księgi wieczystej
 • 4. Zamknięcie księgi wieczystej
 • 5. System prowadzenia ksiąg wieczystych
 • 6. Właściwość sądu
 • 7. Zasada jawności
 • 8. Akta księgi wieczystej
 • 9. Odpis księgi wieczystej
 • 10. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • 11. Wzmianka w księdze wieczystej
 • 12. Zbiory dokumentów
 • 13. Księgi dawne
 • 14. Inne rejestry

Rozdział 2. Zarys postępowania wieczystoksięgowego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Strony postępowania
 • 3. Wniosek
 • 4. Problem wniosków o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji
 • 5. Tok postępowania przed sądem prowadzącym księgi wieczyste

Rozdział 3. Wytyczne w akcie notarialnym do sporządzenia projektu wniosku

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Kontekst historyczny
 • 3. Aktualny stan prawny
 • 4. Wytyczne do sporządzenia projektu wniosku
 • 5. Informacja dla stron czynności
 • 6. Informacja o stronach czynności
 • 7. Informacje dotyczące postępowania wieczystoksięgowego
 • 8. Żądania wpisów nieobowiązkowych
 • 9. Wiele żądań w jednym wniosku
 • 10. Żądania obejmujące odesłania do innych części aktu
 • 11. Doręczenie zawiadomienia o dokonanym wpisie
 • 12. Pouczenia w treści aktu
 • 13. Załączniki do wniosku wieczystoksięgowego
 • 14. Wytyczne co do opłat sądowych

Rozdział 4. Opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

Rozdział 5. System teleinformatyczny

Rozdział 6. Typowe wnioski o wpis w księdze wieczystej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Etapy wypełniania wniosku o wpis
 • 3. Walidacja wniosku
 • 4. Kopiowanie wnioskodawców, uczestników postępowania, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych
 • 5. Tworzenie i wypełnianie wniosku
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Nagłówek
  • 5.3. Dane aktu notarialnego
  • 5.4. Dane o opłacie za wniosek
  • 5.5. Dane wnioskodawców
  • 5.6. Dane uczestników postępowania
  • 5.7. Żądania wniosku
   • 5.7.1. Uwagi ogólne
   • 5.7.2. Żądanie założenia księgi wieczystej
   • 5.7.3. Założenie KW w wyniku odłączenia z jednej lub kilku KW
   • 5.7.4. Odłączenie części lub całości nieruchomości i przyłączenie do istniejącej KW
   • 5.7.5. Założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu
   • 5.7.6. Przekształcenie prawa ujawnionego w KW w inne prawo/ oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
  • 5.8. Wpis/zmiana/wykreślenie wpisów współobciążających więcej niż jedną KW oraz wpis/zmiana/wykreślenie wpisów dla nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokale
  • 5.9. Wpis/zmiana/wykreślenie w księdze istniejącej
 • 6. Wykaz dokumentów
 • 7. Składanie wniosku

Rozdział 7. Najczęstsze zastrzeżenia wizytatorów notarialnych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Termin złożenia wniosku
 • 3. Przekazanie opłaty właściwemu sądowi
 • 4. Wysyłanie do sądu potwierdzenia opłaty
 • 5. Sprostowanie wniosku wieczystoksięgowego a jego zmiana
 • 6. Składanie kolejnego wniosku po sporządzeniu protokołu sprostowania oczywistej omyłki

Aneks

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Kancelaria w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 206
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 350 g
 • ISBN: 978-83-8356-423-4
 • EAN: 9788383564234
 • Kod serwisu: 0A008700

Kategorie

Tagi