Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 107,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 152,15 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), która weszła w życie 28.8.2018 r. Celem regulacji jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług kluczowych i usług... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), która weszła w życie 28.8.2018 r.

Celem regulacji jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych. Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje kilkanaście kategorii podmiotów, w szczególności tzw. operatorów usług kluczowych, tj. firmy działające w sektorach:

 • finansowym, m.in. banki krajowe i zagraniczne oraz ich oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • energetycznym, m.in. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania ropy naftowej, wytwarzania paliw syntetycznych, przetwarzania albo magazynowania energii elektrycznej, wydobywania gazu ziemnego,
 • transportowym, np. przewoźnicy lotniczy i kolejowi, podmioty zajmujące się transportem drogowym,
 • ochrony zdrowia, np. podmioty lecznicze, wytwórcy produktów leczniczych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie aptek, przedsiębiorcy prowadzący hurtownie farmaceutyczne,
 • zaopatrzenia w wodę pitną, tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
  • dostawców usług cyfrowych;
  • Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (tzw. zespoły CSIRT poziomu krajowego);
  • sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa;
  • podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa;
  • Pełnomocnika Rządu;
  • Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa (służący komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w tej dziedzinie).

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zawiera również zasady wskazywania operatorów usług kluczowych i określa ich obowiązki dotyczące wdrożenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego m.in.:

 • zarządzanie ryzykiem,
 • stosowanie zabezpieczeń systemów informacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka, procedur i mechanizmów zgłaszania oraz
 • postępowania z incydentami, prowadzenia dokumentacji czy organizacji struktur wewnętrznych.

Operator usługi kluczowej ma również zapewnić przeprowadzenie minimum raz na 2 lata audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej oraz powołać osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustanowiono organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru wobec operatorów usług kluczowych w sektorach wymienionych w dyrektywie 2016/1148/UE (tzw. dyrektywie NIS).

Ustawa przewiduje, że minister właściwy ds. informatyzacji będzie m.in.:

 • monitorował wdrażanie Strategii Cyberbezpieczeństwa,
 • prowadził wykaz operatorów usług kluczowych i politykę informacyjną dotyczącą krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • realizował obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji unijnych.

Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dokonano kompleksowej regulacji zagadnień, m.in. dotyczących:

 • podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa,
 • identyfikacji i rejestracji operatorów usług kluczowych,
 • obowiązków operatorów usług kluczowych w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów informacyjnych,
 • obowiązków dostawców usług cyfrowych, w tym sformułowano m.in. wymagania, jakie muszą spełnić dostawcy usług cyfrowych w zakresie zabezpieczeń systemów informacyjnych służących do świadczenia usług cyfrowych,
 • obowiązków podmiotów publicznych, gdzie zostały zdefiniowane obowiązki podmiotów publicznych objętych zakresem ustawy,
 • zasad udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych, gdzie zostały wyodrębnione zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • nadzoru i kontroli operatorów usług kluczowych,
 • nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Publikacja jest skierowana do:

 • praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, jak również
 • specjalistów zajmujących się na co dzień zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa IT,
 • operatorów usług kluczowych wszystkich sektorów,
 • dostawców usług cyfrowych,
 • organów administracji publicznej,
 • specjaliści compliance.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 462
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 580 g
 • ISBN: 978-83-8158-508-8
 • EAN: 9788381585088
 • Kod serwisu: 00803700

Kategorie

Tagi