Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Metodyka omawia problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym.  Publikacja wzbogacona jest o orzecznictwo oraz wzory pism procesowych dzięki czemu stanowi nie tylko teoretyczne opracowanie, lecz także praktyczne narzędzie dla osób, które... więcej ›

Opis książki

Metodyka omawia problematykę systemu środków zaskarżenia występujących w postępowaniu cywilnym. 

Publikacja wzbogacona jest o orzecznictwo oraz wzory pism procesowych dzięki czemu stanowi nie tylko teoretyczne opracowanie, lecz także praktyczne narzędzie dla osób, które będą sporządzać środki zaskarżenia.

Szóste – uaktualnione i uzupełnione – wydanie książki uwzględnia wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do przepisów regulujących środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym od reformy postępowania cywilnego z 2019 r. Ponadto zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny:

 • do zwyczajnych środków zaskarżenia (odwoławczych): zażalenia i apelacji;
 • do nadzwyczajnych środków zaskarżenia: skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz skargi nadzwyczajnej,
 • do szczególnych środków zaskarżenia, tj.: sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, odwołania do sadu od zarządzeń przewodniczącego (art. 160 i 226 KPC) oraz skargi na czynności komornika, oraz
 • do specjalnych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, tj.: zarzutu przeciwko podziałowi kwoty uzyskanej z egzekucji, skargi na udzielenie przybicia w egzekucji z ruchomości, zażalenia na postanowienie sądu co do przybicia w egzekucji nieruchomości, skargi na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy oraz skargi na czynności komornika w toku licytacji z nieruchomości, który pomogą wybrać i sporządzić pełnomocnikom procesowym właściwy środek zaskarżenia, wskazujący różnice pomiędzy środkami zaskarżenia wpływające na ich skuteczność w postępowaniu cywilnym.

Publikacja zawiera także wzory pism procesowych, m.in.:

 • zażalenie na postanowienie kończące postępowanie w sprawie,
 • apelację opartą na zarzucie naruszenia prawa materialnego,
 • skargę kasacyjną oczywiście uzasadnioną,
 • skargę o wznowienie postępowania,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • skargę na czynności komornika.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla: pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz sędziów i prokuratorów. Będzie również przydatna dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Rodzaje środków zaskarżenia

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla pisma procesowego
 • 3. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla pozwu
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Zwyczajne środki odwoławcze

 • 1. Zażalenie
  • 1.1. Uwagi wprowadzające
  • 1.2. Legitymacja do wniesienia zażalenia
  • 1.3. Terminy zaskarżenia orzeczenia
  • 1.4. Wymagania formalne zażalenia
  • 1.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych
 • 2. Apelacja
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Legitymacja do wniesienia apelacji
  • 2.3. Termin do wniesienia apelacji
  • 2.4. Wymagania formalne apelacji
  • 2.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych apelacji
 • 3. Przegląd orzecznictwa
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Zażalenie
  • 3.3. Apelacja

Rozdział 4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • 1. Skarga kasacyjna
  • 1.1. Uwagi wprowadzające
  • 1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
  • 1.3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej
   • 1.3.1. Przymus adwokacko-radcowski
   • 1.3.2. Podmioty legitymowane do wniesienia skargi kasacyjnej
  • 1.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
   • 1.4.1. Obligatoryjność żądania uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji (art. 387 § 2 KPC)
   • 1.4.2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej (dla strony i prokuratora)
  • 1.5. Wymagania formalne skargi kasacyjnej
  • 1.6. Podstawy skargi kasacyjnej
   • 1.6.1. Zagadnienia wstępne
   • 1.6.2. Naruszenie prawa materialnego (errores in iudicando)
   • 1.6.3. Naruszenie przepisów postępowania (errores in procedendo)
   • 1.6.4. Sposób formułowania zarzutu naruszenia przepisów postępowania
   • 1.6.5. Kwestie szczegółowe
   • 1.6.6. Kwestie dotyczące postępowania dowodowego
  • 1.7. Wskazanie i uzasadnienie przesłanek przedsądu
   • 1.7.1. Uwagi wstępne
   • 1.7.2. Przesłanka występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego
   • 1.7.3. Przesłanki istnienia potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów
   • 1.7.4. Przesłanka nieważności postępowania
   • 1.7.5. Przesłanka oczywiście uzasadnionej skargi kasacyjnej
  • 1.8. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi kasacyjnej
 • 2. Skarga o wznowienie postępowania
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie postępowania
  • 2.3. Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania
  • 2.4. Wymagania formalne skargi o wznowienie postępowania
  • 2.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi o wznowienie postępowania
 • 3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • 3.3. Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • 3.4. Wymagania formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • 3.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Legitymacja do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • 4.3. Termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • 4.4. Wymagania formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • 4.5. Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • 4.6. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • 5. Skarga nadzwyczajna
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Dopuszczalność skargi nadzwyczajnej
  • 5.3. Legitymacja do wniesienia skargi nadzwyczajnej
  • 5.4. Termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej
  • 5.5. Wymagania formalne skargi nadzwyczajnej
  • 5.6. Podstawy skargi nadzwyczajnej
  • 5.7. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi nadzwyczajnej
 • 6. Wniosek Prokuratora Generalnego o unieważnienie prawomocnego orzeczenia
  • 6.1. Uwagi wprowadzające
  • 6.2. Dopuszczalność wniosku
  • 6.3. Legitymacja do wniesienia wniosku
  • 6.4. Termin do wniesienia wniosku
  • 6.5. Wymagania formalne wniosku
  • 6.6. Podstawy wniosku
  • 6.7. Skutki niezachowania wymagań formalnych wniosku
 • 7. Przegląd orzecznictwa
  • 7.1. Skarga kasacyjna
  • 7.2. Skarga o wznowienie postępowania
  • 7.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • 7.4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
  • 7.5. Skarga nadzwyczajna
  • 7.6. Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia

Rozdział 5. Inne środki zaskarżenia

 • 1. Sprzeciw od wyroku zaocznego
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Legitymacja do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego
  • 1.3. Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego
  • 1.4. Wymagania formalne sprzeciwu od wyroku zaocznego
  • 1.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • 2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Legitymacja do wniesienia, termin i wymagania formalne zarzutów od nakazu zapłaty
  • 2.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych przewidzianych dla zarzutów
 • 3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Legitymacja do wniesienia, termin oraz wymagania formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • 3.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Legitymacja, termin i wymagania formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego
  • 4.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi na orzeczenie referendarza sądowego
 • 5. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego (art. 160 § 1 i art. 226 KPC)
 • 6. Skarga na czynność komornika
  • 6.1. Uwagi wprowadzające
  • 6.2. Legitymacja, termin i wymagania formalne skargi na czynności komornika
  • 6.3. Skutki niezachowania wymagań formalnych skargi na czynności komornika
 • 7. Inne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
  • 7.1. Zastrzeżenia do oszacowania wartości ruchomości (art. 853 § 2 KPC)
  • 7.2. Skarga na udzielenie przybicia w egzekucji z ruchomości (art. 870 § 1 KPC)
  • 7.3. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości (art. 950 KPC)
  • 7.4. Skarga na czynności komornika w toku licytacji z nieruchomości (art. 986 KPC)
  • 7.5. Zażalenie na postanowienie sądu co do przybicia w egzekucji nieruchomości (art. 997 KPC)
  • 7.6. Zarzuty przeciwko planowi podziału kwoty uzyskanej z egzekucji (art. 1027 § 2 KPC)
  • 7.7. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 106413 § 2 KPC)
 • 8. Przegląd orzecznictwa
  • 8.1. Sprzeciw od wyroku zaocznego
  • 8.2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • 8.3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • 8.4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
  • 8.5. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego (art. 160 § 1 i art. 226 KPC)
  • 8.6. Skarga na czynności komornika
  • 8.7. Inne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział 6. Zmiany w prowadzeniu postępowań cywilnych w okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19

 • 1. Przeprowadzanie rozprawy albo posiedzenia jawnego
 • 2. Zaprzestanie czynności ze względu na skutki epidemii
 • 3. Rozpoznanie skargi kasacyjnej
 • 4. Dodatkowe wymogi pism procesowych. Doręczenia

Część II. Wzory pism procesowych

 • 1. Zażalenie na postanowienie kończące postępowanie w sprawie
 • 2. Zażalenie na odmowę zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych
 • 3. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
 • 4. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego
 • 5. Zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku przez sąd drugiej instancji
 • 6. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa procesowego
 • 7. Skarga kasacyjna oczywiście uzasadniona
 • 8. Skarga kasacyjna z powodu wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego
 • 9. Skarga o wznowienie postępowania
 • 10. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • 11. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • 12. Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • 13. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • 14. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • 15. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • 16. Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego
 • 17. Skarga na czynność komornika
 • 18. Zastrzeżenia do oszacowania wartości ruchomości
 • 19. Zarzuty przeciwko planowi podziału
 • 20. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości
 • 21. Zażalenie na postanowienie sądu co do przybicia
 • 22. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd
 • 23. Wniosek w sprawie złożenia przez Prokuratora Generalnego wniosku o unieważnienie przez Sąd Najwyższy prawomocnego orzeczenia
 • 24. Wniosek o złożenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi nadzwyczajnej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 546
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-8235-811-7
 • EAN: 9788382358117
 • Kod serwisu: 00953800

Kategorie