Prawo Nowych Technologii Nr 2/2022

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. Kwartalnik obejmuje 6 bloków merytorycznych dotyczących: ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego, innowacji, Internetu i mediów oraz IT. Sprawdź co omawiamy w najnowszym numerze!... więcej ›

Opis czasopisma

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji!

W numerze 2/2022 polecamy:

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Karolina Alama-Maruta „Cyfrowe samostanowienie w kontekście algorytmicznych systemów rekomendacji treści o charakterze informacyjnym – cz. II"

Celem tej części artykułu jest zweryfikowanie, czy nowe unijne projekty legislacyjne dotyczące platform internetowych rzeczywiście spełniają obietnice składane przez organy UE oraz eliminują braki zdiagnozowane w regulacjach zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych2 w zakresie algorytmicznego przetwarzania danych przez platformy korzystające z algorytmicznych systemów rekomendacji treści o charakterze informacyjnym (oraz szerzej – algorytmicznych systemów rekomendacji jako takich). Głównym celem poniższej analizy jest zbadanie, czy na podstawie nowych regulacji użytkownikom platform zagwarantowane zostaną skuteczne instrumenty ochrony prawnej oraz wystarczające wsparcie w kontekście zarządzania doświadczeniem konsumpcji informacji w sieci, tym samym zwiększając zakres ich prawa do cyfrowego samostanowienia (CS).

Noa Geva „Privacy Protection Laws in Israel – Modernisation Trends"

Israel is known as one of the most vibrant innovation and technology hubs in the world. With thousands of start-ups and a large footprint of industrial high-tech and entrepreneurship in its economy, Israel has rightfully earned its nickname as 'The Startup Nation'.
Driven by rapid technological developments and the need to align Israeli law with European standards, the Israeli government has recently proposed a new reform aimed at better aligning the Israeli Privacy Protection Act1 (the PPA) with European data protection legislation. From a data-protection perspective, 2022 will hopefully mark a tipping point for privacy laws in Israel. Given the importance of the trading relations between Israel and the European Union, the requirements set by the Israeli data protection legislation should be looked at.
This article includes a review of recent trends in Israeli data protection law and the gaps that still remain between Israeli and European data protection regulation.

Adrianna Gnatowska, Agata Szeliga „Relacja administratora z podmiotem przetwarzającym"

Artykuł opisuje rolę administratora oraz podmiotu przetwarzającego w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych. Celem publikacji jest analiza wybranych obowiązków administratora oraz podmiotu przetwarzającego w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych oraz odpowiedzialności administratora i podmiotu przetwarzającego za naruszenie ochrony danych osobowych wskutek niewykonania tych obowiązków. Analiza obejmuje również niektóre decyzje organów nadzorczych.

INNOWACJE

Łukasz Sawicki „Blockchain a procesy decyzyjne i wyborcze"

Popularność technologii blockchain coraz szerzej wykracza poza dotychczasowy krąg zainteresowań informatyków i badaczy naukowych, w sposób rzeczywisty oddziałując na społeczeństwo i gospodarkę. Rozwiązania oparte na niej w pierwszej kolejności zmieniły sposób myślenia o pieniądzu, następnie funkcjonowanie szerszej kategorii systemu finansowego, a w ciągu ostatniego roku znacząco wpłynęły również na rynek sztuki. Jednak pytanie, które wciąż jest najrzadziej zadawane, to: w jaki sposób oraz w jakim zakresie technologia blockchain może wpłynąć na sferę polityki, w tym zwłaszcza na ustrój demokracji?

Tomasz Świętnicki, Mateusz JakubikData Governance – klasyfikacja danych w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych"

W minionych latach zarządzanie danymi (Data Governance) przeszło prawdziwą rewolucję. Sposób patrzenia na dane i zdolności wykorzystania ich do osiągania celów biznesowych zmieniały się wraz z dynamicznym wzrostem świadomości o ich wadze w businessie. Dziś efektywne podejmowanie decyzji bezpośrednio związanych ze strategią firmy bez wykorzystywania wiedzy opartej na danych wydaje się dosłownie niemożliwe. Z każdym rokiem przybywa danych. Czasy, w których wszystkie zgromadzone informacje w przedsiębiorstwie były pozyskiwane jedynie z kilku źródeł i przechowywane w ustrukturyzowanej formie, nieodwracalnie minęły. Danych osobowych jest coraz więcej, a tempo, w jakim przyrastają, jest szybsze niż kiedykolwiek przedtem było nam wszystkim znane dlatego też postanowiliśmy się skupić w niniejszym artykule na wprowadzenie klasyfikacji danych osobowych w Data Governance.

dr Dominik Sybilski „Nowe modele dzielenia się danymi według przepisów aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). Cz. I. Altruizm danych"

Tematem artykułu jest analiza i ocena altruizmu danych jako nowego modelu dzielenia się danymi według przepisów Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). W tekście omówiono koncepcję altruizmu danych i jego definicji legalnej oraz wymagania, jakie muszą spełniać uznane organizacje altruizmu danych w zakresie wymogu rejestracji oraz realizacji określonych obowiązków wobec podmiotów danych osobowych oraz posiadaczy danych nieosobowych, którzy decydują się dobrowolnie i nieodpłatnie przekazać swoje dane do przetwarzania w celu interesu ogólnego.

Joanna Wojewódzka „Podmiotowość sztucznej inteligencji w kontekście praw autorskich"

Artykuł podnosi kwestię możliwości przyznania sztucznej inteligencji podmiotowości prawnej w kontekście uzyskania praw autorskich do wytworów stworzonych przez tę sztuczną inteligencję, które same w sobie spełniają kryteria utworu w rozumieniu prawnoautorskim, jak również praw własności przemysłowej. Przedstawiono w nim przykłady takich utworów oraz dotychczasowe orzecznictwo.

INTERNET I MEDIA

prof. ALK dr hab. Przemysław PolańskiBrzechwa and the Impact of Technology on Copyright Law"

Jan Brzechwa was not only a famous Polish poet, but also a lawyer, one of the leading practitioners and authorities in the field of copyright law and a future president of the ZAIKS copyright collective. This article investigates selected aspects of Brzechwa's writing as a lawyer, with a focus on the new technologies of his time. In addition, references to current problems affecting the law of new technologies are aimed at making the article more appealing to younger generations of readers.

Marta Kupczak-Strzelecka „Ramy prawne procesu cyfryzacji radia i skutki przyjęcia projektowanego Prawa Komunikacji Elektronicznej"

Cyfryzacja jest procesem rewolucyjnym dla słuchaczy, gdyż wymaga od nich zmiany lub dostosowania odbiornika radiowego, żeby możliwy był odbiór sygnału w technologii cyfrowej. Organy regulacyjne prowadzą proces cyfryzacji radia w Polsce w technologii DAB+, pomimo braku ustawy cyfryzacyjnej na wzór tej, która umożliwiła konwersję cyfrową telewizji. Jak zatem wyglądają ramy prawne tego procesu – czy przepisy ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne są wystarczające z punktu widzenia uczestników rynku i słuchaczy? Na te kwestie nakłada się też implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej – ponownie ruszyły prace (wciąż przedparlamentarne) nad przyjęciem projektowanego Prawa Komunikacji Elektronicznej.

Partnerem merytorycznym Kwartalnika jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.


Rada programowa:

prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. Katarzyna Grzybczyk (Uniwersytet Śląski), prof. Paweł Księżak (Uniwersytet Łódzki), prof. Wojciech Machała (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Matlak (Uniwersytet Jagielloński), dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT), prof. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski), prof. Paweł Podrecki (Polska Akademia Nauk), prof. Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Rafał Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Grzegorz Sibiga (Polska Akademia Nauk), prof. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Kolegium redakcyjne:

adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), r.pr. dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka), r.pr. Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy), adw. Maciej Kubiak (LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy), r.pr. Mikołaj Sowiński (Sołtysiński Kawecki Szlęzak), r.pr. Artur Piechocki (APLaw), red. Piotr Grabarczyk (Wydawnictwo C.H.Beck).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Nowych Technologii
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 64
 • Wymiary: 165x236 mm
 • Waga: 190 g
 • ISSN: 2720-1600
 • ISBN: 978272016022602
 • EAN: 978272016022602
 • Kod serwisu: PZ07

Kategorie