PROMOCJA KOMENTARZY › Teraz 20% taniej - Sprawdź szczegóły

x


  
  
  


  
  

Zapowiedź

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Autor: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Aleksandra Klich, dr Mariusz Nawrocki, Karolina Ziemianin

Opis produktu:

Niniejsza publikacja stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko... więcej ›

Więcej o książce

Niniejsza publikacja stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym.

Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa kręgu podmiotów.

Cechą wyróżniającą dowód z opinii biegłego na tle innych środków dowodowych są wiadomości specjalne, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też normy o możliwości korzystania z opinii biegłego znajdują się w Rozdziale 22 KPK „Biegli, tłumacze, specjaliści” a także Dziale III KPC „Dowody”. Godny uwagi jest fakt, iż dowód ten jest jednym z elementów materiału dowodowego, który został zgromadzony w sprawie.

Z przepisów prawa procesowego, tj. art. 278 KPC, art. 193 KPK czy art. 84 KPA wynika, że biegłego można powołać tylko w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności dla ustalenia stanu faktycznego. Istotny jest również fakt, że dowodu z opinii biegłego nie można zastępować żadnymi innymi dowodami. Jeżeli ustalenie jakiegoś faktu wymaga wiedzy specjalnej, to niezbędne jest wezwanie biegłego, a nie korzystanie z innych dowodów.

Dopuszczenie opinii biegłego zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej wymaga postanowienia sądu (art. 279 KPC oraz art. 194 KPK).

Przedstawiona publikacja zawiera wiele interesujących aspektów wskazanego tematu, które mogą okazać się interesujące dla Czytelnika. Wśród nich można wyróżnić:

 • zagadnienia dotyczące statusu biegłego, jego obowiązków oraz roli w postępowaniu cywilnym i karnym oraz
 • status biegłego w kodeksowych, jak i pozakodeksowych regulacjach prawnych.

Poza komentarzem praktycznym, we wskazanym utworze do każdego artykułu dodane zostało orzecznictwo wraz z tezami oraz wzory pism procesowych, które mogą pomóc w zobrazowaniu tematyki.

Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do praktyków zawodów prawniczychadwokatów, radców prawnych, sędziów, ale może być przydatna jako literatura uzupełniająca dla biegłych sądowych. Ze względu na to, że rozważania o charakterze ogólnym dotyczące charakterystycznych cech dowodu z opinii biegłego, a także związanych z nim zagadnień proceduralnych zostały uszczegółowione o kwestie związane z biegłym lekarzem, niniejsza monografia szczególnie kierowana jest do biegłych lekarzy.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw

Szczegóły

Premiera: Czerwiec 2017 r.
Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-255-9034-5
Liczba stron: 800
Oprawa: Miękka
Waga: 200 g