Zapowiedź

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: dr hab. Jerzy Bieluk prof. UwB

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 11.4.2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to: ograniczenie dopuszczalności... więcej ›

Więcej o książce

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 11.4.2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to:

 • ograniczenie dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego,
 • wprowadzenie wymogu, że własność nieruchomości rolnej albo jej części może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością,
 • wprowadzenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, które może przysługiwać z mocy ustawy dzierżawcy, rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością lub Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • wprowadzenie wymogów formalnych dotyczących dzierżawy gruntów rolnych, w tym nawet formy aktu notarialnego w przypadku umów dzierżawy na okres ponad 5 lat,
 • odniesienie wymogów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnej również do gospodarstw rolnych.

W komentarzu zostały uwzględnione wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3298). Zmiana ta ma na celu:

 • realizację konstytucyjnej zasady, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne,
 • realną ochronę gruntów rolnych przed niekontrolowanym, spekulacyjnym obrotem, powodującym stały wzrost cen nieruchomości rolnych,
 • przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Książka poza komentarzem do przedmiotowej ustawy zawiera tekst następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585 ze zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.1.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109);
 3. rozporządzenia Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.);
 4. zarządzenia Prezesa ANR Nr 20/16 z 13.5.2010 r. w sprawie realizacji przez oddziały terenowe ANR prawa pierwokupu i prawa nabycia określonych w ustawie z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
 5. Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej w sprawie stosowania w praktyce notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do osób zajmujących się prawem spadkowym oraz podziałem nieruchomości. Ponadto będzie ona przydatna dla pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych oraz samorządów terytorialnych.

Szczegóły

Premiera: Lipiec 2019 r.
Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
Liczba stron: 500
Oprawa: Miękka