Czas pracy w instytucjach kultury. Planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik omawiający szczegółowo problematykę czasu pracy w instytucjach kultury. Zawiera liczne przykłady, omówienia stanów faktycznych, odpowiedzi na rzeczywiste pytania pracodawców będących instytucjami kultury oraz wiele wzorów dokumentów związanych z czasem pracy... więcej ›

Opis książki

Szerokie kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury.

Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego, czy są to państwowe, czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie, należy stosować do nich – w zakresie nieuregulowanym odrębnie – postanowienia Kodeksu pracy.

Instytucje kultury funkcjonują w bardzo różny sposób. Od w miarę stałych dni i godzin pracy, po bardzo zmienne rozkłady czasu pracy, dzielone dni pracy, pracę w nocy, niedziele i święta oraz liczne i niekiedy długotrwale wyjazdy. Tworzy to wiele praktycznych problemów związanych zarówno z planowaniem, jak i rozliczaniem czasu pracy.

Książka omawia w sposób bardzo obszerny i maksymalnie praktyczny wszystkie kwestie związane z czasem pracy, zawiera liczne przykłady, omówione stany faktyczne, wzory dokumentów (zapisy regulaminu, wzory wniosków itp.). Dużo miejsca poświęcono na przedstawienie zasad planowania czasu pracy i doboru wewnętrznych rozwiązań odnoszących się do czasu pracy, przy jednoczesnym omówieniu problematyki pracowników objętych przepisami odrębnymi – osób niepełnosprawnych czy kierowców.

W drugim wydaniu książki omówiono nowe regulacje dotyczące czasu pracy, które weszły w życie w 2023 r., w tym m.in.:

 • zaliczanie czasu szkoleń do czasu pracy,
 • zwiększenie liczby przerw w pracy w zależności od wymiaru czasu pracy,
 • pracę zdalną i przełożenie jej wykonywania na kwestie czasu pracy,
 • powiązanej z organizacją czasu pracy kwestię wniosków o elastyczną organizację pracy.

Ponadto publikacja została uzupełniona o szereg nowych przykładów oraz analiz stanów faktycznych związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.

Książka obejmuje tematykę:

 • zastosowania odrębnych regulacji dotyczących czasu pracy do pracowników instytucji kultury,
 • podstawowych pojęć związanych z czasem pracy – norm, okresów rozliczeniowych, odpoczynków, doby pracowniczej, przerwy „śniadaniowej",
 • czasu pracy osób niepełnosprawnych, w tym rozkładów czasu pracy osób niepełnosprawnych,
 • czasu pracy w podróży służbowej,
 • czasu pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w odniesieniu do czasu pracy – ważne zmiany obowiązujące od 26.4.2023 r.,
 • doboru i wprowadzania rozwiązań wewnętrznych dotyczących okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy,
 • tworzenia rozkładów (harmonogramów) czasu pracy,
 • czasu pracy kierownictwa,
 • pracy w godzinach nadliczbowych,
 • pracy w dniach wolnych od pracy,
 • niepełnego wymiaru czasu pracy,
 • pracy w niedziele i święta,
 • pracy w porze nocnej,
 • dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • czasu pracy kierowców.

Najważniejsze zalety publikacji:

 • szerokie omówienie tematu czasu pracy w instytucjach kultury, z uwzględnieniem odrębnych regulacji dotyczących pracowników niepełnosprawnych, kierowców, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz niepełnoetatowców,
 • liczne przykłady możliwych rozwiązań wewnętrznych, które można zastosować w konkretnych sytuacjach,
 • wzory zapisów w regulacjach wewnętrznych, porozumień, ustaleń,
 • duża liczba analiz konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych przez kierownictwo i pracowników instytucji kultury.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z czasem pracy w instytucjach kultury, m.in.:

 • Jakie są wady i zalety dłuższych lub krótszych okresów rozliczeniowych czasu pracy?
 • Czy zwiększenie liczby przerw w pracy zależy od planowanego czy faktycznie wypracowanego wymiaru czasu pracy?
 • Które szkolenia są zaliczane do czasu pracy i w jakim wymiarze?
 • Jakie skutki praktyczne może przynieść zmiana godzin granicznych niedzieli i święta?
 • Jaki przedział czasu dopuszcza się dla zmienionych godzin granicznych niedzieli i święta?
 • Jak praca zdalna wpływa na czas pracy pracownika?
 • Czy praca zdalna uzasadnia zmianę systemu czasu pracy?
 • W jaki sposób stosować system zadaniowego czasu pracy?
 • Jakie części podróży służbowej wliczane są do czasu pracy?
 • Czy kierowca może nie mieć rozkładu czasu pracy?
 • W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
 • Jakie ograniczenia dotyczące czasu pracy faktycznie obejmują pracowników na stanowiskach kierowniczych?
 • Czy trzeba płacić za czas przerwy w przerywanym czasie pracy w instytucji kultury?
 • Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w różnych dniach i różnych przedziałach godzinowych?
 • Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych?
 • Jakie najczęstsze błędy popełniane są przy tworzeniu harmonogramów czasu pracy?

W książce Czytelnik znajdzie również wiele przydatnych wzorów dokumentów, takich jak:

 • wzór obwieszczenia w sprawie organizacji czasu pracy,
 • wzór obwieszczenia w sprawie zmiany Regulaminu pracy,
 • wzór zarządzenia dyrektora w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu pracy,
 • wzór zapisów dotyczących systemu i rozkładu czasu pracy,
 • wzór wniosku o ustalenie elastycznej organizacji pracy,
 • wzór negatywnej odpowiedzi pracodawcy na wniosek o elastyczną organizację pracy,
 • wzór wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy,
 • wzór porozumienia w sprawie stosowania ruchomych rozkładów czasu pracy,
 • wzór wniosku o ustalenie ruchomego rozkładu czasu pracy,
 • wzór zgody na pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy,
 • wzór wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej,
 • wzór wniosku o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy,
 • wzór wniosku o zastosowanie systemu pracy weekendowej,
 • wzór wniosku o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
 • wzór wniosku o urlop opiekuńczy.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Przepisy dotyczące czasu pracy odnoszące się do pracowników instytucji kultury

Rozdział II. Czas pracy – podstawowe zagadnienia

 • 1. Pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
 • 2. Normy czasu pracy
 • 3. Okresy rozliczeniowe
 • 4. Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • 5. Zmiany w zakresie przerw w pracy w 2023 r.

Rozdział III. Czas pracy osób niepełnosprawnych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zaliczanie do stanu osób niepełnosprawnych
 • 3. Czas pracy – regulacje odrębne
 • 4. Utrata orzeczenia o niepełnosprawności a czas pracy
 • 5. Systemy czasu pracy
 • 6. Rozkłady czasu pracy
 • 7. Wyjścia prywatne i ich odpracowanie
 • 8. Zgoda lekarza na pominięcie ograniczeń odnośnie do czasu pracy
 • 9. Dodatkowa przerwa

Rozdział IV. Czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy

Rozdział V. Czas pracy a szkolenia i podnoszenie kwalifikacji

Rozdział VI. Pojęcie doby pracowniczej i konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Praca według rozkładów
 • 3. Zmienne rozkłady
 • 4. Dyżury
 • 5. Intensywne dni
 • 6. Doba pracownicza a urlop wypoczynkowy

Rozdział VII. Wprowadzenie okresów rozliczeniowych, systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obwieszczenie o czasie pracy
 • 3. Regulamin pracy
 • 4. Przykładowe zapisy regulaminu dotyczące czasu pracy
 • 5. Porozumienia z przedstawicielami pracowników
 • 6. Indywidualny rozkład czasu pracy
 • 7. Elastyczna organizacja pracy
 • 8. Czas pracy przy pracy zdalnej

Rozdział VIII. Wybrane systemy czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Podstawowy system czasu pracy
 • 3. Równoważny system czasu pracy
 • 4. Przerywany system czasu pracy
 • 5. Zadaniowy system czasu pracy
 • 6. Systemy czasu pracy dopuszczalne w pracy zdalnej

Rozdział IX. Rozkłady czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Związanie rozkładami czasu pracy pracownika
 • 3. Rozkład w regulaminie pracy
 • 4. Harmonogramy czasu pracy
 • 4.1. Wymiar czasu pracy
 • 4.2. Godzina rozpoczęcia pracy
 • 4.3. Dni wolne
 • 4.4. Niedziele i święta
 • 4.5. Odpoczynki tygodniowe
 • 5. Zmiany harmonogramów
 • 6. Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

Rozdział X. Czas pracy kierownictwa

Rozdział XI. Praca w godzinach nadliczbowych

 • 1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • 2. Przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • 3. Limity godzin nadliczbowych
 • 4. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • 5. Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • 6. Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • 7. Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • 8. Rekompensowanie pracy nadliczbowej

Rozdział XII. Praca w dniach wolnych od pracy i jej rozliczanie

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
 • 3. Niedziele i święta
 • 4. Dni wolne harmonogramowo
 • 5. Dni wolne w zamian za planowaną pracę w niedziele i święta

Rozdział XIII. Niepełny wymiar czasu pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Rozdział XIV. Praca w niedziele i święta

Rozdział XV. Praca w porze nocnej

Rozdział XVI. Dokumentacja związana z czasem pracy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Ewidencja czasu pracy
 • 3. Wnioski pracownika
 • 4. Dokumenty związane z kwestiami powiązanymi z czasem pracy
 • 5. Zgody rodziców i pracownicy w ciąży
 • 6. Rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej
 • 7. Okres przechowywania ewidencji

Rozdział XVII. Odrębne regulacje dotyczące czasu pracy kierowców

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Kierowcy objęci przepisami rozporządzenia 561/2006 – CzasKierU
 • 3. Rozporządzenie 561/2006
 • 4. Ewidencja czasu pracy kierowcy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór zapisów dotyczących systemu i rozkładu czasu pracy,
 • wzór wniosku o ustalenie elastycznej organizacji pracy,
 • wzór wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy,
 • wzór wniosku o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 258
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 430 g
 • ISBN: 978-83-8356-101-1
 • EAN: 9788383561011
 • Kod serwisu: 00991300

Kategorie