Opodatkowanie czynności dotyczących nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, którego celem jest omówienie przepisów ustawy w perspektywie podatkowych następstw dokonania czynności lub praw majątkowych odnoszących się do nieruchomości. Publikacja składa się z dwóch części – komentarza praktycznego z przeglądem orzecznictwa oraz przykładów klauzul, które mogą stanowić wskazówkę w praktyce prawniczej... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.), którego celem jest omówienie przepisów ustawy w perspektywie podatkowych następstw dokonania czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości lub praw majątkowych odnoszących się do nieruchomości.

Publikacja składa się z dwóch części – komentarza praktycznego z przeglądem orzecznictwa oraz przykładów klauzul, które mogą stanowić wskazówkę w praktyce prawniczej.

Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa zawiera omówienie m.in. zagadnień dotyczących:

 • nieruchomości jako kategoria prawa cywilnego i podatkowego w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych (m.in. pojęcie nieruchomości, prawa majątkowe związane z nieruchomościami);
 • zamkniętego katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu (numerus clausus);
 • umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, a także umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności, gdzie omówiono w szczególności: przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku, podstawa opodatkowania, stawka podatku, preferencje podatkowe);
 • ustanowienia hipoteki (m.in.: pojęcie hipoteki i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania i stawka podatku, powstanie obowiązku podatkowego i podatnicy PCC od ustanowienia hipoteki, płatnik PCC, zwolnienia podatkowe);
 • podatku od ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, i odpłatnej służebności;
 • opodatkowania zmian umów określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 PodCzynnCywPrU oraz opodatkowanie orzeczeń sądów oraz ugód;
 • zapłaty PPC (m.in. podmioty zobowiązane do zapłaty, obowiązek podatkowy, złożenie deklaracji podatkowej, pobór podatku przez płatnika);
 • zwrot PCC (m.in. przesłanki zwrotu podatku, zwrot PCC a nadpłata PCC, sankcje wadliwości czynności prawnych a PCC, brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej a PCC);
 • właściwości organów podatkowych (miejscowej, rzeczowej i zagadnienia z tym związane).

W tej części znajdziemy wiele przykładów hipotetycznych sytuacji wskazujących rozwiązanie problemu. Ponadto, znajduje się tu wiele interpretacji indywidualnych, które są również ważne dla praktyki.

W części drugiej znajdują się przykłady klauzul wskazujące na sposób opodatkowania czynności dotyczących nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3146, Sejm IX kadencji) dotyczących nowych przesłanek zwolnienia z PCC oraz zapłaty PCC w wysokości 6%.

Publikacja okaże się przydatna przede wszystkim w praktyce notarialnej – notariuszom, zastępcom notarialnym oraz aplikantom notarialnym przygotowującym się do egzaminu notarialnego, a także referendarzom sądowym i sędziom. Komentarz może okazać się także wsparciem dla organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedstawione w nim analizy są szczególnie przydatne dla osób związanych profesjonalnie z rynkiem nieruchomości, takich jak pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości. Znajdzie również zastosowanie wśród wszystkich zawodów prawniczych, w szczególności doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Nieruchomość jako kategoria prawa cywilnego i podatkowego w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie nieruchomości
 • 3. Prawa majątkowe związane z nieruchomościami
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Pojęcie użytkowania wieczystego
  • 3.3. Pojęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu (numerus clausus)

 • 1. Komentarz praktyczny
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Umowa sprzedaży

 • 1. Pojęcie umowy sprzedaży
 • 2. Przedmiot opodatkowania
 • 3. Powstanie obowiązku podatkowego
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Wykonanie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
 • 4. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku
 • 5. Podstawa opodatkowania
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Podstawa opodatkowania przy umowie sprzedaży
  • 5.3. Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej
 • 6. Stawka podatku
 • 7. Preferencje podatkowe
  • 7.1. Wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 7.2. Zwolnienia podmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 7.3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Umowa zamiany

 • 1. Pojęcie umowy zamiany
 • 2. Przedmiot opodatkowania
 • 3. Powstanie obowiązku podatkowego
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Wykonanie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
 • 4. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku
 • 5. Podstawa opodatkowania
 • 6. Stawka podatku
 • 7. Preferencje podatkowe
  • 7.1. Wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 7.2. Zwolnienia podmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 7.3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Umowa darowizny

 • 1. Pojęcie umowy darowizny
 • 2. Zakres podatkowy
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Pojęcia długu, ciężaru i zobowiązania
  • 2.3. Długi, ciężary i zobowiązania opodatkowane PCC
   • 2.3.1. Wprowadzenie
   • 2.3.2. Darowizna przedmiotu obciążonego
   • 2.3.3. Osobisty i rzeczowy charakter długów, ciężarów i zobowiązań
   • 2.3.4. Darowizna przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
    • 2.3.4.1. Pojęcie przedsiębiorstwa
    • 2.3.4.2. Pojęcie gospodarstwa rolnego
    • 2.3.4.3. Darowizna przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego a przejęcie długów
  • 2.4. Powstanie obowiązku podatkowego
  • 2.5. Podstawa opodatkowania, stawka podatku i podmiot zobowiązany do zapłaty podatku
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Umowa dożywocia

 • 1. Pojęcie umowy dożywocia
 • 2. Przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania
 • 3. Zmiana i rozwiązanie umowy dożywocia
 • 4. Podstawa opodatkowania, stawka podatku i podmiot zobowiązany do zapłaty podatku
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 8. Umowa o dział spadku i umowa o zniesienie współwłasności

 • 1. Pojęcie umowy o dział spadku i pojęcie umowy o zniesienie współwłasności
 • 2. Przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Umowy wielostronne
  • 2.3. Umowy złożone
  • 2.4. Kwalifikacja prawna czynności prawnych
   • 2.4.1. Wprowadzenie
   • 2.4.2. Ustanowienie odrębnej własności lokali a zniesienie współwłasności
 • 3. Podstawa opodatkowania, stawka podatku i podmiot zobowiązany do zapłaty podatku
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 9. Ustanowienie hipoteki

 • 1. Pojęcie hipoteki i przedmiot opodatkowania
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Hipoteka łączna
  • 1.3. Hipoteka przymusowa
  • 1.4. Inne czynności prawne dotyczące hipoteki
 • 2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Podział wierzytelności
  • 2.3. Hipoteki i wierzytelności wyrażone w walutach obcych
 • 3. Powstanie obowiązku podatkowego i podatnicy PCC od ustanowienia hipoteki
 • 4. Płatnik PCC
 • 5. Zwolnienia podatkowe
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Zwolnienia dotyczące dotacji i innych form pomocy
  • 5.3. Zwolnienia dotyczące rolników
  • 5.4. Zwolnienia dotyczące środków z funduszy celowych
  • 5.5. Zwolnienia dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 10. Podatek od ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, i odpłatnej służebności

 • 1. Pojęcie użytkowania i służebności oraz przedmiot opodatkowania
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Rodzaje użytkowania
  • 1.3. Rodzaje służebności
  • 1.4. Użytkowanie i służebność na gruncie PodCzynnCywPrU
 • 2. Podstawa opodatkowania
 • 3. Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku
 • 4. Powstanie obowiązku podatkowego, stawka podatku i zapłata podatku
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 11. Opodatkowanie zmian umów określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 PodCzynnCywPrU oraz opodatkowanie orzeczeń sądów oraz ugód na gruncie PodCzynnCywPrU

 • 1. Ratio legis
 • 2. Przedmioty opodatkowania i podstawy opodatkowania
 • 3. Powstanie obowiązku podatkowego
 • 4. Zmiany umów, orzeczeń i ugód

Rozdział 12. Zapłata PCC

 • 1. Podmioty zobowiązane do zapłaty PCC
 • 2. Obowiązek podatkowy – podmiot zobowiązany
 • 3. Złożenie deklaracji podatkowej
 • 4. Pobór podatku przez płatnika
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Obowiązki płatnika
  • 4.3. Niezrealizowanie obowiązków płatnika
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 13. Zwrot PCC

 • 1. Przesłanki zwrotu podatku
 • 2. Zwrot PCC a nadpłata PCC
 • 3. Sankcje wadliwości czynności prawnych a PCC
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Bezwzględna nieważność czynności prawnej a PCC
  • 3.3. Względna nieważność czynności prawnej a PCC
 • 4. Brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej a PCC
 • 5. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 14. Właściwość organów podatkowych

 • 1. Właściwość miejscowa organów podatkowych
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Ustalanie właściwości miejscowej organów podatkowych
 • 2. Podstawowe zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych
 • 3. Ustalanie właściwości rzeczowej organów podatkowych
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Część II. Przykładowe klauzule

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego w ramach obrotu nieprofesjonalnego
 • 3. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego w ramach obrotu profesjonalnego, przy zastosowaniu zwolnienia od podatku od towarów i usług
 • 4. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego w ramach obrotu profesjonalnego, przy zastosowaniu zwolnienia od podatku od towarów i usług
 • 5. Umowa zamiany lokali mieszkalnych o różnej wartości w ramach obrotu nieprofesjonalnego
 • 6. Umowa zamiany lokali mieszkalnych o tożsamej wartości w ramach obrotu nieprofesjonalnego
 • 7. Umowa zamiany lokalu niemieszkalnego na nieruchomość gruntową w ramach obrotu nieprofesjonalnego
 • 8. Umowa darowizny bez przejęcia długów, ciężarów lub zobowiązań
 • 9. Umowa dożywocia
 • 10. Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat
 • 11. Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości ze spłatą
 • 12. Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
 • 13. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 382
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8291-993-6
 • EAN: 9788382919936
 • Kod serwisu: 00987900

Kategorie

Tagi