Bestseller

Vademecum specjalisty ds. kadr + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompendium wiedzy dotyczące spraw kadrowych. Kompleksowo i szeroko omawia obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność, skupiając się na najważniejszych obszarach i działania w codziennej pracy. Publikacja zawiera wzory dokumentów kadrowych do pobrania... więcej ›

Opis książki

Książka to kompleksowe opracowanie problematyki prawnej, z którą mierzy się na co dzień każdy specjalista ds. kadr w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Zadaniem publikacji jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, niezbędnej do wykonywania tych obowiązków bezbłędnie i zgodnie z przepisami prawa.

Usytuowanie stanowiska specjalisty ds. kadr w zakładzie pracy jest dosyć nietypowe, ponieważ jego zadaniem jest reprezentowanie interesu pracodawcy, w imieniu którego organizuje pracę pracowników. Z jednej strony specjalista ds. kadr podejmuje często decyzje niewygodne dla pracowników, np. układając rozkłady czasu pracy, plany urlopów, polecając pracę w niedziele i święta albo w zastępstwie nieobecnego pracownika. Z drugiej strony powinien on również dbać o interesy pracowników, np. korzystających z uprawnień rodzicielskich czy wnioskujących o świadczenia socjalne realizowane przez pracodawcę. Zakres zadań specjalisty ds. kadr sprawia, że musi on znać przepisy prawa pracy i korzystać z nich w codziennych, bieżących oraz strategicznych sprawach kadrowych. Wśród spraw kadrowych występują też sytuacje niestandardowe, rzadko spotykane, np. w zakresie kontroli trzeźwości pracowników warto wiedzieć nie tylko to, jak reagować, gdy pracownik stawi się w pracy w stanie wskazującym na stan po spożyciu alkoholu lub narkotyków, ale również jak można przygotować procedurę umożliwiającą profilaktyczne badanie stanu trzeźwości pracowników.

Warto zatem mieć pod ręką kompendium wiedzy, które podpowie, jakie rozwiązania są możliwe w różnych sytuacjach występujących w środowisku pracy.

Swoistą cechą prawa pracy jest jego rozwój – nowe regulacje podążają za zmieniającymi się potrzebami organizacji pracy, np. rozwój środków komunikacji stworzył szerokie możliwości pracy na odległość i w konsekwencji potrzebę regulacji prawnej pracy zdalnej. Celem publikacji jest nie tylko poinformowanie o ostatnich zmianach przepisów, ale przede wszystkim usystematyzowane, aktualne i całościowe przedstawienie obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników. Wraz z kolejnymi zmianami przepisów prawa pracy regulacje prawne stosowane w sprawach objętych zakresem pracy działu kadr są coraz bardziej rozbudowywane, przez co trudno szybko dotrzeć do przepisów właściwych w danej sprawie. Dlatego w książce tematyka poszczególnych rozdziałów powiązana została ze zdarzeniami, które występują w praktyce kadrowej. I tak, oprócz rozdziałów poświęconych sprawom typowym, takim jak sporządzenie umowy o pracę, świadectwa pracy czy informacji o warunkach zatrudnienia, przygotowane zostały rozdziały wspomagające działania w sprawach rzadziej występujących, takich jak prawne aspekty organizacji zastępstwa nieobecnego pracownika czy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego.

Najważniejsze atuty książki to:

 • najważniejsze informacje kadrowe w jednym miejscu – zagadnienia kadrowe znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad lub Internetu;
 • tematyczny dobór tematów – znajdujące się w książce opracowania zostały dobrane w taki sposób, aby możliwe było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień prawnych najczęściej występujących w pracy specjalisty ds. kadr;
 • aktualny stan prawny przepisów – stan prawny wydania to styczeń 2024 r., a więc książka uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone przez duże nowelizacje Kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, a także zmiany rozporządzeń wykonawczych związane z tymi nowelizacjami;
 • łatwość wyszukiwania informacji – dotarcie do szukanej informacji ułatwia opatrzenie każdego akapitu hasłową informacją, a ponadto dziesiątki zestawień tabelarycznych, procedury wskazujące krok po kroku sposób osiągania zamierzonego celu oraz przywoływanie podstaw prawnych dla omawianego zagadnienia;
 • usystematyzowanie wiedzy – zawarte w książce informacje uporządkowane zostały w sposób ułatwiający ich przyswojenie oraz w razie potrzeby – przypomnienie;
 • łatwa dostępność – poręczny format książki pozwala nie tylko korzystać z niej w biurze, ale również zabrać ją na spotkanie, do pociągu, na konferencję; w niektórych momentach może zastąpić kontakt z prawnikiem;
 • przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej" – wspólne odczytanie aktualnego poglądu prawnego będącego podstawą prawną rozwiązania określonej sprawy pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej", np. gdy pracownik upiera się, że za zaległy urlop wypoczynkowy należy mu się zamiast dni wolnych ekwiwalent pieniężny, powołując się przy tym na informacje znalezione w Internecie.

Dział kadr zajmuje się sprawami zatrudnionych pracowników. Tam zgłaszają oni swoje wnioski o skorzystanie z uprawnień, np. urlopowych, rodzicielskich czy socjalnych. Zadaniem pracowników kadr jest m.in. zajęcie się indywidualnie każdą sprawą pracownika, oraz zapewnienie mu pomocy. Dzięki publikacji Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem wypełnić zadania specjalisty ds. kadr, takie jak m.in.:

 • rekrutacja nowych pracowników,
 • sporządzanie umów, informacji o warunkach zatrudnienia i świadectw pracy,
 • prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych i akt osobowych,
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • organizacja zastępstwa za nieobecnego pracownika,
 • ustalanie należnego pracownikowi wynagrodzenia,
 • udzielanie urlopów i zwolnień od pracy,
 • przekształcanie i rozwiązywanie umów,
 • przeprowadzanie grupowego zwolnienia,
 • rozliczanie podróży służbowej,
 • realizowanie uprawnień rodzicielskich pracowników,
 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • wprowadzenie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
 • współpraca ze związkami zawodowymi.

Publikacja pozwoli również sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania w sprawach pracowniczych nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na wskazanie podstawy prawnej, stanowiska urzędowego czy orzeczenia Sądu Najwyższego do każdego zagadnienia, co wyłącza ewentualne dyskusje w sprawie zgodności przyjętego rozwiązania z obowiązującym prawem.

Problemy, które Czytelnik rozwiąże dzięki książce, to m.in.:

 • Czy można wykorzystać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy uzyskane przez pracownika w poprzednim zatrudnieniu?
 • Kto płaci grzywnę za wykroczenie przeciwko prawom pracowników i z czyich środków?
 • Jak sformułować klauzulę określającą prawo do dodatku za pracę ponadwymiarową pracownika niepełnoetatowego?
 • Czy pracownik może złożyć wiążący wniosek o pracę zdalną?
 • W jakim trybie zmienić rodzaj umowy o pracę?
 • Co robić z pracownikiem chronionym przed wypowiedzeniem umowy o pracę?
 • Jak udzielić urlopu rodzicielskiego na część wymiaru czasu pracy?
 • Kiedy wydać dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi?
 • Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi za pracę w podróży służbowej?
 • Jak utworzyć rozkład/harmonogram czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy?
 • Jak ustalić proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w związku z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego?
 • Jak udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego?
 • Jak rozliczyć czas szkolenia pracownika?
 • Jak stworzyć kryteria przyznawania pomocy z zakładowego funduszu socjalnego?

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in:

 • Za co może ponosić odpowiedzialność specjalista ds. kadr?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec kandydata do pracy?
 • Co wpisuje się w informacji o warunkach zatrudnienia po nowelizacji?
 • Jak zaangażować pracownika zdalnego albo tymczasowego?
 • Jak określić „miejsce lub miejsca wykonywania pracy" w umowie o pracę?
 • Od kiedy przysługują dodatkowe uprawnienia pracownikowi zgłaszającemu niepełnosprawność?
 • Czy propozycja porozumienia stron zamiast zwolnienia dyscyplinarnego stanowi groźbę karalną?
 • Jak postępować z pracownikiem w wieku przedemerytalnym w procesie zwolnień grupowych?
 • Czy składanie wniosków urlopowych w postaci elektronicznej (e-mail) jest prawidłowe?
 • Jak długo trzeba przechowywać dokumentację pracowniczą?
 • Na czym polega obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi?
 • Kiedy w świadectwie pracy wpisuje się urlop rodzicielski, a kiedy nie?
 • W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, pomimo że nie wykonuje pracy?
 • Jakie są możliwości pracodawcy zapewnienia zastępstwa za nieobecnego pracownika?
 • Które szkolenia pracownicze powinny być zaliczane do czasu pracy po ostatnich zmianach przepisów?
 • Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu opiekuńczego?
 • Czy spotkanie integracyjne można sfinansować z funduszu socjalnego bez badania sytuacji pracowników i różnicowania dofinansowania?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Pracownik działu kadr – dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, obowiązki i odpowiedzialność

 • 1. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy
 • 2. Zakres obowiązków pracownika kadr
 • 3. Status pracownika kadr a jego odpowiedzialność pracownicza
 • 4. Konsekwencje nieprawidłowego wywiązywania się z obowiązków pracownika kadr

Rozdział II. Rekrutacja pracownika i przyjęcie do pracy

 • 1. Poszukiwanie odpowiedniego kandydata
  • 1.1. Przygotowanie ogłoszenia „o pracę"
  • 1.2. Dokumentacja rekrutacji
 • 2. Selekcja
 • 3. Zakończenie rekrutacji, podpisanie porozumienia
 • 4. Dokumentacja nawiązania stosunku pracy
  • 4.1. Kwestionariusz osobowy pracownika
  • 4.2. Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem
 • 5. Umowa o staż absolwencki
 • 6. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych „na próbę"

Rozdział III. Umowa o pracę oraz informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia

 • 1. Uwagi wstępne
  • 1.1. Decyzja o zawarciu umowy o pracę
  • 1.2. Umowa o pracę na tle innych umów
 • 2. Strony umowy o pracę
  • 2.1. Pracodawca
  • 2.2. Pracownik
 • 3. Rodzaje umów o pracę
  • 3.1. Umowa na okres próbny
  • 3.2. Umowa na czas określony
  • 3.3. Umowa na czas nieokreślony
  • 3.4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • 4. Sposoby zawierania umowy o pracę
 • 5. Forma zawarcia umowy o pracę
 • 6. Treść umowy o pracę
  • 6.1. Nagłówek umowy
  • 6.2. Tytuł i data zawarcia umowy
  • 6.3. Strony umowy
  • 6.4. Określenie rodzaju umowy o pracę
  • 6.5. Rodzaj pracy
  • 6.6. Miejsce wykonywania pracy
  • 6.7. Wynagrodzenie za pracę
  • 6.8. Wymiar czasu pracy
  • 6.9. Dzień rozpoczęcia pracy
  • 6.10. Przyczyny uzasadniające przekroczenie limitów ograniczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony
  • 6.11. Okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony
  • 6.12. Postanowienie o wydłużeniu umowy o pracę na okres próbny
  • 6.13. Podpisy stron
  • 6.14. Fakultatywne postanowienia umowy
 • 7. Konsekwencje nieokreślenia elementu umowy o pracę
 • 8. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy
 • 9. Przyjęcie pracownika do pracy
 • 10. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
  • 10.1. Podstawowy zakres informacji
  • 10.2. Poszerzony zakres informacji
  • 10.3. Pracownicy kierowani do pracy za granicę
  • 10.4. Pracownicy wykonujący pracę zdalną
  • 10.5. Forma i sposób przekazania informacji
  • 10.6. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia
  • 10.7. Termin przekazania informacji o warunkach zatrudnienia
  • 10.8. Potwierdzenie pracownika zapoznania się z informacją

Rozdział IV. Zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy

 • 1. Ustalenie wymiaru czasu pracy w umowie o pracę
 • 2. Zakaz nierównego traktowania i dyskryminacji ze względu na wymiar czasu pracy
 • 3. Uprawnienia pracownicze zależne i niezależne od wymiaru czasu pracy
 • 4. Zmiana wymiaru czasu pracy
 • 5. Wymiar czasu pracy w świadectwie pracy

Rozdział V. Praca zdalna

 • 1. Praca zdalna – pojęcie i zakres zastosowania
 • 2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla danego pracownika
  • 2.1. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę
  • 2.2. Wiążący wniosek pracownika
  • 2.3. Polecenie pracodawcy
  • 2.4. Praca zdalna okazjonalna
 • 3. Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • 4. Obowiązki pracodawcy
 • 5. Obowiązki pracownika
 • 6. Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
 • 7. Zaprzestanie pracy zdalnej
 • 8. Gwarancje dla pracownika związane z wykonywaniem pracy zdalnej
 • 9. Okazjonalna praca zdalna

Rozdział VI. Praca tymczasowa

 • 1. Praca tymczasowa – podstawowe zasady jej stosowania
 • 2. Pozyskanie pracownika tymczasowego
 • 3. Zatrudnienie pracownika tymczasowego
 • 4. Obowiązki agencji pracy tymczasowej
 • 5. Prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika
 • 6. Zwolnienie pracownika tymczasowego z pracy

Rozdział VII. Pracownicy niepełnosprawni

 • 1. Dopuszczalność zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika
 • 2. Orzeczenie o niepełnosprawności i jego skutki w sferze zatrudnienia
 • 3. Uprawnienia pracownicze związane z niepełnosprawnością
  • 3.1. Czas pracy
  • 3.2. Urlop wypoczynkowy
  • 3.3. Przerwy od pracy
  • 3.4. Płatne zwolnienia od pracy
 • 4. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika

Rozdział VIII. Pracownicy młodociani

 • 1. Definicja pracownika młodocianego
 • 2. Dopuszczalność zatrudnienia młodocianych
 • 3. Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe lub prace lekkie
 • 4. Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego
  • 4.1. Formy przygotowania zawodowego
  • 4.2. Odrębności zatrudnienia młodocianych
  • 4.3. Prace wzbronione młodocianym
 • 5. Zatrudnienie przy pracach lekkich
 • 6. Sankcje za naruszenie przepisów o zatrudnianiu nieletnich

Rozdział IX. Zmiany w umowie o pracę

 • 1. Sposoby zmiany treści umowy o pracę
 • 2. Porozumienie stron
 • 3. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy
 • 4. Polecenie służbowe
 • 5. Porozumienia zbiorowe

Rozdział X. Rozwiązanie umowy o pracę

 • 1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • 1.1. Oświadczenia woli stron
  • 1.2. Wybór między porozumieniem stron a zwolnieniem dyscyplinarnym
 • 2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
  • 2.1. Wymogi formalne
  • 2.2. Oświadczenie woli strony
  • 2.3. Złożenie wypowiedzenia krok po kroku
   • 2.3.1. Przyczyna wypowiedzenia
   • 2.3.2. Okres wypowiedzenia
  • 2.4. Konsultacja związkowa wypowiedzenia
  • 2.5. Roszczenia pracownika
 • 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • 3.1. Przyczyna rozwiązania umowy
  • 3.2. Rozwiązanie w trybie bez wypowiedzenia krok po kroku
   • 3.2.1. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 KP
   • 3.2.2. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 KP
   • 3.2.3. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 55 KP
 • 4. Wygaśnięcie stosunku pracy
  • 4.1. Śmierć pracownika
  • 4.2. Śmierć pracodawcy
  • 4.3. Upływ 3 miesięcy tymczasowego aresztowania

Rozdział XI. Zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników

 • 1. Przesłanki stosowania ZwGrupU
 • 2. Zwolnienia grupowe – kiedy mają miejsce
 • 3. Procedura zwolnienia grupowego
 • 4. Rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy w ramach zwolnienia grupowego
 • 5. Ochrona pracowników w trakcie zwolnień grupowych
  • 5.1. Upadłość lub likwidacja pracodawcy
  • 5.2. Zmiany w ochronie na podstawie art. 41 KP
  • 5.3. Przypadki, w których możliwe jest tylko wypowiedzenie zmieniające
  • 5.4. Pozostali pracownicy szczególnie chronieni
 • 6. Szczególne uprawnienia pracowników zwalnianych grupowo
  • 6.1. Prawo do odprawy pieniężnej
  • 6.2. Zwolnienia monitorowane
  • 6.3. Prawo do ponownego zatrudnienia
 • 7. Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników – kiedy mają miejsce
 • 8. Rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy w ramach zwolnienia indywidualnego
 • 9. Ochrona pracowników w przypadku zwolnień indywidualnych
 • 10. Szczególne uprawnienia pracowników zwalnianych indywidualnie

Rozdział XII. Pracownicy podlegający szczególnej ochronie

 • 1. Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • 2. Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę
 • 3. Zgoda określonego podmiotu na wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę
 • 4. Uchylenie ochrony w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy

Rozdział XIII. Przejście pracownika na emeryturę

 • 1. Przejście na emeryturę
 • 2. Odprawa emerytalna
  • 2.1. Charakter odprawy emerytalnej
  • 2.2. Prawo do odprawy emerytalnej
   • 2.2.1. Spełnienie przesłanek uprawniających do emerytury
   • 2.2.2. Ustanie stosunku pracy
   • 2.2.3. Związek pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę
  • 2.3. Wysokość odprawy
  • 2.4. Termin wypłaty odprawy
 • 3. Okolicznościowe upominki
 • 4. Ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

 • 1. Obowiązki pracodawcy
  • 1.1. Obowiązek informowania o obowiązkach i uprawnieniach pracownika
  • 1.2. Obowiązek zapewnienia pełnego wykorzystania czasu pracy
  • 1.3. Obowiązek zmniejszania uciążliwości pracy
  • 1.4. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu
  • 1.5. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • 1.6. Obowiązek terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia
  • 1.7. Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • 1.8. Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników
  • 1.9. Obowiązki informacyjne pracodawcy
  • 1.10. Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
  • 1.11. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
  • 1.12. Pozostałe obowiązki pracodawcy
 • 2. Obowiązki pracownika

Rozdział XV. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • 1. Obowiązek tworzenia dokumentacji pracowniczej
 • 2. Dokumenty umieszczane w aktach pracownika
  • 2.1. Akta osobowe
  • 2.2. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
 • 3. Prowadzenie akt osobowych
 • 4. Wymogi techniczne dla teczki osobowej
 • 5. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej
 • 6. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • 7. Warunki i miejsce przechowywania akt
  • 7.1. Dokumentacja w postaci papierowej
  • 7.2. Dokumentacja w postaci elektronicznej
 • 8. Okres przechowywania dokumentacji
 • 9. Ochrona danych osobowych
 • 10. Udostępnianie akt osobowych
 • 11. Odpowiedzialność za nieprowadzenie akt lub inne nieprawidłowości w aktach osobowych
 • 12. Najczęstsze błędy w aktach osobowych
 • 13. Postępowanie z fałszywym dokumentem złożonym przez pracownika

Rozdział XVI. Wystawienie świadectwa pracy

 • 1. Obowiązek wydania świadectwa pracy
 • 2. Treść świadectwa pracy
  • 2.1. Okres zatrudnienia
  • 2.2. Wymiar czasu pracy
  • 2.3. Rodzaj wykonywanej pracy
  • 2.4. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
  • 2.5. Skrócony okres wypowiedzenia
  • 2.6. Zwolnienie w związku z wystąpieniem siły wyższej
  • 2.7. Urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika
  • 2.8. Urlop opiekuńczy
  • 2.9. Urlopy bezpłatne
  • 2.10. Urlop ojcowski
  • 2.11. Urlop rodzicielski
  • 2.12. Urlop wychowawczy
  • 2.13. Okres korzystania z ochrony szczególnej w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego
  • 2.14. Wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 KP
  • 2.15. Praca zdalna okazjonalna
  • 2.16. Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie gwarancyjne
  • 2.17. Liczba dni, za które pracownik nie otrzymał wynagrodzenia gwarancyjnego w 2003 r.
  • 2.18. Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych
  • 2.19. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  • 2.20. Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy
  • 2.21. Okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
  • 2.22. Informacja o zajęciu komorniczym
  • 2.23. Informacje uzupełniające
  • 2.24. Podpis i pouczenie
 • 3. Wypełnianie świadectwa pracy
 • 4. Miejsce wydania świadectwa pracy
 • 5. Termin wydania świadectwa pracy
 • 6. Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia
 • 7. Wydanie świadectwa pracy w związku ze śmiercią pracownika
 • 8. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a świadectwo pracy
 • 9. Archiwizowanie kopii wydanego świadectwa pracy
 • 10. Wydanie odpisu (duplikatu) świadectwa
 • 11. Sprostowanie świadectwa pracy
 • 12. Uzupełnienie treści świadectwa pracy
 • 13. Odpowiedzialność z tytułu wystawienia błędnego świadectwa pracy lub jego nieterminowego wydania

Rozdział XVII. Wynagrodzenie za pracę

 • 1. Pojęcie wynagrodzenia
 • 2. Wynagrodzenie w okresach niewykonywania pracy
 • 3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia
 • 4. Wynagrodzenie za okresy wzmożonego wysiłku
  • 4.1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • 4.2. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  • 4.3. Wynagrodzenie w czasie podróży służbowej
  • 4.4. Wynagrodzenie za czas zastępstwa
  • 4.5. Wynagrodzenie za czas pracy w dni wolne
  • 4.6. Dodatkowe składniki wynagrodzenia
 • 5. Odprawy
 • 6. Wybór systemu wynagradzania
 • 7. Procedury zmiany wysokości wynagrodzenia
 • 8. Wypłacanie wynagrodzenia
 • 9. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • 10. Tajemnica wynagrodzenia
 • 11. Skutki niewypłacenia wynagrodzenia w terminie
 • 12. Skutki nieprawidłowego obliczenia wynagrodzenia

Rozdział XVIII. Czas pracy

 • 1. Pojęcie czasu pracy
  • 1.1. Przerwy w pracy
  • 1.2. Dojazd i przygotowanie się do pracy
  • 1.3. Czas przemieszczania się
  • 1.4. Okresy niewliczane do czasu pracy
 • 2. Norma czasu pracy
 • 3. Wymiar czasu pracy
 • 4. Okres rozliczeniowy
 • 5. Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
 • 6. Okresy odpoczynku
  • 6.1. Nieprzerwany odpoczynek dobowy
  • 6.2. Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy
  • 6.3. Przerwy w pracy
 • 7. Systemy czasu pracy
 • 8. Czas pracy kadry kierowniczej
 • 9. Praca w porze nocnej
 • 10. Praca w niedziele i święta
 • 11. Zawarcie drugiej umowy z własnym pracownikiem
 • 12. Rozkład czasu pracy
 • 13. Praca w godzinach nadliczbowych
  • 13.1. Ograniczenia dopuszczalności pracy nadliczbowej
  • 13.2. Ustalenie przekroczenia normy dobowej
  • 13.3. Ustalenie przekroczenia normy średniotygodniowej
  • 13.4. Pracownik niepełnoetatowy
 • 14. Zdarzenia wpływające na rozliczanie czasu pracy
  • 14.1. Odpracowanie wyjścia prywatnego
  • 14.2. Wystąpienie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  • 14.3. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy w trakcie miesiąca
 • 15. Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
 • 16. Praca nadliczbowa kadry zarządzającej
 • 17. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
 • 18. Dyżur pracowniczy
 • 19. Ewidencja czasu pracy

Rozdział XIX. Podróże służbowe

 • 1. Definicja podróży służbowej
  • 1.1. Kwalifikowanie podróży jako podróży służbowej
  • 1.2. Miejsce pracy pracownika a podróż służbowa
  • 1.3. Polecenie pracodawcy odbycia podróży służbowej
  • 1.4. Wykonanie zadania w podróży służbowej
 • 2. Czas podróży służbowej
 • 3. Podróże służbowe kierowców
 • 4. Wyjazdy pracownika niebędące podróżami służbowymi
 • 5. Rodzaje należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej (krajowej i zagranicznej)
 • 6. Należności w krajowej podróży służbowej
 • 7. Należności w zagranicznej podróży służbowej

Rozdział XX. Organizowanie zastępstwa za nieobecnego pracownika

 • 1. Możliwości pracodawcy w zakresie zapewnienia zastępstwa za nieobecnego pracownika
 • 2. Powierzenie pracy innemu pracownikowi albo rozdzielenie pracy między innych pracowników
 • 3. Dodatkowa umowa z innym pracownikiem
 • 4. Zatrudnienie zastępcy na podstawie umowy na czas określony
 • 5. Zatrudnienie pracownika tymczasowego z agencji pracy tymczasowej

Rozdział XXI. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników

 • 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – pojęcie i formy
 • 2. Uprawnienia pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji
 • 3. Uprawnienia pracownika, który nie podnosi kwalifikacji w rozumieniu KP

Rozdział XXII. Udzielanie urlopu wypoczynkowego

 • 1. Ustalanie uprawnień do urlopu wypoczynkowego
 • 2. Rodzaje urlopów wypoczynkowych
  • 2.1. Urlop w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
  • 2.2. Urlop kolejny
  • 2.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym
  • 2.4. Urlop wypoczynkowy w zwiększonym wymiarze
  • 2.5. Urlop proporcjonalny
  • 2.6. Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • 2.7. Urlop uzupełniający
 • 3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
  • 3.1. Tryby udzielania urlopów
  • 3.2. Urlop wypoczynkowy na żądanie pracownika
  • 3.3. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
  • 3.4. Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu
  • 3.5. Niemożność wykorzystania rozpoczętego urlopu
  • 3.6. Odwołanie pracownika z urlopu
  • 3.7. Orzeczenie o zdolności do pracy warunkiem udzielenia urlopu
 • 4. Wynagrodzenie za okres urlopu
 • 5. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Rozdział XXIII. Urlop opiekuńczy

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Udzielanie urlopu
 • 3. Uprawnienia pracownika

Rozdział XXIV. Urlop bezpłatny

 • 1. Urlop bezpłatny
 • 2. Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze
 • 3. Szczególne urlopy bezpłatne

Rozdział XXV. Zwolnienia od pracy i usprawiedliwianie nieobecności w pracy

 • 1. Zwolnienia od pracy
  • 1.1. Ważne wydarzenia rodzinne pracownika
  • 1.2. Wezwanie pracownika przez instytucję lub organ
  • 1.3. Zwolnienia okolicznościowe związane z dodatkową działalnością pracownika
  • 1.4. Inne przypadki zwolnienia od pracy
  • 1.5. Udział w uroczystościach religijnych
 • 2. Prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy
 • 3. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział XXVI. Uprawnienia rodzicielskie pracowników

 • 1. Szczególne uprawnienia kobiet w ciąży
  • 1.1. Wykazanie stanu ciąży
  • 1.2. Prace wzbronione
  • 1.3. Ograniczenia w zakresie czasu i miejsca pracy
  • 1.4. Zwolnienia na badania lekarskie
 • 2. Urlop macierzyński
  • 2.1. Prawo do urlopu i jego wymiar
  • 2.2. Udzielanie urlopu przed porodem
  • 2.3. Udzielanie urlopu po porodzie
  • 2.4. Skrócenie urlopu z mocy prawa
  • 2.5. Przerwanie urlopu na wniosek pracownicy
  • 2.6. Udzielanie urlopu innym pracownikom niż matka dziecka
   • 2.6.1. Udzielanie części urlopu macierzyńskiego w razie rezygnacji pracownicy – matki
   • 2.6.2. Udzielanie części urlopu macierzyńskiego w razie rezygnacji ubezpieczonej – matki z zasiłku macierzyńskiego
   • 2.6.3. Udzielanie części urlopu macierzyńskiego w razie zgonu matki albo porzucenia dziecka przez matkę – pracownicę albo ubezpieczoną
   • 2.6.4. Udzielanie części urlopu macierzyńskiego, gdy matka dziecka nie jest pracownicą ani ubezpieczoną
   • 2.6.5. Udzielanie części urlopu macierzyńskiego, gdy matka dziecka podejmie zatrudnienie
 • 3. Zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem się dziecka
 • 4. Urlop ojcowski
  • 4.1. Prawo do urlopu i jego wymiar
  • 4.2. Zasady udzielania urlopu ojcowskiego
 • 5. Urlop rodzicielski
  • 5.1. Prawo do urlopu i jego wymiar
  • 5.2. Udzielanie urlopu rodzicielskiego
  • 5.3. Udzielanie urlopu innym pracownikom niż matka dziecka
  • 5.4. Skrócenie i przerwanie urlopu
  • 5.5. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • 6. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych
  • 6.1. Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i jego wymiar
  • 6.2. Zasady udzielania urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • 6.3. Urlop rodzicielski po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 7. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia pracownic ciężarnych i pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
 • 8. Powrót pracownika do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
  • 8.1. Obowiązek dopuszczenia do pracy
  • 8.2. Urlop wypoczynkowy
 • 9. Urlop wychowawczy
  • 9.1. Prawo do urlopu i jego wymiar
  • 9.2. Udzielanie urlopu wychowawczego
  • 9.3. Ochrona trwałości stosunku pracy w związku z urlopem wychowawczym
  • 9.4. Powrót pracownika do pracy po urlopie wychowawczym
 • 10. Uprawnienia kobiet karmiących dziecko
  • 10.1. Prace wzbronione
  • 10.2. Przerwy na karmienie
 • 11. Uprawnienia opiekunów małych dzieci
  • 11.1. Ograniczenia w zakresie czasu i miejsca pracy
  • 11.2. Obniżenie wymiaru czasu pracy
  • 11.3. Zwolnienie od pracy

Rozdział XXVII. Badania profilaktyczne pracowników i szkolenia BHP

 • 1. Badania profilaktyczne
  • 1.1. Badania wstępne
  • 1.2. Badania okresowe
  • 1.3. Badania kontrolne
  • 1.4. Orzeczenie lekarskie
 • 2. Szkolenia BHP
  • 2.1. Szkolenie wstępne
   • 2.1.1. Instruktaż ogólny
   • 2.1.2. Instruktaż stanowiskowy
  • 2.2. Szkolenie okresowe
  • 2.3. Szkolenie pracodawców
  • 2.4. Dopuszczenie do pracy pracownika bez badań i szkoleń BHP

Rozdział XXVIII. Odpowiedzialność pracownicza

 • 1. Odpowiedzialność porządkowa
  • 1.1. Kary porządkowe
  • 1.2. Dobór kary
  • 1.3. Procedura karania porządkowego
 • 2. Odpowiedzialność materialna
  • 2.1. Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika
   • 2.1.1. Szkoda
   • 2.1.2. Naruszenie obowiązków pracowniczych
   • 2.1.3. Związek przyczynowy
   • 2.1.4. Wina
  • 2.2. Wyłączenie odpowiedzialności
  • 2.3. Wspólne wyrządzenie szkody
  • 2.4. Wysokość szkody i odszkodowania
  • 2.5. Wyrządzenie szkody przez pracownika osobie trzeciej
  • 2.6. Dochodzenie odszkodowania przez pracodawcę
  • 2.7. Umyślne wyrządzenie szkody
  • 2.8. Odpowiedzialność za mienie powierzone
   • 2.8.1. Zasady odpowiedzialności
   • 2.8.2. Powierzenie mienia i wyliczenie się z niego
   • 2.8.3. Uwolnienie się pracownika od odpowiedzialności
   • 2.8.4. Stosowanie szczególnych zasad odpowiedzialności
 • 3. Wspólna odpowiedzialność materialna
  • 3.1. Warunki wspólnej odpowiedzialności materialnej
  • 3.2. Zasady wspólnej odpowiedzialności materialnej
  • 3.3. Inwentaryzacja na żądanie pracownika w trakcie trwania umowy
  • 3.4. Odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • 4. Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody

Rozdział XXIX. Postępowanie z pracownikiem nietrzeźwym lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu

 • 1. Zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy
 • 2. Kontrola trzeźwości i kontrola antynarkotykowa prowadzona przez pracodawcę
 • 3. Obowiązki pracodawcy w przypadku podejrzenia nietrzeźwości lub pozostawania pracownika pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu
 • 4. Szczególne przypadki nietrzeźwości w pracy
 • 5. Sankcje wobec pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem narkotyków
 • 6. Wypadek przy pracy pracownika będącego w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających

Rozdział XXX. Nagradzanie pracowników

 • 1. Rola nagród w stosunkach pracy
 • 2. Rodzaje nagród
 • 3. Nagradzanie pracowników
 • 4. Premia a nagroda
 • 5. Szczególne rodzaje nagród

Rozdział XXXI. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • 1. Obowiązki socjalne pracodawcy
 • 2. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS
 • 3. Możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS
 • 4. Ustalenie regulaminu gospodarowania ZFŚS
 • 5. Uzgodnienie regulaminu z przedstawicielstwem załogi
 • 6. Wejście regulaminu w życie
 • 7. Finansowanie ZFŚS
 • 8. Rachunek bankowy dla funduszu
 • 9. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 • 10. Uzgadnianie decyzji w sprawie indywidualnych świadczeń
 • 11. Kryteria udzielania pomocy socjalnej
 • 12. Administrowanie ZFŚS
 • 13. Przeznaczenie środków ZFŚS
 • 14. Najczęściej wypłacane świadczenia ze środków funduszu socjalnego
  • 14.1. Świadczenia rzeczowe (bony towarowe, paczki świąteczne, karty podarunkowe)
  • 14.2. Finansowanie wycieczek i wczasów
  • 14.3. Zapomoga
  • 14.4. Organizacja imprez integracyjnych dla osób uprawnionych i ich rodzin
  • 14.5. Pożyczka mieszkaniowa
  • 14.6. Żłobki
 • 15. Świadczenie urlopowe
 • 16. Funkcjonowanie ZFŚS w przypadku zmiany właściciela zakładu pracy, ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu
 • 17. Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców
 • 18. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ZFŚS

Rozdział XXXII. Regulaminy zakładowe

 • 1. Charakterystyka instytucji
 • 2. Wydanie regulaminu
 • 3. Procedura ustalenia regulaminu
 • 4. Zmiana treści regulaminu
 • 5. Utrata mocy obowiązującej regulaminu
 • 6. Treść regulaminu pracy
 • 7. Treść regulaminu wynagradzania

Rozdział XXXIII. Współpraca z zakładową organizacją związkową w sprawach indywidualnych

 • 1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy
 • 2. Ustalenie, czy wymagana jest konsultacja związkowa
 • 3. Obowiązek współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową
  • 3.1. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony
  • 3.2. Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę na czas nieokreślony i umowy na czas określony
  • 3.3. Zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia
  • 3.4. Nakładanie kary porządkowej

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów przydatnych w pracy specjalisty ds. kadr, m.in.:

 • wzór skierowania na badanie profilaktyczne,
 • wzór umowy o pracę,
 • wzór informacji o warunkach zatrudnienia,
 • wzór porozumienia stron rozwiązującego umowę,
 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia,
 • wzór wniosku o urlop czy o zwolnienie od pracy.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 742
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1020 g
 • ISBN: 978-83-8356-245-2
 • EAN: 9788383562452
 • Kod serwisu: 00999400

Kategorie